Vilkår for St1-kundeprogram

Snarveien til Shell 

Vilkår for St1-kundeprogram

1.Kundeprogrammet Snarveien til Shell

En kunde som inngår i Snarveien til Shell mottar fordeler og tilbud basert på tidlige kjøp av varer og tjenester hos Shell-stasjonene i Norge, samt løsninger som gjør kjøp på Shell-stasjonene i Norge og dets partners forretninger og forretningssteder enklere. Kundeprogrammet heter «Snarveien til Shell»
St1 Norge AS er et selskap eid av St1 Nordic Oy og benytter Shells varemerke under en lisens bevilget av Shell Brands International AG.

St1 Nordic Oy eller et selskap tilhørende samme juridiske gruppe (St1 nedenfor) tilbyr tjenesten og er ansvarlig for kundeprogrammet.

St1 Finance er ansvarlig for betalingstjenester i appen. St1 Nordic Oy er ansvarlig for annet innhold.

St1 Norge AS – Drammensveien 134, 0107 Oslo, Norge. Telefonnummer +47 22665050. Hjemmeside: www.st1.no

St1 Nordic Oy – Bäckvägen 1, 00380 Helsingfors, Finland telefonnummer +358 10 557 11, hjemmeside: www.st1.fi.
Finance Oy er registrert i handelsregisteret som føres av det finske Patent- og registerkontoret (PRH). Selskapets org.nr. er 2789887-7 og har registrert kontor i Helsinki.

2. Bruksområde

Følgende vilkår gjelder for bruk av St1-kundeprogrammet, Snarveien til Shell (heretter Tjenesten) og sammen med gjeldende prisliste og sikkerhetsinstrukser danner de en avtale mellom kunden og St1 (heretter avtalen). I tillegg til disse vilkårene brukes vilkårene for tjenestene, som Kunden godkjenner separat, for eksempel St1 Mobile Applikasjon-vilkårene og vilkårene for bruk av St1 Web Tjenester samt andre forhold som gjelder for St1s tjenester.

I tillegg til disse generelle vilkårene gjelder spesielle vilkår for de tjenestene kunden tar i bruk.

Kunden skal også ta hensyn til vilkårene for teleoperatører, utstyrsleverandører og andre tredjeparter, da dette kan være en forutsetning for bruk av appen og tjenesten.

3. For å bli med i St1-tjenesten og inngå en serviceavtale

St1 kundeprogrammet kan kobles til alle privatpersoner med fastboende i Norge. Kundeforholdet er personlig. St1 og Kunden inngår en avtale om tjenesten i et fjernkommunikasjonsmedium eller på kundens skriftlige søknad. St1 har uten å gi en grunn retten til å nekte Kunden en kontrakt, helt eller for enhver tjeneste.

Avtalen begynner når Kunden har registrert seg i Tjenesten og godkjent vilkårene for bruk i et fjernkommunikasjonsmedium eller etter at St1 har godkjent Kundens skriftlige søknad. Kunden mottar en bekreftelse på godkjenning i en ekstern kommunikasjon eller via post.

Som kundekundeidentifikasjon blir et kundenummer registrert for kunden. Kundeprogrammet inneholder ikke noe fysisk kort. Identifikasjonen i butikkene finner sted med navn, kundenummer eller elektronisk kort i mobilappen eller på andre måter som St1 indikerer et kundeforhold (for eksempel basert på bilens registreringsnummer, etc.).

Når Kunden registrerer seg, er kundens adresseinformasjon bekreftet i folkeregisteret. Kunden forplikter seg til å bruke Tjenesten i samsvar med Avtalen og St1’s retningslinjer. Hvis avtalen inngås i et fjernkommunikasjonsmedium, tillater kunden samtidig bruk av en selvbetjeningskanal for kundeservice og for kommunikasjon mellom St1 og Kunde.

Kunden kan da bli med i tjenesten eller, når som helst under Kundeforhold, søke om betalingstjenester og finansielle tjenester fra St1 Finance OY, og med disse kan kunden blant annet betale kjøp med en betalingsagent som er koblet til en egen konto. En egen betalingstjenesteavtale inngås med St1 Finance OY. Disse vilkårene begrenser ikke partenes rettigheter eller forpliktelser etter lovverk.

4. Definisjoner

Kunde er en fysisk person som er minst 18 år gammel for finansielle tjenester og minst 16 år gammel for generelle mobilapp tilbud og tjenester og som har inngått denne avtalen med St1.

Fjernkommunikasjon betyr telefon, SMS, datamaskin, fjernsyn, e-post, post, telekommunikasjonsnettverk eller andre midler som kan brukes til å inngå en avtale uten at partene til stede samtidig.

Selvbetjeningskanal betyr nettsted, smarttelefonapp, eller annet tilsvarende brukergrensesnitt der tjenesten kan brukes elektronisk. For å kunne bruke en selvbetjeningskanal, er det nødvendig med en funksjonell tilkobling.

Betalingstjenester: Betalinger, Betaling og Konto og Kredittkontraktstjenester.

