St1 styrker råvaretilgang av avfall ved oppkjøp av Brocklesby Ltd i Storbritannia

Energiselskapet St1 Nordic Oy har kjøpt 100 prosent eierandel i selskapet Brocklesby Ltd. Brocklesby er spesialisert på gjenvinning av brukt matolje og matavfall, og er en av Storbritannias ledende innen raffinering av slikt avfall til råstoff. Innhenting av avfallet er basert på et godt samarbeid med et stort antall restauranter, utsalgssteder og matprodusenter i Storbritannia. Totalt samles det inn over 46.000 tonn årlig.

Styrket verdikjede for St1

Oppkjøpet av Brocklesby styrker St1s tilgang til råvarer, og dermed hele verdikjeden i selskapet. Råvaren raffineres til fornybar diesel og bærekraftig fly-drivstoff (også kalt SAF – Sustainable Aviation Fuel).

St1 er i gang med byggingen av et et bio-raffineri inne på sitt raffineri i Gøteborg. Bio-raffineriet vil ha en årlig kapasitet på produksjon av 200.000 tonn fornybart drivstoff, og det ventes å settes i drift i 2023. Anlegget er designet for å optimalisere produksjon av fornybar diesel og bærekraftig fly-drivstoff. St1 produserer allerede avansert etanol og biogass basert på avfall.

«Ved å investere i fornybar energi, omstille oss i energisektoren, samt sikre god lønnsomhet løser vi globale energiutfordringer steg for steg. Å gå inn i bransjen for bærekraftige råvarer i Storbritannia er et konkret steg i vår langsiktige strategi for vekst. Samtidig styrker dette råvaretilgangen for vår egen produksjon av fornybare drivstoff, og gir mulighet for vekst innen et nytt forretningsområde. Å innlemme Brocklesby er en klar styrke for vår verdikjede og resultatet er stadig økende volum av bærekraftige råvarer til energiprodukter som vi tilbyr våre kunder», sier Henrikki Talvitie, CEO i St1 Nordic Oy.

«Vi gleder oss over å bli en del av energiselskapet St1 med de muligheter dette gir for de ansatte i Brocklesby og vårt selskap for videre vekst. Vi blir en del av hele verdikjeden fra innhenting av matavfall på en restaurant til produksjon av bærekraftig drivstoff – virkelig en helintegrert prosess», sier Robert Brocklesby i Brocklesby Ltd.

Brocklesby har en 35 år lang historie og har om lag 80 resirkuleringseksperter ansatt. De er strategisk plassert nært havneområdet i Hull, som muliggjør effektiv innsamling fra hele Storbritannia.

«Jeg er svært stolt over å kunne ønske de ansatte i Brocklesby, deres tradisjoner og leverandører velkommen til vår St1 familie. Sammen blir vi blir sterkere på veien mot energiomstilling. Jeg er svært glad for at Rob vil fortsette som aktivt styremedlem i Brocklesby. Han vil bli støttet av det eksisterende lederteamet som vil bidra til en sømløs overgang, og ikke minst jobbe frem nye muligheter og videre vekst», avslutter Talvitie.

arrow-right
Forrige
Ny Shell-stasjon i Brumunddal

31.01.22

Neste
St1 og Horisont Energi ser etter tomt i Finnmark for produksjon av grønn ammoniakk

03.03.22

Relaterte artikler

Les alt