Personvernerklæring

Personvernerklæring for St1 Norge AS

Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss, og St1 er derfor opptatt av å ivareta dine personvernrettigheter. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Denne personvernerklæringen gjelder St1 Norge AS. St1 Norge AS er eid av St1 Nordic OY som benytter Shells varemerke under en lisens bevilget av Shell Brands International AG. ”Vi” og ”oss” i denne erklæringen omfatter alle disse.

1.Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller ip-adresse.

Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.
Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder. Når du bruker Shell stasjoner i Norge er det St1 Norge som er behandlingsansvarlig.

St1 er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss, se punkt 9.

St1 vil behandle dine opplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen. Selskapet er selvstendig behandlingsansvarlig i disse tilfellene. Du kan likevel forholde deg til ett kontaktpunkt for henvendelser som gjelder vår behandling av personopplysninger.

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: Vi samler inn opplysninger du selv gir til oss og om bruk av tjenestene våre. Vi mottar også enkelte opplysninger fra tredjeparter.

Opplysninger du selv gir til oss

Vi lagrer opplysninger når du kontakter oss, aksepterer at vi bruker din lokasjon ved bruk, ved å sende oss en e-post til kundesenteret eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten slik at vi kan svare på dine spørsmål. Vi lagrer også opplysninger som du selv registrerer i kommentarfelt, skjema eller lignende på våre sider.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Vi registrerer informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Dette gjør det mulig å forbedre tjenestene våre, å forebygge svindel og å tilpasse innholdet til ditt bruks- og interessemønster. Vi samler for eksempel informasjon om hvilke av våre nettsider og annonser du besøker, samt hvor du befinner deg når tjenestene anvendes (sistnevnte er frivillig).

Informasjonen som samles inn kan deles opp i følgende typer:

INFORMASJON OM DIN ENHET OG INTERNETT-TILKOBLING

Gjennom tekniske logger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, for eksempel operativsystem, enhetsprodusent, nettleserversjon, ip-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. En annonseidentifikator gitt av Google eller Apple sendes fra vår app, dersom du har akseptert dette i innstillingene i din telefon. Har du akseptert dette, vil også informasjon om batterinivå bli sendt. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av innhold til den enheten du bruker og den brukssituasjonen du er i.

INFORMASJON OM HVORDAN DU BRUKER TJENESTENE

Vi samler informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort, hvor lenge en side var åpen i skjermen din, hvordan du navigerer på siden, eventuelle nettsteder du besøkte før du kom til våre sider, hvilke funksjoner du har brukt på siden og om du har gjennomført et kjøp. Vi bruker denne informasjonen blant annet til å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold og markedskommunikasjon som er tilpasset deg og ditt bruksmønster.

INFORMASJON OM POSISJON

Vi registrerer din geografiske posisjon fra IP-adressen din, mobil nettverkskode eller andre former for mer eksakt lokalisering, som GPS-data, dersom du har godkjent dette i vår app. Denne informasjonen brukes bl.a. til å vise deg annonser, formidle elektronisk kommunikasjon som app-push, tekstmeldinger eller epost og annet innhold som er relevant for det området du befinner deg i. Informasjonen brukes også til å allokere ditt kjøp til riktig utsalgssted og til å forbedre våre produkter til deg.

INFORMASJONSKAPSLER ("COOKIES") OG ANNET INNHOLD SOM LAGRES LOKALT 

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider. Tredjepartsannonsører kan også lagre informasjonskapsler i forbindelse med visningen av annonser på våre sider.

INFORMASJON OM DIN BRUKERKONTO OG KUNDEFORHOLD

Vi lagrer informasjon om brukerkontoen din, ditt abonnement og kundeforholdet ditt. Dette er opplysninger vi lagrer for å kunne administrere kundeforholdet ditt. Dersom du tidligere har vært kunde hos oss, vil vi beholde kundehistorikk om deg i en periode slik at vi i fremtiden kan yte deg god kundeservice og gi deg relevante tilbud og fordeler basert på ditt tidligere kundeforhold.


OPPLYSNINGER FRA ANDRE

ST1 er partner i fordelsprogrammet Trumf. Du kan knytte ditt Trumf medlemskap til Snarveien-appen. Da kan du se bonussaldo, og Trumf AS utleverer en nøkkel til ST1 som kan holder deg pålogget Trumf i 365 dager, så framt du ikke aktivt logger deg ut. Behandlingsgrunnlaget er samtykket du gir ved å logge deg på. Har du også knyttet ditt ST1 Mastercard til Trumf så utleverer Trumf din Trumf medlemsID til ST1, og ST1 utleverer kjøpstransaksjoner til Trumf merket med din medlemsID slik at du får avtalt bonus. Behandlingsgrunnlaget for disse utleveringene er din avtale med Trumf om bonussparing".

