Kaffeavtale på kopp

Kaffeavtale på kopp

299 ,-

koster et oblat til koppen din

349 ,-

For et oblat + Shell-koppen

20 22

Gyldig hele kalenderåret

Oblat

Fest oblatet på den koppen du vil

Kaffeavtalen uten koppfokus

Hos Shell kan du ta med den koppen du vil

Hos Shell skal du være stolt av den koppen du har, derfor kan du ta med akkurat den koppen du vil!  
Har du ikke egen kopp, kan du kjøpe vår Shell termokopp til 50kr.