Fornybar energi

Visjonen til St1 er å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi. Produksjon av fornybar energi er kjernen i selskapets strategi: målet vårt er å gradvis erstatte fossil energi med fornybare løsninger. 

Se vår "Game Changer"-video
fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet

Grunnlaget for vår forretningsstrategi ligger i St1 Outlook, som oppsummerer den globale energiutfordringen vi alle står overfor. Det er en presserende nødvendighet i verden for å skape nye, kostnadseffektive fornybare energiløsninger. Selv om andelen fornybar energi øker, vokser fossil energi mye raskere. St1 ønsker å være i forkant av energibransjen i overgangsprosessen. Vi streber kontinuerlig etter å identifisere muligheter og leter etter kompetente samarbeidspartnere i potensielle forretningssegmenter og markeder.

Vindkraft

St1 har for tiden flere vindkraftprosjekter på gang i Norge og Sverige. Prosjektet som er kommet lengst er Davvi vindpark (800 MW) i Øst-Finnmark. Konsesjon er sendt inn og avventer behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). St1 tilbyr drift av vindparker i Finland som en servicevirksomhet, totalt 485 MW.

Elektrisitet fra vind

Vindkraft er i kjernen av vår satsing på å videreutvikle det nordiske fornybare energisystemet.

Sandfjellet vindpark

Planområdet for Sandfjellet vindpark ligger på et fjellplatå i Gamvik kommune og dekker et areal på ca 50 km2

Davvi vindpark

Planområdet for Davvi vindpark ligger i et fjellområde i Lebesby kommune og dekker et areal på ca 63 km2

Biogass

Gjennom St1's inntreden i biogassbransjen har vi tatt et stort skritt mot å nå vår visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi.. Biogassinfrastrukturen vil komplementere verdikjeden vår, da det er synergier mellom eksisterende virksomhet og gassbaserte drivstoff typer. 

Utforsking av nye teknologier innen fornybar energi

«Fremtidens energi»-teamet i St1 fokuserer på bærekraftige og gjennomførbare energiløsninger for fremtiden. Vi ser på hele spekteret av fornybar energi og leter etter potensielle nye teknologier som kan kommersialiseres.

energilagring

Energilagring

Vi utforsker mulighetene innenfor blant annet energilagringssystemer og solenergi for å kunne tilby deg nye, smarte energiløsninger for fremtiden.

skogplanting

Biologisk karbonopptak

Den globale energiutfordringen krever også en betydelig økning i biologiske karbonopptak. St1 gjennomførte et karbonjordbrukspilotprosjekt i Marokko mellom 2018 og 2022 for å utforske muligheter for å redusere karbondioksid i atmosfæren gjennom skogplanting. 

Lyst til å lære mer om St1 og hva vi gjør? Her finner du mange spennende nyhetssaker