Vi er opptatt av at bilvask skal være bra for både bilen og miljøet

Du kan være trygg på at vi overholder myndighetenes strenge krav til miljø og utslipp på området for bilvask. Vi støtter derfor initiativ for bærekraftig bilvask og oppfordrer alle forbrukere til å vaske bilen med ren samvittighet gjennom å si nei til useriøse aktører.

Hos oss kan du vaske bilen med ren samvittighet

Gjennom Shell Norgesvask tilbyr vi ulike vaskeprogram som sørger for ren bil ut fra dine behov.  I tillegg er vi opptatt av at bilvask også skal være bra for miljøet. For å unngå at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter kommer på avveie, følger vi de strenge kravene myndighetene har satt til bilvask.

Våre stasjoner som tilbyr Norgesvask-konseptet bruker kun svanemerkede produkter i alle vaskeprogrammer. Svanemerkede produkter er mer skånsomme mot miljøet enn andre kjemikalier, og inneholder heller ikke helseskadelige eller allergifremkallende stoffer.

Vasker du bilen hos en av våre stasjoner, tar du ansvar for miljøet.
 

Se våre ulike vaskeprogram her

Se filmen for å lære mer om bærekraftig bilvask!


Har du tenkt på hvor oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter som skylles av kjøretøyet havner? 

Sett av 30 sekunder og lær mer om bærekraftig bilvask  Emoji finger pointing

Bærekraftig bilvask

Vi støtter initiativ for bærekraftig bilvask

Shell støtter initiativ for bærekraftig bilvask og initiativtakernes motto «Vask bilen med ren samvittighet – si nei til useriøse aktører».

Initiativ for bærekraftig bilvask skal øke bevisstheten blant forbrukerne om viktigheten av å velge bærekraftige aktører i markedet for bilvask. Bærekraftige aktører omfatter i denne sammenhengen alle virksomheter som følger kravene myndighetene har oppstilt for tilbydere av bilvask. I tillegg skal virksomheten sørge for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sineansatte. Dessverre er deler av markedet for bilvask preget av useriøsitet. Dette har negative konsekvenser for både arbeidsliv og miljø.

Ønsker du å lære mer om initiativ for bærekraftig bilvask?