Betaling betyr et kort, et virtuelt debetkort, en brikke, en app eller et annet betalingsmiddel som kan brukes til å betale, og er knyttet til kundens konto.

Service: St1 Kundeservice, beskrevet i detalj i seksjon 6.

Faktura: Faktura eller abonnementstjeneste for finansielle tjenester.

Konto: Kundens betalingskonto, der kunden kan levere betalingskommisjoner, og som du kan koble til en betalingsagent til. Kontoen er ikke en innskuddskonto til en kredittinstitusjon, og kontoen er ikke dekket av innskuddsgarantien.

5. Innholdet i tjenesten

Snarveien til Shell er et helhetlig tilbud for tjenester og funksjoner som St1 tilbyr i tjenesten på det tidspunktet. Tjenestene er tilgjengelige i Snarveien mobilappen og St1 webtjenesten eller en annen aktuell selvbetjeningskanal eller andre måter St1 tilbyr på det tidspunktet. Det helhetlige tilbudet består av følgende funksjoner.

Lokale kundeklubber – Avtale inngått på lokalt på Shell stasjon. Kunde blir registrert som kunde lokalt og kan kommuniseres med lokalt for å holde seg oppdatert på gode tilbud og tjenester på stasjonen. Kunder som registrer seg lokalt blir også medlem i Snarveien til Shell kundeprogram og drar nytte av fordelene sentralt.

Trumf – Drives av Norgesgruppen ASA der St1 Norge AS med Shell-stasjonene i Norge er samarbeidspartner. Kunden opparbeider seg Trumfbonus basert på drivstoffkjøp, og kjøp hos Norgesgruppens butikker. Trumfbonus kan registreres direkte på kundens bankkonto ved at kunden legger inn kontonummer i egen kundeprofil eller ved å registrere Trumfkort før betaling med bankkort eller Mastercard.

Snarveien mobilapplikasjon – applikasjonen gir oversikt over kundens fordeler og tilbud fra Snarveien til Shell sentralt. Applikasjonen har som hensikt å samle lojalitetsprogrammets fordeler på ett sted. Gjennom appen vil kunden få mer fleksibilitet og oversikt over eget medlemskap i Snarveien til Shell.

Hvert enkelt funksjon har egne vilkår og betingelser og disse endres ikke og gjelder for hver enkelt tjeneste.

6. Bruk av personopplysninger

Kundens personopplysninger lagres i tjenestens kundeprofil. St1 håndterer personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning på det tidspunktet. Personvernerklæringen tilgjengelig på www.st1.no. Kundenes personlige opplysninger håndteres i henhold til personvernerklæringen.

Som beskrevet nærmere i personvernerklæringen, kan St1 samle inn og håndtere kundeinformasjon og bruk av tjenesten, for eksempel for kundeservice, og forvalte kundeforholdet, å produsere og utvikle tjenester, for direkte markedsføring og styringstjenester, for risikostyring og rapportering.

Kunden kan levere sin posisjonsdata når tjenesten brukes. Kunden godtar deretter at St1 kan samle og administrere disse steddataene for å tilby verdiskapende tjenester og direkte markedsføring

Tjenesten, innholdet i tjenesten og kommunikasjonen som er basert på tjenesten kan omfatte markedsføring. Når Kunden bruker Tjenesten, godtar Kunden at Tjenesten inneholder markedsføring. Annonser kan bli laget for St1 eller en tredjepart. Målrettet annonsering er basert på Kundens bruk av tjenesten og på informasjonen som kunden har gitt fra seg. Basert på dette kan St1 målrette annonsering basert på kundenes interesseområder, estimert demografisk informasjon eller geografisk plassering. St1 overfører ikke brukerens personopplysninger til tredjeparter som ikke er inkludert i tjenestens helhet. Det vil si at St1 deler sine kundedata med Trumf, men ingen andre eksterne parter. Kunden kan, hvis ønskelig, begrense målrettede annonser ved å endre innstillingene i mobilenheten eller nettstedet, for eksempel, fjerne deling av posisjonsdata.

I markedsføring overholdes gjeldende lovgivning om håndtering av personopplysninger og databeskyttelse i elektronisk kommunikasjon. Kunden har rett til å forby bruk av kontaktinformasjonen for direkte markedsføring ved å varsle St1s kundeservice.

St1 har rett til å lagre og overføre informasjon om Kunden i samsvar med gjeldende lovgivning og myndighetskrav.

St1 har rett til å sende kunden elektronisk oppdatert informasjon om St1s og dets partnere eller en av St1 valgte samarbeidspartnere for tjenester, produkter, fordeler og tilbud, i samsvar med gjeldende lover og myndighetsforskrifter.

St1 garanterer ikke at Tjenesten er tilgjengelig uten avbrudd. St1 kan etter eget skjønn si opp Kundens rett til å bruke Tjenesten, for eksempel under avbrudd. St1 kan varsle Kunden om serviceavbrudd for vedlikeholds- og servicehandlinger på St1-nettstedet eller i selvbetjeningskanaler.

