Elektrisitet fra vind

Vi har flere vindkraftprosjekter som forsyner Norden med ren elektrisitet

St1 sikter på å bli ledende på vindkraft i Norden

Vindkraft er en av de mest kostnadseffektive formene for elektrisitetsproduksjon og tar i bruk en gratis og utømmelig ressurs: vind fra solen. Vindkraftteknologien er under kontinuerlig utvikling som igjen forbedrer kraftverkenes effektivitet.

Vi tar i bruk moderne teknologi og en desentralisert energiproduksjonsmodell for å produsere ren elektrisitet til bruk i hjem i Finland gjennom vårt tilknyttede selskap TuuliWatti Oy - et fellesforetak eid av St1 og S-Voima. I løpet av de siste årene har TuuliWatti systematisk utviklet og bygd industrielle vindparker på land og er i dag den ledende vindkraftprodusenten i Finland. Basert på vår kunnskap og erfaring utvider vi nå våre operasjoner til alle de nordiske landene.

Vi sikter på å innta en ledende posisjon i alle de markedene vi opererer i. Vi retter våre investeringer inn mot de områdene der det er mest kostnadseffektivt å produsere elektrisitet fra vind. Dette innebærer å se på lokale vindforhold, nettforbindelser og lokal aksept når vi vurderer hvor vi skal bygge våre anlegg. Vi ser hele tiden etter nye prosjekter, partnere og investeringsmuligheter i de nordiske landene. De arktiske områdene er spesielt interessante med sitt store potensial for fornybar energiproduksjon.

Vindkraftproduksjon i dag

Betydelig produksjonskapasitet i Finland

TuuliWatti har nå fullført sitt svært omfattende investeringsprogram på 650 millioner euro og har bygd vindparker over hele Finland.

I dag har vi totalt 131 vindturbiner fordelt på mer enn ti vindparker. Vindparkene er lokalisert i kommuner rundt om i Finland og produserer ren elektrisitet basert på den siste og mest effektive teknologien på markedet. For kommunene bringer vindparkene med seg investeringer, skatteinntekter og arbeidsplasser, i tillegg til nye muligheter for verdiskaping og økonomisk utvikling i dag og i fremtiden.

Vår totale vindkraftkapasitet beløper seg til 1.4. terawattimer (TWh), noe som tilsvarer det årlige kraftkonsumet til 650,000 leiligheter. Denne elektrisiteten kutter også årlige CO₂-utslipp med en million tonn.

Grenselandet

St1 har som visjon å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi, og prosjektet Grenselandet er i kjernen av vår satsing på å videreutvikle det nordiske fornybare energisystemet. St1 Norge planlegger å opprette vindkraftverket Davvi i Lebesby og Tana kommune. Dette gjør vi sammen med Vindkraft Nord AS og Ny Energi AS.

Vindkraft er en av de mest miljøvennlige formene for storskala kraftproduksjon vi har og Norge er avhengig av å satse på vind om vi ønsker en reell reduksjon av våre klimagassutslipp. Vi har forpliktet oss til strenge utslippskutt gjennom Parisavtalen og må gjøre det vi kan for å takle de globale klimautfordringene.

Gunstige forhold for vindkraft gjør dette prosjektet kommersielt bærekraftig og vil gi store verdier tilbake til samfunnet. Ved å ta i bruk Finnmarks vindressurser ønsker vi å bidra til næringsutvikling og forsyningssikkerhet, samtidig som vi leverer fornybar energi som gir store CO₂-besparelser.

Konsesjonsprosessen er i gang og styres av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).