Vilkår for snarveien-appen

Vilkår for bruk av St1 sin mobilapp, snarveien

St1 generelle vilkår og betingelser for mobilapplikasjon for forbrukere

 

1. Mobilapplikasjon for forbrukere og omfanget av vilkår

Disse vilkårene og betingelsene skal gjelde for bruken av mobilapplikasjonen for forbrukere (heretter referert til som "app") installert på kundens enhet.

Appen tilhører St1 Nordic Oy og selskaper som tilhører St1-gruppen (heretter referert til som "St1") og tilbyr kunder fordeler og tjenester relatert til kundeforholdet.

I appen vil kunde motta informasjon om fordeler og tilbud knyttet til St1s kundeprogram, og bruke tjenester som mobil betaling (heretter referert til som "tjenester") levert av St1, som betalingsmåte.

 

2. Registrering og aksept av vilkårene og betingelsene

For å bruke appens funksjoner og tjenester, må kunden opprette en konto i appen og verifisere e-postadressen sin. Kunden skal gi nøyaktig og fullstendig informasjon under registreringsprosessen, og deretter holde informasjonen oppdatert..

Ved å registrere seg i appen, godtar kunden vilkår og betingelser, og bekrefter at de har lest, forstått og akseptert disse. Vilkårene og betingelsene utgjør en bindende avtale om tjenester mellom kunden og St1. Ved å akseptere samtykker kunden i å være fullt ansvarlig for alle handlinger og betalingsoverføringer gjort av kunden i appen.

 

Visse funksjoner i tjenestene, for eksempel direkte markedsføring, krever at kunden må være minst 16 år gammel.

 

3.   Tjenestetilbydere

Tjenestene tilbys av St1 Nordic Oy og selskaper som tilhører St1-gruppen (heretter referert til som "Tjenestetilbydere"). St1 Nordic Oy – PO Box 68, 00521 Helsinki, Finland, telefonnummer +358 10 557 11. St1 forbeholder seg retten til å legge til sine egne eller tredjeparts tjenesteleverandørers tjenester i appen.

Kontaktinformasjonen for kundeservice er:

Sverige: +46 (0)771 369 369 man-fre 8–17, kundservice@st1.se

Finland: +358 800 131 031 man-fre 8–18, asiakaspalvelu@st1.fi

Norge: +47 22 66 50 50 man-fre8-16, info@st1.no

 

Kundeservice er stengt i helger og på helligdager.

 

4.  Andre vilkår som gjelder for appen

I tillegg til disse vilkår og betingelser kan bruk av tjenestene eller deres funksjoner også kreve separat registrering eller andre tiltak, for eksempel aksept av vilkår og betingelser for St1s eventuelle kundeprogram eller tredjeparts kundeprogram.

Kunden skal også ta hensyn til vilkårene og betingelsene som pålegges av telekommunikasjonsoperatører, utstyrsprodusenter og andre tredjeparter, da disse kan være en forutsetning for å bruke appen og tjenestene.

 

5.  Betaling og forhåndsgodkjennelse

Betalingen skal gjøres med kredittkort eller debetkort via Nets betalingsløsning i appen. St1 kan kreve betaling for varene/tjenesten før de blir levert til kunden. Når kunden bruker et kredittkort eller debetkort til betaling, kan St1 reservere et beløp for å sikre kjøpesummen på kortet. For mer informasjon og nåværende praksis for mobilbetalinger via appen, se «ofte stilte spørsmål» på våre nettsider.

Kunden må ha BankID eller en mobilapplikasjon som tilbys av kundens bank på samme enhet som kjøpet blir gjort fra, og kunden må være eieren av kortet som er tilknyttet appen.

Kundens kort belastes med det faktiske transaksjonsbeløpet samme dag som varen blir levert, eller tjenesten blir brukt. Reservasjonen som sikrer kjøpesummen, slettes når betalingskortet belastes med det faktiske transaksjonsbeløpet. Kortbetalingen skal håndteres av Nets.

I markeder der St1 leverer lading av elektriske kjøretøy (EVC) og handelsinitierte transaksjoner (MIT) som en tjeneste, vil det vurderes om kunden har gitt samtykke til MIT-transaksjoner og til at kjøpmannen samler inn månedlige betalinger basert på belastete beløp, når kunden bruker de angitte tjenestene. En handelsinitiert transaksjon (MIT) refererer til enhver kortbetalingstransaksjon der belastningen på kundens betalingsmiddel er initiert av kjøpmannen uten kundens direkte interaksjon ved tidspunktet for transaksjonen. Dette er basert på en tidligere avtale, initiert av kunden (brukerinitiert transaksjon, CIT).

