Mediehenvendelser

Kontaktpersoner

Kommunikasjonssjef


Sigrid Louise Philippart
(i fødselspermisjon)


e-post: sigrid.philippart@st1.no
tlf: (+47) 22 66 54 08

Mediehenvendelser retail


Erlend Føleide


e-post: erlend.foleide@st1.no
tlf: (+47) 22 66 50 18

Kommunikasjonsrådgiver, miljø og bærekraft

Wilhelm Kiil Rød


e-post: wilhelm.roed@st1.no
tlf: (+47) 22 66 54 07