Ny Shell-stasjon i Brumunddal

Ny Shellstasjon åpner 1. februar ved E6, Brumunddal  

De siste årene har området hvor det nå etableres en helt ny Shell energistasjon hatt en rivende utvikling med blant annet ny firefelts E6 og Mjøstårnet som er verdens høyeste trehus med både leiligheter og hotell.  

Den nye Shellstasjonen vil gjøre området enda mer attraktivt for både innbyggere og besøkende.  

Arkitekturen på den nye stasjonen faller fint inn i det øvrige miljøet med utstrakt bruk av trespiler som kler stasjonsbygningen.  

St1 eier og driver Shellstasjonene i Norge og den nye stasjonen i Brumunddal er den tredje nye stasjonen som er etablert i løpet av det siste året. De to andre nybygde stasjonene er å finne langs E18, Tvedestrand og på Klett ved E6 sør for Trondheim.

Vi er glade for at vi åpner ny energistasjon i Brumunddal, den tredje fullservice energistasjonen vi åpner på 2 år. Både Shell Tvedestrand og Shell Klett har blitt godt tatt i mot av både store og små kunder - Anita Bakås Sørlundsengen, retaildirektør i St1

Nye Shell stasjonen på Brumunddal vil ha samme type stasjonsdesign som på Klett og Tvedestrand

Energistasjon med utvidet mattilbud

I likhet med energistasjonene på Klett og i Tvedestrand blir stasjonen på Brumunddal en viktig del av ladestrukturen som bygges opp nasjonalt. Shell Brumunddal vil bli utstyrt med 16 ladestasjoner med dynamisk lastbalanserte ladere, hvor hver lader har max-effekt på 150kW. 

Av disse 16 ladeplassene, står fire under kjørebanetaket ved siden av de tradisjonelle drivstoffpumpene. Her kan el-biler med hengere lade uten å måtte rygge seg på plass. 

Utbyggingen av ladestasjoner er en viktig del av vår infrastruktur for å imøtekomme kundenes behov. Samtidig har vi et nettverk hvor folk på farta får et godt mattilbud og mulighet til hvile.

Derfor tror vi at vi også kan være et førstevalg for elbil-bilisten

Vi satser mye på lading og på begge de to nye stasjonene setter vi stadig nye rekorder på lading. På åpning av Shell Klett sa ordføreren i Trondheim at hun følte at hun fikk "en snik titt inn i fremtiden" der lading er en fullintegrert del av tilbudet til kundene. - Anita Bakås Sørlundsengen, retaildirektør i St1

Det vil bli utstyrt med 16 ladeplasser i Brumunddal

Egen kjørebane for tungtransporten

På stasjonen i Brumunddal vil det være en egen kjørebane for tungtransport, slik vi også har på mange av våre andre store stasjoner. 

Drivstoffanlegget for tungbiler er plassert slik at det er det  er godt synlig når man kjører inn på området. Slik blir disse kjøretøyene holdt unna den travleste delen av stasjonen. 

På truckstasjonen vil det  både være Diesel, AdBlue og HVO.  

Den nye energistasjonen i Brumunddal vil det styrke tilbudet vårt for tungtransporten i regionen. 

Med vår nye truckstasjon i Brumunddal, vil vi være enda mer  tilgjengelig for våre yrkessjåfører i regionen. Drøye 20 km unna ligger vår stasjon i Moelv, som i 2021 ble oppgradert med Adblue og utvidet plass for lastebiler. - Jonas Bæk, markedsansvarlig B2B, St1

 

Produkter på truckstasjonen på Brumunddal: 

  • Shell Diesel Extra
  • AdBlue
  • Farget Diesel
  • HVO100
  • Utstyrt med satelittpumpe slik at du kan fylle på begge sider av lastebilen samtidig

Egen kjørebane for tungtransporten blir å finne på Brumunddal

 

 

arrow-right
Forrige
St1 og SCA samarbeider om flytende biodrivstoff

04.11.21

Neste
St1 styrker råvaretilgang av avfall ved oppkjøp av Brocklesby Ltd i Storbritannia

01.02.22

Relaterte artikler

Les alt