 

6.  Ansvar for St1-appen og dens innhold

Tjenestetilbyderne av appen beholder retten til å endre appen og stenge den helt eller delvis av berettigede grunner. Tjenestetilbyderne er ansvarlige for tjenestene produsert og brukt via appen, i samsvar med vilkårene og betingelsene til de aktuelle tjenestene. Forstyrrelser eller avbrudd i tilkoblingsevnen kan påvirke oppdatering av informasjon og innhold, samt synligheten til appen. Tjenestetilbydere er ikke ansvarlige for skader forårsaket av en tjeneste produsert av en annen tjenesteleverandør, og ikke for den kontinuerlige tilgjengeligheten av en tjeneste produsert av andre tjenesteleverandører.Tjenestetilbydere er ikke ansvarlige for tjenester eller produkter som er tilgjengelige via appens lenker til andre tjenesteleverandørers nettsider eller andre tjenester, eller for markedsføring eller annen informasjon om dem. For markedsføring og annonsering i appen, er operatøren som markedsfører og annonserer et produkt eller en tjeneste, ansvarlig for markedsføring og annonsering.

 

7.   Utvikling av tjenestene

Appen er utviklet basert på bruksloggen. Informasjonen i bruksloggen kan brukes til målrettet markedsføring, og målrettet utvikling av appen.

 

 

8.  Behandling av personopplysninger

Forutsatt at de nødvendige krav som stilles av relevante og gjeldende lover og forskrifter oppfylles, vil St1 behandle personopplysninger som ligger i appen. St1 kan behandle kundens personopplysninger for følgende formål: utviklingen av tjenestene, kunderelasjonsstyring og markedsføring.

 

Elektronisk direkte markedsføring krever forhåndssamtykke fra kunden. Kunden har rett til å motsette seg behandlingen av personopplysninger for elektronisk direkte markedsføring.

Når data og informasjon som er samlet inn behandles, overholder tjenestetilbyderne EU's generelle personvernforordning (2016/679) (GDPR) og gjeldende nasjonal personvernlovgivning, samt andre bestemmelser om beskyttelse av enkeltpersoner. Personopplysninger som er samlet inn i appen, behandles på samme måte som kundedata (St1 Nordic Oy).

 

Bruk av kundes lokasjonsdata krever samtykke fra kunden hvis kunden ønsker å bruke følgende funksjon i tjenestene: tjenestetilbydere som er lokalisert nær kunde i forbindelse med tjenestene i appen vises. Samtykke kan slås av og på.

 

Vennligst les mer om kundes rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger fra St1s personvernerklæringer:

 

 

I tilfelle uenighet angående behandlingen av personopplysninger, kan kunden kontakte St1s personvernombud på dataprivacy@st1.fi. Hvis kunden mener at behandlingen av personopplysninger knyttet til seg krenker GDPR, har kunde også rett til å klage til lokale datatilsynsmyndigheter:

 

  • I Sverige er tilsynsmyndigheten den svenske myndigheten for personvernbeskyttelse (IMY) hvis kontaktinformasjon kan finnes her: Contact us (imy.se)

 

 

 

 

9.   Informasjonssikkerhet og sikkerhetsinstruksjoner

Kunden samtykker i at når de er registrert og logget inn i appen, er appens tjenester tilgjengelige for bruk uten ny innlogging, til kunden logger ut av appen. Kunden må oppbevare pålogget enhet på en forsvarlig måte.


 

10.  Immaterielle rettigheter

De immaterielle rettighetene (inkludert, men ikke begrenset til varemerker, domenenavn, opphavsrett og patenter) knyttet til tjenestene i appen, og all informasjonen og dataene de inneholder, tilhører St1 og selskaper i St1-gruppen og/eller eventuelle tredjeparter.

 

St1 gir kunden en begrenset rett til å bruke tjenestene. Uautorisert deling, kopiering, reproduksjon eller distribusjon av tjenestene og/eller materiale og data de inneholder, er strengt forbudt.

 

11.  Oppdateringer og endringer i vilkår og betingelser

St1 forbeholder seg retten til å oppdatere og endre vilkår og betingelser for appen fra tid til annen.

 

Hvis endringen av vilkår og betingelser endrer rettighetene eller forpliktelsene til kunde, vil St1 varsle kunde om endringen, enten ved å sende meldingen til e-postadressen tilknyttet kundens konto, eller presentere et pop-up-vindu eller gi annen kunngjøring gjennom appen.

 

Med mindre annet er spesifisert, skal de oppdaterte og endrede vilkår og betingelser tre i kraft umiddelbart, og kundens fortsatte (tilgang til og) bruk av appen etter St1s varsel skal utgjør kundens samtykke.

 

12.   Garantier

Materialet, dataene og informasjonen som er tilgjengelig i tjenestene, blir levert etter hva loven tillater, uten noen direkte eller indirekte garantier, inkludert garantien for salgbarhet, frihet fra brudd på immaterielle rettigheter eller egnethet for et bestemt formål.

