Kaffeavtale på kopp

Kaffeavtalen uten koppfokus

Hos Shell kan du ta med den koppen du vil

Hos Shell skal du være stolt av den koppen du har, derfor kan du ta med akkurat den koppen du vil!