Hva er AdBlue og hvorfor trenger din bil det?

Alle nyere biler med dieselmotor, og alle tunge motorvogner som lastebiler og lignende, krever AdBlue for at motoren skal fungere. Hva er egentlig AdBlue? Hvorfor fungerer ikke motoren uten dette, og hva vil skje dersom du skulle gå tom? 

Dette er vår komplette guide til AdBlue, og slik har vi delt inn informasjonen: 

 • Hva er AdBlue?
 • Hva er AdBlue?
 • Kjemien
 • Teknologien
 • Hvordan brukes AdBlue?
 • Hvordan fungerer AdBlue?
 • Holdbarhet, oppbevaring og transport
 • Hva vil skje dersom du går tom for AdBlue?

Hva er AdBlue? 

Helt enkelt forklart er AdBlue et stoff som omformer farlige stoffer i bileksos til ufarlige substanser som blir skilt ut som damp i luften. For at disse reaksjonene skal finne sted, kreves det rett kjemi og teknologien for å utnytte det. 

Kjemien

AdBlue er en fargeløs væske bestående av en blanding av avionisert vann og 32,5% urea. Væsken er giftfri og harmløs både for mennesker og dyr. 

Urea CO(NH2)2 produseres i reaksjon mellom ammoniakk og karbondioksid. Smeltemassen som dannes gjennom denne reaksjonen blandes med vann, og utgjør råstoffet i produksjonen av ureagranulat. Ureagranulatet brukes deretter til å fremstille AdBlue. 

Teknologien

AdBlue brukes i kjøretøy som har avgassrenseanlegg med SCR-teknologi. SCR betyr “selektiv katalytisk rensing”, og er teknologi som renser avgassene fra dieselmotorene. For at teknologien skal fungere må AdBlue sprøytes inn i avgassystemet. 

Hovedkomponentene i SCR-teknologien er: 

 • SCR-katalysator
 • AdBlue-væskeinnsprøytningsenhet
 • AdBlue-tank
 • AdBlue-innsprøytningsstyreenhet

AdBlue sprøyter ut fra kjøretøyets egne AdBlue oppbevaringstank, inn i eksosrøret som er foran SCR-katalysatoren, men etter motoren. Her blandes den med stoffene som befinner seg i eksosen, nemlig nitrogenoksidgassene, omformer disse og gjør med det utslippene langt mer miljøvennlige. 

Se video om AdBlue under

Hvordan brukes AdBlue? 

Forbruket av AdBlue varierer fra kjøretøy til kjøretøy. Det er betydelig større forbruk av AdBlue hos tungtransportkjøretøy enn hos privatbiler. Dette har også en sammenheng med antall liter drivstoff som brukes, og hyppigheten av påfyll av diesel. 

Tommelfingerregelen er at det gjennomsnittlige forbruket av AdBlue er 1,5 liter per tusen kilometer.

For kjøretøy som oppfyller Euro-4 og Euro-5 kravene, er standardforbruk 4-6% av drivstofforbruket. 

Her finner du oversikt over alle stasjoner med egne AdBlue fyllepunkter.

AdBlue skal alltid fylles på egen tank, ikke sammen med diesel. 

Hvordan fungerer AdBlue? 

La oss dra deg igjennom den tekniske delen av AdBlue.

Når AdBlue varmes opp i eksosen omdannes AdBlue til ammoniakk NH3, og karbonmonoksid CO2.

Når nitrogenoksidgassene NOx fra eksosrøret reagerer med ammoniakken inne i katalysatoren, blir de skadelige NOx-molekylene i eksosen omdannet til harmløst nitrogen og vann.

Dette slippes dermed ut som vanlig damp. 

Kravene til reduksjon av utslipp i EU ble drastisk innstrammet i 2005. Da ble det påbudt med teknologi som reduserer utslipp av farlige stoffer fra tungtransport.

For å sikre at dette ble overholdt la de inn funksjoner som hindret motorene på tunge kjøretøy å fungere uten tilførsel av AdBlue. Dette fører til at motoren enten vil starte i nødmodus og dermed kun ha svært begrenset ytelse, eller at den ikke vil starte i det hele tatt. 

Ved riktig bruk av SCR-teknologi kan man redusere utslipp av farlige stoffer med hele 90%.

Holdbarhet, oppbevaring og transport

AdBlue må ikke blandes med andre væsker, inkludert diesel. Produktets holdbarhet er ett år etter produksjonsdato, som står oppført på beholderen. Denne holdbarheten forutsetter at den oppbevares på anbefalt vis. Informasjon om dette finnes også på beholderen. 

Transport av dette stoffet regnes å være ufarlig.

AdBlue er relativt ufarlig for både dyr og mennesker, det er ikke giftig og det kan hverken antennes eller eksplodere. Derfor er det ufarlig å oppbevare den i bil, dersom du ønsker å ha med deg en flaske. 

Hva vil skje dersom du går tom for AdBlue? 

Lenge før du går helt tom for AdBlue vil en varselslampe lyse i dashbordet, og du får en oppfordring til å fylle på ved første anledning. Antageligvis vil du kunne kjøre hundrevis av kilometer før du vil møte på problemer, selv om lampen lyser. 

Dersom du derimot skulle gå helt tom for AdBlue, kan du risikere at motoren ikke starter eller at den går i “nødmodus”, slik at den har redusert kapasitet. 

Ettersom AdBlue kan oppbevares over lengre tid, anbefaler vi at du har med deg en liten beholder ekstra i bilen, i tilfelle du skulle gå tom.

arrow-right
Forrige
Kan Formel 2-fører Dennis Hauger ende opp i Ferrari?

20.06.22

Neste
Slik fyller du på AdBlue

20.06.22

Relaterte artikler

Les alt