3. Hva bruker vi opplysningene til?

Vi jobber kontinuerlig med å gi deg den best mulige opplevelse av våre tjenester og ditt møte med oss. Med mindre der det er særskilt avtalt med deg, vil vi kun bruke dine opplysninger for å:

LEVERE TJENESTENE VÅRE SOM AVTALT MED DEG

Vi behandler personopplysninger og andre former for data for å levere tjenester som avtalt med deg. Vi bruker også data for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg gjennom blant annet å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm og raskest mulig lasting av sidene.

UTVIKLE PERSONALISERTE TJENESTER - TJENESTER SPESIELT TILPASSET DEG

Vi ønsker å gi deg muligheten til å få skreddersydd innhold og tilpasninger. Ved å bruke data om din brukeratferd og dine uttrykte preferanser kan vi for eksempel gi deg spesifikke tilbud i app tjenester og i nyhetsbrev basert på dine tidligere handlinger. Vi vil kun sende deg markedsføring dersom du har samtykket til dette.

MÅLRETTET OG MÅLE EFFEKTEN AV TILBUD

Vi ønsker å gi deg tilbud som er mest mulig relevante for deg, og måle hvor effektive tilbudene er. Til dette bruker vi informasjon om deg, din brukeratferd og lokasjon og kobler dette med informasjon om hva andre med lignende bruksmønster som deg har benyttet seg av. For eksempel kan vi bruke informasjon om hvor du oppholder deg til å vise deg tilbud fra nettopp dette området. Vi kan videre styre hvor mange ganger du skal se et tilbud basert på opplysningene vi har.

HINDRE, BEGRENSE OG GRANSKE MISBRUK AV VÅRE TJENESTER

Vi kan bruke opplysninger om din aktivitet på våre tjenester kombinert med tekniske data (som loggfiler med flere) for å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk av tjenestene våre. Med “misbruk” mener vi blant annet bruk av falske profiler, spamming, trakassering, forsøk på å logge seg inn på andres kontoer, samt annen atferd som er i strid med gjeldende lovgivning.

4. Hvem deler vi opplysningene med?

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig eller avtalemessig grunnlag for slik utlevering.
Dersom det foreligger et slikt grunnlag vil dine opplysninger kunne deles med andre der det er relevant for formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.

Vi inngår avtaler med dem vi deler opplysninger med som begrenser adgang til bruk av opplysningene og fastsetter forpliktelser til å følge gjeldende personvernlovgivning.

SAMARBEIDSPARTNERE OG ANNONSØRER

Samarbeidspartnere får tilgang til enkelte typer informasjon for å formidle målrettet innhold eller tilbud gjennom sine tjenester. Direkte identifiserende opplysninger som navn, adresse, telefonnummer mv. deles ikke uten ditt eksplisitte samtykke. Dette kan være der du har samtykket til å motta markedsføring fra en samarbeidspartner eller til at en samarbeidspartner kan markedsføre våre produkter til deg.

Vi og våre samarbeidspartnere kan kjøpe annonsevisninger på sosiale medier og andre nettsteder. Visningene er rettet mot ulike interessekategorier (såkalte “segmenter”) som gjøres tilgjengelig for ved annonsekjøp, disse annonsene kan rettes mot deg basert på data vi har lagret om deg. Data som kan brukes til å identifisere deg vil ikke deles med annonsører eller andre tredjeparter uten et eget, eksplisitt samtykke fra deg.

OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

Du har rett til å kreve innsyn, retting, sletting og overføring av personopplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å trekke samtykke du evt. har gitt oss.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for.

6. Hvordan kan du administrere, rette eller slette opplysningene vi har om deg?

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss, dersom du ønsker innsyn i opplysningene vi har lagret på deg eller dersom du ønsker at opplysninger skal slettes, se hvordan du kontakter oss under punkt 9.

Du kan endre data som er lagret om deg i tilknytning til ditt abonnement eller produkt ved å kontakte oss.
Innstillinger for brukerdata i apper. Du kan når som helst endre databehandlingen som skjer i våre app’er i telefonens innstillinger. Her kan du slå av og på nyhetsvarsel, samt åpne opp for eller skru av sending av GPS-data til lokasjonstjenester mv. Dette vil påvirke mulighetene til å få nyhetsvarsler og lokasjonsbaserte tilbud og målrettede annonser. Ved administrasjon og sletting av informasjonskapsler (“cookies”) må du følge den samme prosessen på alle nettlesere du bruker samme og / eller forskjellige datamaskiner eller enheter.

Dersom du har samtykket til å motta markedsføring fra oss kan du når som helt trekke tilbake dette samtykke ved å kontakte oss, se punk 9. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

7. Klager

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8. Gjennomføring av endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Erklæringen vil kunne bli oppdatert slik at den er i trå med til enhver tid gjeldene regelverk. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de tjenestene som berøres.

Sist oppdatert: Mai 2019

9. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller denne personvernerklæringen ta kontakt med oss.
For spørsmål knyttet til dine personopplysninger, kan du sende e-post til Info@st1.no
 eller ringe 22 66 56 00.