Vilkår for snarveien-appen

Vilkår for bruk av St1 sin mobilapp Snarveien

1. MOBILAPPEN OG VILKÅRENES OMFANG

Disse bruksvilkår gjelder for bruk av mobilappen Snarveien installert på Kundens enhet.

Snarveien er en applikasjon som tilbys av St1 Nordic Oy og selskaper som tilhører samme konsern og St1 Finance Oy (herunder referert til sammen som St1) til deres kunder.

St1 Norge AS er et selskap eid av St1 Nordic Oy og benytter Shells varemerke under en lisens bevilget av Shell Brands International AG.

Snarveien applikasjonen inneholder fordeler og tjenester i forbindelse med kundeforholdet. Via appen får Kunden informasjon om tilbud og fordeler i St1 Norge AS’s kundeprogram – Snarveien til Shell og kan bruke tjenestene St1 Finance Oy tilbyr for betalingsformidling, betalingsmiddel samt konto- og kredittavtaler (herunder Betalingstjenester).

St1 kan legge til egne tjenester eller tjenester fra tredjeparts tjenesteleverandør i appen.

Ved å laste ned appen godtar Kunden at St1 kan sende Kunden elektronisk direktemarkedsføring, som tilbud og informasjon om tjenester, via tjenesten.

For å bruke Snarveien-appens tjenester kreves det at Kunden registrerer seg. Tjenestene knyttet til betalingstjenester krever at kunden og bekrefter sin identitet med bank id, samt oppretter en egen St1 id.

2. TJENESTELEVERANDØRER

Tjenesten tilbys av St1 Nordic Oy og selskaper som tilhører samme konsern og St1 Finance Oy (herunder St1). St1 Finance Oy er ansvarlig for betalingstjenestefunksjonen i appen, og St1 Nordic Oy er ansvarlig for øvrig innhold.

St1 Nordic Oy – Purotie 1, 00380 Helsinki, Finland, telefonnummer: 010 557 11, nettsted: www.st1.fi. St1 Nordic Oy er registrert i handelsregisteret som føres av det finske Patent- og registerstyrelsen (PRH). Selskapets org.nr. er 2082259-7 og har registrert kontor i Helsinki.

St1 Norge AS – Drammensveien 134, 0107 Oslo, Norge. Telefonnummer +47 22665050. Hjemmeside: www.St1.no 

Kunder som har spørsmål om applikasjonen Snarveien skal ringe St1 Norge AS kundeservice telefon: 22665050 Mandag- fredag 8.00-16.00 (eksklusive helligdager) eller sende e-post til Snarveien@st1.no.

St1 Finance Oy – Purotie 1, 00380 Helsinki, Finland, telefonnummer: 010 557 3900, nettsted: www.st1finance.no St1 Finance Oy er registrert i handelsregisteret som føres av det finske Patent- og registerkontoret (PRH). Selskapets org.nr. er 2789887-7 og har registrert kontor i Helsinki. St1 Finance AS

Kunder som har spørsmål angående finansielle tjenester skal ringe Kundeservice +47 22 66 53 20 man-fredag 0800-1600 unntatt helligdager.

3. ØVRIGE VILKÅR SOM GJELDER FOR SNARVEIEN-APPEN

I tillegg til disse vilkårene, gjelder vilkårene for Snarveien til Shell som er St1’s kundeprogram som Kunden har godtatt separat, samt særskilte avtalevilkår for de betalingstjenesteprodukter og øvrige produkter som Kunden har valgt, og St1’s bruksanvisning.

Kunden skal også ta hensyn til de vilkår som stilles av teleoperatører, utstyrsprodusenter og andre tredje parter, ettersom disse kan være en forutsetning for å bruke St1-appen og tjenesten.

