St1 skal bygge et raffineri for oppgradering og kondensering av biogass i Sverige

Energiselskapet St1 har besluttet å investere i et raffineri for oppgradering og kondensering av biogass i Sobacken i Borås. En av forutsetningene for investeringen i bioraffineriet var en langsiktig kontrakt om kjøp av rå biogass som St1 nå har inngått med Borås Energi och Miljö. Avtalen innebærer også at Borås Energi Och Miljös to offentlige gassfyllestasjoner i Åhaga og Hulta blir overført til St1. St1 vil fortsette med å utvide sitt nordiske nettverk for fylling av biogass for å distribuere den nye flytende biogassen som vil bli produsert. 

St1 starter byggearbeidene i høst, og det forventes at bioraffineriet starter driften i begynnelsen av 2024. St1 har signert en avtale med Wärtsilä Gas Solutions om levering av anlegg for oppgradering og kondensering av biogass. Prosjektet får støtte fra Klimaklivet – et svensk program for investeringsstøtte rettet mot prosjekter som reduserer klimapåvirkning.  

Sammen utgjør St1 og Borås Energi och Miljö en sterk verdikjede innen fornybart biodrivstoff hvor begge kan fokusere på sin egen ekspertise. St1 skal oppgradere og kondensere rå biogass som Borås Energi och Miljö produserer av matavfall og kloakkslam for så å selge den i et voksende distribusjonsnettverk. 

Ved hjelp av moderne anlegg, selskapets kompetanse og mer enn 30 år lange erfaring vil vi kunne produsere store mengder biogass i fremtiden. «Samarbeidet med St1 gjør at vi når et stort marked med biogassen vår,» sier Magnus Kårestedt, administrerende direktør i Borås Energi och Miljö. «Etter grundig overveielse har vi valgt å gå i samarbeid med St1 fordi selskapet har en solid og variert erfaring i energisektoren samt en sterk vekststrategi i det nordiske biogassmarkedet,» fortsetter Kårestedt.

St1 er allerede en ledende biogassaktør i Sverige med en markedsandel på omlag 30 % i vei- og transportsegmentet. Biogassvirksomheten deres er lagt til byområder i sør-Sverige og i Stockholm. Selskapet produserer, importerer og eksporterer biogass, og leverer den til kunder via flere salgskanaler. St1 har seks produksjonsanlegg og oppgraderingsanlegg for biogass i Sverige. To av dem, Söderåsen Bioenergi AB og Falkenbergs Biogas AB, er flertallseide datterselskap. 

St1 startet biogassvirksomheten i Finland og Norge i fjor og samarbeider med Knapphus energi og Nor-log om bygging av biogassinfrastruktur i Norge. I Finland har St1 og matbedriften Valio etablert et fellesforetak for å produsere fornybar biogass av møkk fra melkegårder og andre biprodukter fra jordbruk, hovedsakelig som drivstoff til tungtransport. Fellesforetaket har som mål å ha en produksjonskapasitet på inntil en terawatt-time (TWh) innen 2030.

«Hos St1 styrker vi virksomheten vår gjennom langsiktige strategiske partnerskap. En styrking av biogassvirksomheten i landene vi opererer i, er et konkret skritt i en konsistent og langsiktig implementering av vår vekststrategi. Vi er veldig glade for at planene vi har lagt med vår gode partner Borås Energi och Miljö, nå blir til virkelighet. Nå kan vi begynne å dekarbonisere transportsektoren og få fart på det grønne skiftet sammen,» sier Matti Oksanen, direktør for St1s gassvirksomhet.

arrow-right
Forrige
Har Ferrari ødelagt for seg selv?

11.08.22

Neste
Shell og EL-racing. Hvorfor?

09.09.22

Relaterte artikler

Les alt