Om St1

Å være ledende på produksjon og salg av CO-bevisst energi

Vår visjon og verdier

Vår visjon er å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi. Vårt mål er å utvikle og kommersialisere velfungerende og bærekraftige løsninger, som vi kan levere på en lønnsom måte. Hver løsning må være teknisk klar for bruk i dag. De må være økologisk og etisk bærekraftig samt logistisk gjennomførbare.

Vår visjon og verdier

Implementering av visjonen

Våre sterke resultater i den tradisjonelle oljebransjen gir oss muligheten til å investere i fremtiden, og det gir oss muligheten til å bygge et solid fundament for å realisere vår visjon gjennom fornybar energi. Vi resirkulerer allerede avfall til drivstoff, vi bruker vindkraft til å produsere elektrisitet og vi borer brønner mer enn seks kilometer ned i jorden for å høste geotermisk energi.

Våre ansatte som jobber i den tradisjonelle oljebransjen muliggjør den strategien som våre ansatte innen fornybar energi gjennomfører. De har like viktige roller å spille for å nå vårt mål.

Implementering av visjonen

St1 Nordic Energy Outlook

Det haster å skape nye og kostnadseffektive fornybare energiløsninger. Til tross for at andelen fornybar energi vokser, fortsetter fossil energi å vokse enda raskere. Den globale energiutfordringen krever store tiltak og her kan Norden ta en lederrolle. Vårt veikart baserer seg på St1 Nordic Energy Outlook - et dokument som presenterer vårt syn på endringene og utfordringene som det nordiske energimarkedet vil møte de neste tiårene.

verdikjede

Se helheten

St1s verdikjede

Vi vil nå vår visjon gjennom å drive et ansvarlig og profitabelt selskap der økonomisk ytelse, sosialt ansvar og miljøpåvirkning balanseres. 

Mens fossilt drivstoff fortsatt er vår hovedinntektskilde, tillater det oss å bygge opp ekspertise i verdensklasse for å introdusere mer og mer fornybar energi til markedet. Våre kunder tjener på det konkurransefortrinnet vi har ved å selv drifte hele verdikjeden fra råmaterialet og energikildene til service ved pumpene.

Vår historie

Vår historie begynte for mer enn 20 år siden. I løpet av et par tiår har St1 utviklet seg til å bli et nordisk energiselskap som evner å gjennomføre sin visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi.

1995

Greenergy Baltic ble grunnlagt for å operere innenfor engroshandel av olje.

1997

En gruppe private entreprenører grunnla St1-kjeden, som ble en kunde av Greenergy Baltic.

2000

St1-kjeden av energistasjoner ble en del av selskapet

2003

NEOT (North European Oil Trade Oy) ble grunnlagt sammen med S Group for drivstofforsyning

2004

St1s første svenske distribusjonssted ble åpnet

2006

St1 Biofuels Oy ble grunnlagt sammen med VTT Technical Research Centre of Finland

2007

ExxonMobil sitt finske datterselskap Oy Esso AB ble kjøpt opp og selskapet ble omdøpt til St1

Det første Etanolix®-bioraffineriet startet å produsere avansert etanol fra bakeriavfall

2009

Et nettverk av mer enn 200 stasjoner i Norge og Sverige ble kjøpt opp av StatoilHydro ASA

TuuliWatti Oy ble grunnlagt sammen med S-Voima

RE85 høyinnblandet avansert etanol ble lansert

Etelä-Suomen Lämpöpalvelut Oy ble kjøpt opp (nå St1 Lähienergia Oy/St1 Local Energy)

2010

Det første Bionolix®-bioraffineriet begynte produksjonen av avansert etanol av avfall fra kommuner og bedrifter

Følgende oppkjøp ble gjort:

                St1 Energy Oy (tidligere Oy Shell AB)

                St1 Supply AB (tidligere Svenska Shell AB)

                St1 Refinery Oy (former Shell Raffinaderi AB)

2014

St1 Deep Heat pilot for geotermisk energi ble iverksatt

Enighet om kjøp av aksjekapitalen til Shell Norges nedstrømsvirksomhet

Uudenmaan Energiakaivot Oy kjøpt opp av St1 Local Energy (tidligere Etelä-Suomen Lämpöpalvelut Oy)

2015

Etanolix®-bioraffinering ble levert til Sverige

Konstruksjonen av Cellunolix®-bioraffineri ble påbegynt i Finland

Shell Norges nedstrømsvirksomhet ble kjøpt opp

2016

St1 Deep Heat startet boringen av brønnene for det geotermiske pilotanlegget

2017

Det første Cellunolix®-bioraffineriet startet produksjonen av avansert etanol fra sagflis

Konstruksjonsarbeidet for en hydrogenproduksjonsenhet startet ved St1 Refinery i Sverige - med mål om å starte produksjon av fornybar diesel tidlig i 2020-årene

TuuliWatti Oy fullførte sitt flerårige investeringsprogram på over 650 millioner EUR

St1 Finance Oy ble grunnlagt

I dag

I dag er St1 et nordisk energikonsern som operer innenfor flere forretningsområder i Norge, Sverige og Finland. Vår visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi er gjennomgående innenfor alt vi gjør.

selskapsinformasjon

Mer informasjon om vårt selskap

St1 fokuserer på markedsaktiviteter, raffinering samt produksjon og distribusjon av fornybare energikilder. Energikonsernet St1 Nordic har et nettverk av totalt 1270 Shell- og St1 stasjoner i Norge, Sverige og Finland, hvorav 300 Shell-stasjoner i Norge. Konsernet har mer enn 1000 ansatte fordelt på Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Hovedkontoret ligger i Helsinki, Finland.

Lyst til å lære mer om St1 og hva vi gjør? Her finner du mange spennende nyhetssaker