4. ANSVAR FOR SNARVEIEN-APPEN OG APPENS INNHOLD

Tjenesteleverandørene i Snarveien-appen har rett til å endre appen og til når som helst å stenge den, enten helt eller delvis, for en god grunn. Tjenesteleverandørene er ansvarlige for tjenester som produseres og anvendes via Snarveien-appen i samsvar med avtalevilkårene for nevnte tjenester. Forstyrrelser i telekommunikasjonen kan påvirke oppdatering av informasjon og innhold, samt synlighet i Snarveien-appen. Tjenesteleverandørene er ikke ansvarlige for skade forårsaket av en tjeneste levert av en annen tjenesteleverandør, ei heller for at en tjeneste levert av en annen tjenesteleverandør er tilgjengelig uten avbrudd.

Tjenesteleverandørene er ikke ansvarlige for de tjenester eller produkter man kommer til via Snarveien-appens lenker til andre tjenesteleverandørers nettsteder eller andre tjenester, og ikke for markedsføring eller øvrig informasjon på disse.

For markedsføring og reklame i Snarveien-appen er det aktøren som markedsfører og reklamerer for et produkt eller en tjeneste som er ansvarlig.

5. UTVIKLING AV TJENESTEN

Snarveien-appen utvikles på bakgrunn av brukshistorikken. Informasjonen i brukshistorikken kan også brukes til markedsføring rettet mot Kunden, og til å utvikle innholdet i Snarveien-appen.

Kundens posisjonsdata brukes i appen for å vise Tjenesteleverandørens tjenester i Kundens område, og kan aktiveres og deaktiveres.

6. DATASIKKERHET OG KUNDEREGISTER

Dersom du installerer mobilappen (Snarveien) og bruker den, samler vi inn informasjonen du oppgir i appen.

Ved håndtering av innsamlet informasjon følger Tjenesteleverandørene personvernloven og øvrige bestemmelser om individets personvern i Norsk lovgivning. Personopplysninger som innsamles i appen håndteres på samme måte som kundeopplysninger i St1’s kundeprogram (St1 Nordic Oy) og Betalingstjenester (St1 Finance Oy’s tjenester). Tjenesteleverandørens retningslinjer for personvern finner du her: snarveien.no/personvernerklaering/) www.St1finance.no for finansielle tjenester og www.st1.no for alle andre tjenester.

7. INFORMASJONSSIKKERHET OG SIKKERHETSANVISNING

Kunden aksepterer at ved å registrere seg og logge inn i tjenesten, er tjenesten i bruk uten at ny innlogging er nødvendig frem til Kunden logger ut av appen.

Bruk av appens betalingstjenestefunksjoner er kun mulig ved å benytte seg av Bank Id og St1 id.

Kunden er pliktig å følge St1’s sikkerhetsanvisning (sikkerhetsanvisningen finnes her: www.st1finance.no). Kunden må ta hånd om enheten de er logget inn på. Dersom Kunden mister enheten, eller det finnes annen risiko for uautorisert bruk av tjenesten, må Kunden ta kontakt med St1’s sperretjeneste og gi beskjed om at tjenesten skal sperres.

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alle St1-appens immaterielle rettigheter (varemerke, domenenavn, opphavsrettigheter og eventuelle patent) tilhører Tjenesteleverandøren.

9. ERSTATNINGSANSVAR

Kunden er ansvarlig for å erstatte Tjenesteleverandøren for direkte skader forårsaket av bruk i strid med loven eller disse vilkår for bruk. Tjenesteleverandørens ansvar er begrenset til maksimalt erstatningsansvar under foreliggende lovverk.

10. MIDLER FOR RETTSVERN UTENFOR DOMSTOL

Om Kunden mener at St1 har handlet i strid med disse vilkår for bruk, skal Kunden primært kontakte den part hos St1 som Kunden mener har brutt vilkårene. Reklamasjoner skal skje skriftlig.
Dersom uenighet angående Avtalen ikke kan avgjøres gjennom forhandlinger mellom partene kan Kunden ta saken til www.forbrukerradet.no Postadresse: Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo Telefon: +47 23 400 500.

Dersom uenigheten gjelder behandling av personlig informasjon kan Kunden ta kontakt med datatilsynet.

11. GJELDENE LOV OG JURISDIKSJON

Disse vilkårene er underlagt norsk lov. Om en uenighet ikke kan løses gjennom forhandlinger avgjøres tvisten av Oslo tingsrett, evt.i lagmansretten der kunden er bosatt.