7. Immaterielle rettigheter

Opphavsrett og varemerker i forbindelse med Tjenesten og andre immaterielle rettigheter legges til St1, en annen tjenesteleverandør eller en tredjepart. Alle rettigheter til immaterielle rettigheter beholdes. St1 gir Kunden rett til å bruke Tjenesten utelukkende i samsvar med Avtalen i avtalens løpetid, og Kunden må ikke bruke Tjenesten eller på annen måte handle på en måte som ville skade tredjeparts immaterielle rettigheter. Kunden forplikter seg til å ikke publisere, kopiere, presentere tjenesten til offentlige eller andre elektroniske midler eller andre kommunikasjonskanaler uten innehaverens skriftlige tillatelse til å bruke beskyttet materiale som finnes i Tjenesten

8. Oppsigelse av kundeforhold

Kundeforholdet utløper når kunden informerer St1. Kunden har rett til å angre en kontrakt som er inngått i en fjernkommunikasjonsløsning innen 14 dager fra datoen for fullføring. Hvis Kunden ikke overholder disse reglene eller ikke oppfyller vilkårene for å gi et kundeforhold, har St1 rett til å si opp kundeforholdet ved å sende kunden varsel om oppsigelse i en selvbetjeningskanal eller per post. Kundeforholdet avsluttes en (1) måned etter at oppsigelsestidspunktet er annonsert

St1 kan i henhold til gjeldende lov, hvis St1 anser det passende, med umiddelbar virkning blokkere bruken av Tjenesten eller begrense kundens evne til å bruke visse funksjoner i Tjenesten. St1 har rett til å avslutte Kundeprogrammet ved å varsle kunden minst tre (3) måneder før programmet avsluttes. Hvis kunden utløper når kundeforholdet utløper, vil ubrukte, samlede kundetilførsler bli varslet separat for deres gyldighet

9. Endringer i avtaler, vilkår og tjenester

St1 har rett til å endre Avtalen, disse reglene eller Tjenesten eller deler av den. St1 sender kunden en melding om endringen i en selvbetjeningskanal eller på en annen måte. Endringen vil begynne tidlig en (1) måned etter at kunden har blitt varslet om endringen. Hvis Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at vilkårene endres, begynner de å godta de endrede vilkårene.

St1 utvikler kontinuerlig Tjenesten og dens funksjoner. St1 kan gjøre endringer i funksjonene til tjenesten eller selvbetjeningskanaler, uten en egen melding. St1 kunngjør endringer av denne typen i en selvbetjeningskanal. Endringene trer i kraft når de utføres. St1 har også rett til å endre kravene til utstyret som Tjenesten brukes til når som helst. St1 er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap som kan skyldes Kunden på grunn av serviceavbrudd i Tjenesten.

10. Kommunikasjon og kundeservice

Selvbetjeningskanaler brukes til kommunikasjon mellom St1 og Kunden samt kundeservice. St1 leverer informasjon, regler og andre meldinger til kunden i en selvbetjeningskanal, via e-post, web-side eller på en annen eksisterende måte. Informasjonen kan også leveres i en SMS eller på en annen lignende måte basert på kontaktinformasjonen gitt av Kunden. Kunden anses å ha mottatt informasjon eller varsel senest 7 dager etter at den er sendt. Hvis kunden ikke har tilgang til en selvbetjeningskanal, blir informasjonen levert til adressen som kunden har meldt til St1 eller offisielle myndigheter, dvs. folkeregisteret.

Kunden er forpliktet til å oppdatere kundeinformasjon ved endringer som gjelder i avtalen, samt å bevise for St1 eventuelle endringer i hans / hennes kundeinformasjon. Kunden sender meldinger og endringer i selvbetjeningskanalen (for eksempel «Mine sider» i webtjenesten) eller på annen måte etter avtale.

I spørsmål eller klager knyttet til Tjenesten kan kunden kontakte St1 i en selvbetjeningskanal. Hvis kunden ikke bruker en selvbetjeningskanal, kan kunden kontakte kundeservicen på servicewebsiden. Kunden hjelpes kun i telefon i flere tilfeller. Kundeservice +47 22 66 53 20 man-fredag 0800-1600 unntatt helligdager.

Hvis kunden har spørsmål eller tilbakemelding som omhandler tjenester som tilbys av andre aktører enn St1, svarer aktøren på disse spørsmålene og kommentarene. St1 videresender ikke spørsmål eller tilbakemeldinger vedrørende tjenester som tilbys av andre aktører

11. Ikke-rettslige virkemidler

Hvis kunden anser at St1 har overtrådt disse bruksvilkårene, skal kunden først og fremst kontakte St1-parten som kunden anser at har brutt vilkårene. Merknader bør gjøres skriftlig.
Dersom en uenighet om avtalen ikke kan løses gjennom forhandlinger mellom partene, kan forbrukeren henvise saken til Forbrukerrådet: www.forbrukerradet.no Postadresse: Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo Telefon: +47 23 400 500.

12. Tvister om avtalevilkår

Disse vilkårene følger Norsk lov. Dersom det er en uenighet som ikke kan løses mellom St1 og Kunden, vil tvisten bli avgjort hovedsakelig i Oslo tingsrett, evt.i lagmansretten der kunden er bosatt.