Fornybar energi

Velkommen til Norges største og mest komplette energistasjon

"Vi i St1 kan ikke forandre verden med våre løsninger, men vi kan ta små steg i riktig retning der vi beveger oss fra den fossile verden til den fornybare verden."

Fra visjon til virkelighet

St1s visjon er å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Fornybar energiproduksjon er kjernen av vår forretningsstrategi. Vårt mål er å gradvis erstatte fossil energi med fornybare løsninger.

Fundamentet for vår forretningsstrategi er St1 Energy Outlook som oppsummerer de globale energiutfordringene vi alle står overfor. Vi står overfor et akutt behov for å skape nye kostnadseffektive fornybare energiløsninger. Til tross for at andelen fornybar energi vokser, fortsetter fossil energi å vokse enda raskere.

Overgangen til fornybar energi er uungåelig og har allerede begynt. Likevel kreves det en stor satsing på forskning og utvikling og smarte politiske beslutninger for å stoppe klimaendringene. St1 ønsker å være i teten av energibransjen i overgangsfasen. Vi jobber kontinuerlig med å identifisere muligheter og ser alltid etter gode samarbeidspartnere i lovende segmenter og markeder.

Fokus på de tre mest lovende forretningsområdene

I St1 er vi overbevist om at de produksjonsmåtene av fornybar energi som er mest kostnadseffektive og skalerbare til et industrielt nivå, er de som vil lykkes i fremtiden. Vi gjør vårt ytterste for å forstå det store bildet og hva våre kunder trenger i fremtiden.

For å kunne tilby mer og mer bærekraftig produsert og rimelig energi til hjem, kjøretøy og bedrifter fokuserer vi på de tre energikildene med størst potensiale: 1) avansert biodrivstoff fra rester og avfall, 2) fornybar varme fra dypet av jorden, og 3) ren elektrisitet fra vind.

Gode resultater fra våre tradisjonelle forretningssegmenter - stasjonsvirksomhet og direktesalg - muliggjør fremtidige investeringer i vår fornybare visjon.

Vi tror at vi om en ti års tid vil kunne produsere fornybar energi på en mer kostnadseffektiv måte enn fossil energi, takket være vår satsing på forskning og utvikling av nye løsninger.

st1 vindkraft

Les mer om vår satsing på vindkraft

Vindkraft

St1 har for tiden flere vindkraftprosjekter på gang i Norge og Sverige. Prosjektet som er kommet lengst er Davvi vindpark (800 MW) i Øst-Finnmark. Konsesjon er sendt inn og avventer behandling hos NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

St1 tilbyr drift av vindparker i Finland som en servicevirksomhet, totalt 485 MW.

st1 biodrivstoff

Les mer om vår biodrivstoffsatsing

Drivstoff fra avfall

Vi har seks fabrikker for produksjon av avansert avfallsbasert biodrivstoff i Finland og Sverige. Vi satser på produksjon i Norge innen få år.

Deep Heat St1

Les mer om vår satsing på geotermisk varmeproduksjon

Varme fra jorden

Vårt prosjekt for geotermisk varmeproduksjon presser teknologi og kunnskap til det ytterste.

St1 Carbon farming

Investeringer i fremtiden

Utforsking av nye teknologier innen fornybar energi

Fremtidens energiteam i St1 fokuserer på bærekraftige og gjennomførbare energiløsninger for fremtiden. Vi ser på hele spekteret av fornybar energi og leter etter nye potensielle teknologier som kan kommersialiseres.

Vi utforsker muligheter som for eksempel systemer for energilagring og solenergi for å kunne gi deg nye, smarte energialternativer i fremtiden.

Den globale energiutfordringen krever også en stor økning av biologiske karbonlagre. St1 planlegger å starte et demoprosjekt for karbonhøsting i Marokko i 2018 for å studere karbonreduksjon fra atmosfæren gjennom påskoging.

St1 Nordic Energy Outlook

Det haster å finne nye og kostnadseffektive fornybare energiløsninger. Til tross for at andelen fornybar energi vokser, fortsetter fossil energi å vokse enda raskere. Den globale energiutfordringen krever store tiltak og her kan Norden ta en lederrolle. Vårt veikart baserer seg på St1 Nordic Energy Outlook - et dokument som presenterer vårt syn på endringene og utfordringene som det nordiske energimarkedet vil møte de neste tiårene.

St1 Nordic Energy Outlook 2017 er en oppdatert versjon av den første utgaven fra 2016. Av nye deler har vi inkludert egne kapitler om utviklingsscenarier for energi innen Aviation og Marine. Kapittelet om elektrisitet inkluderer nå utfallet av St1s nye elektrisitetsmarked og prismodell. I kapittelet om veitransport forklarer vi i mer detalj om EUs pågående regulatoriske arbeid og hvordan dette vil kunne påvirke de nordiske landene.