Slik forsyner vi drivstoff og energi til landet

Drivstoffet du fyller hos Shell har sitt produksjonsopphav fra St1 sitt oljeraffineri i Gøteborg. Fra raffineriet må drivstoffet også fraktes til sluttbrukeren. Her kan du lære mer om hele prosessen.

St1 sitt oljeraffineri i Göteborg

St1s eget raffineri i Gøteborg er et av verdens mest energieffektive oljeraffinerier. Det ble miljøsertifisert allerede i 1997 og siden den gang har vi investert hundrevis av millioner kroner for en produksjon i beste klasse.

Her jobber drøyt 200 ansatte døgnet rundt med å omdanne råolje til drivstoff  av absolutt høyeste kvalitet. Alt i en raffineringsprosess som får energi fra primært egenprodusert gass.

Fakta om raffineriet

  • 11500 tonn med bearbeiding av råolje hver dag
  • Oppe 24/7 og er i drift året rundt.
  • 600+ skip fraktes ut med drivstoff i året

Fra råolje til ferdigprodukt

Prosessen bak å lage drivstoff fra råolje kan være komplisert, men kan forklares veldig enkelt. Når råoljen blir raffinert blir den omdannet til «blanke» produkter som gass, bensin, jetdrivstoff, diesel, gassolje, og så mørke oljer som tungoljer og til slutt bitumen som brukes i for eksempel asfalt.

«Raffineriet i Gøteborg forsyner det svenske stasjonsmarkedet med bensin og diesel. Overskuddsproduksjon av bensin leveres til både Norge og Finland. I sommerperioden kan raffineriet også levere diesel, av europeisk standard, til Norge og Finland når kjølekravene ikke er så strenge»

BILDE: Fra råolje til ferdigprodukt.

Et hvert raffineri justeres og er tilpasset etter hvor kilden oljen kommer fra. St1 sitt raffineri i Gøteborg er ikke et unntak.

Her er produksjonen tilpasset etter råoljer med lavt svovelinnhold for å fremstille produkter med høy kvalitet og maksimal kapasitetsutnyttelse.

«Siden 1980-tallet har vi i økende grad tilpasset oss råoljer med lavere svovelinnhold, hovedsakelig fra Nordsjøen. Noen afrikanske og nå senere også amerikanske råoljer passer også. Vi prøver å optimalisere forsyningen av råvarer slik at våre anlegg drives maksimalt, men at vi ikke produserer mange mellomprodukter med dårligere verdi. For å nå maksimal kapasitet på disse anleggene, kan det kun brukes råoljer med lavere svovelinnhold».

- Karin Jansson, Supply manager, St1 Nordic

Logistikk og forsyning

Etter at råoljen er raffinert og blitt til ferdig produkter, blir det fraktet fra Gøteborg til de nordiske landene.

Til Norge blir alt fraktet med båt til terminaler. Den største av dem er Sjursøya som ligger i Oslo. Her kan du finne en oversikt over alle St1 sine terminaler i Norge.

Fra terminalene blir produktene fraktet til alle Shell-stasjoner i Norge, både bemannede -og ubemannede og hjemmetanker via egne transportører. På denne måten sikrer vi at alle våre kunder får tilgang til drivstoffet de trenger.

Under kan du se video av blant annet produksjonen og forsyningen av produktene våres. 

 

Jakten på fornybare energikilder

På oljeraffineriet i Gøteborg er det satt i gang å bygge et bioraffineri.

Designet gir fleksibilitet til å behandle et bredt spekter av råmaterialer som oppfyller gjeldende og fremtidige spesifikasjoner for fornybart drivstoff. Den fornybare energien som blir produsert vil redusere CO2-utslippene betydelig sammenlignet med fossilt brensel.

St1 har allerede foretatt en rekke investeringer de siste to årene ved raffineriet, rettet mot årlig produksjon på 200 000 tonn av biodrivstoff. Verdien på investeringen har en verdi på nærmere 2 milliarder norske kroner og inkluderer et hydrogenproduksjonsanlegg og et produksjonsanlegg for fornybar energikilde

Oppkjøpet av Brocklesby sikrer tilgang til råvarer til bioanlegget

Som en del av satsningen på fornybare energikilder kjøpte St1 100 prosent eierandel i selskapet Brocklesby Ltd. Oppkjøpet av Brocklesby styrker St1s tilgang til råvarer, og dermed hele verdikjeden i selskapet.

BILDE: Oppkjøpet av Brockelsby styrker tilgangen på råmateriale i hele verdikjeden til St1

Råvaren raffineres til fornybar diesel og bærekraftig fly-drivstoff (også kalt SAF – Sustainable Aviation Fuel).

Brocklesby er nå en integrert del av St1 HVO & SAF verdikjede. Videre muliggjør Brocklesby utvikling av fremtidig vekst i et forretningsområde for fornybare råvarer. 

Miika Johansson, Renewable director, St1

Brocklesby er spesialisert på gjenvinning av brukt matolje og matavfall, og er en av Storbritannias ledende innen raffinering av slikt avfall til råstoff. Innhenting av avfallet er basert på et godt samarbeid med et stort antall restauranter, utsalgssteder og matprodusenter i Storbritannia.

arrow-right
Forrige
Her ligger alt til rette for en god pause mens du lader

05.04.22

Neste
Utenfor boksen-tenking resulterte i sykkelbane

05.05.22

Relaterte artikler

Les alt