 

Hvis tjenestene inneholder en lenke til et nettsted fra en tredjepart, er en slik kobling bare for kundene som bruker appen, og St1 har ikke ansvar for innholdet eller nøyaktigheten av materialet, dataene eller informasjonen på et slikt nettsted.

 

13.  Begrensning av ansvar

 

St1 er ikke ansvarlig for skader, tap eller kostnader som følger av bruk av appen eller tjenestene, eller manglende evne til å bruke appen eller tjenestene, i den grad loven tillater det. Dette er inkludert, men ikke begrenset til, indirekte og følgeskader, tap eller kostnader - som inntektstap, tap av fortjeneste, forretningsavbrudd eller tap av data eller informasjon.

 

14.  Force Majeure

St1 er ikke ansvarlig for skader forårsaket av force majeure-hendelse. Force majeure-hendelse refererer til omstendigheter som St1 ikke kunne ha forutsett på tidspunktet kunden aksepterte vilkår og betingelser, og som er utenfor St1s kontroll. Slike omstendigheter inkluderer, for eksempel, naturkatastrofer, branner, oversvømmelser, avbrudd i betalingstrafikk, ekstreme værforhold, utstyrsfeil eller lignende skader forårsaket av en ekstern part, en forskrift eller beslutning utstedt av myndighetene.

 

15.  Forpliktelse til å kompensere for skade

Kunden forplikter seg til å ikke handle i strid med disse vilkår og betingelser, eller den aktuelle og gjeldende loven. Tjenestetilbydernes ansvar er begrenset til maksimalt ansvar under de gjeldene lovgivningen.

 

16. Midler for rettsvern utenfor domstolen

Hvis kunden mener at St1 har handlet i strid med vilkår og betingelser, skal kunden i hovedsak kontakte den St1-enheten som kunden mener har brutt disse. Klage må sendes til kundeservice (se punkt 3 i disse vilkår og betingelser).

 

Hvis en uenighet angående vilkår og betingelser ikke kan løses gjennom forhandlinger mellom kunden og St1, har:

 

  • kunden i Sverige rett til å bringe saken videre til Nasjonalt Forbrukertvistutvalg. (ARN, PO Box 174, 101 23 Stockholm, Sweden, eller bruke nettsiden: Anmälan | Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se)).

 

 

 

17.  Gjeldene lov og tvisteløsning

I Sverige:

Vilkår og betingelser skal styres og fortolkes i samsvar med svensk lov, unntatt dets valg av lov-regler.

Hvis en tvist ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal tvisten i hovedsak avgjøres i Stockholm tingrett, eller på kundens forespørsel, innen den domstolskretsen kunden har fast bosted.

I Finland:

Vilkår og betingelser skal styres og fortolkes i samsvar med finsk lov, unntatt dets valg av lov-regler.

Hvis en tvist ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal tvisten i hovedsak avgjøres i Helsinki tingrett, eller på kundens forespørsel, innen den domstolskretsen kunden har fast bosted.

I Norge:

Vilkår og betingelser skal styres og tolkes i samsvar med norsk lov, unntatt dets valg av lov-regler.

Hvis en tvist ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal tvisten i hovedsak avgjøres i Oslo tingrett, eller på kundens forespørsel, innen den domstolskretsen kunden har fast bosted.

 

Disse kontraktsvilkårene er utarbeidet på engelsk og oversatt til andre språk. Hvis språkversjonene resulterer i motstridende tolkninger, skal den engelske språkversjonen ha forrang.

St1s generelle vilkår og betingelser for mobilapplikasjon for forbrukere sist oppdatert 1.11.2023.

Lojalitesprogram med Trumf

St1 Norge AS er partner i fordelsprogrammet Trumf. Du kan knytte ditt Trumf medlemskap til snarveien-appen. Ved å gjøre dette   akriverer du  snarveienPLUSS slik at du sparer ytterligere Trumf-bonus. Ved å aktivere snarveienPLUSS får du også tilgang til dine kvitteringer fra Shell med Trumf-bonus på bonusgivende produkter, se din Trumf-saldo og kampanjebonus.

Når du aktiverer snarveienPLUSS i snarveien-appen, utleverer Trumf din Trumf medlemsID til St1, og St1 utleverer kjøpstransaksjoner til Trumf merket med din medlemsID. St1 Nordic Oy utleverer din aktivering i snarveienPLUSS gjort i snarveien-appen til Trumf slik at du får avtalt bonus. / slik at Trumf kan beregne bonus på dine kjøp registrert hos Shell. Behandlingsgrunnlaget er samtykket du gir ved å logge deg på/aktivere snarveienPLUSS.

Ved å aktivere snarveienPLUSS vil du motta informasjon og nyheter på e-post og SMS. Du kan når som helst reservere deg mot dette på din profilside hos Trumf eller i snarveien-appen.