Elektrisitet fra vind

St1 har som visjon å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi, og vindkraft er i kjernen av vår satsing på å videreutvikle det nordiske fornybare energisystemet.

St1 og vindkraft

Windmills in the horizon over a snowclad field

Vindkraftprosjekter

I Norge har vi to store vindkraftprosjekter under utvikling. Begge er lokalisert øst i Finnmark i kommunene Lebesby (Davvi vindpark) og Gamvik (Sandfjellet vindpark).

Davvi vindpark er det største med en planlagt kapasitet på 800 MW. Dette prosjektet er konsekvensutredet og er ventet å komme på høring i andre halvdel av 2023. Det er Grenselandet DA, hvor St1 er majoritetseier, som er konsesjonssøker.

Sandfjellet vindpark er heleid av St1, og prosjektet ble meldt til NVE i mars 2023 med forslag til utredningsprogram. Meldingen er forventet sendt på høring i andre halvdel av 2023. Hver av prosjektene kan du lese mer om her:

A windmill framed by trees in a snowy landscape

Ledende posisjon

Vi sikter på å innta en ledende posisjon i alle de markedene vi opererer i. Vi retter våre investeringer inn mot de områdene der det er mest kostnadseffektivt å produsere elektrisitet fra vind. Dette innebærer å se på lokale vindforhold, nettforbindelser og lokal aksept når vi vurderer hvor vi skal bygge våre anlegg. Vi ser hele tiden etter nye prosjekter, partnere og investeringsmuligheter i de nordiske landene. De arktiske områdene er spesielt interessante med sitt store potensial for fornybar energiproduksjon.

St1 har mer enn ti års erfaring innen vindkraft. Allerede i 2009 etablerte St1 og S-Voima selskapet TuuliWatti Oy, et selskap som har utviklet og bygd mer enn 500 MV i det finske markedet. St1s andel ble senere solgt til Exilion Tuuli, mens St1 beholdt ett av operatørselskapene. I 2022 driftet vi 9% av all vindkraft i Finland og er den tredje største operatøren.

Vår virksomhet

Prosjektutvikling i tråd med St1s rammeverk for bærekraft

Samråd med berørte parter og sosial aksept

Utbyggingsledelse med høy standard for HMS og bærekraft

Teknisk og kommersiell ledelse basert på kunders behov

A windmill seen from below

TCM

Noen av våre prosjekter er driftet av oss, men vi har også partnerskap med andre eller tilbyr service etter behov. Vår ekspertise dekker hele verdikjeden fra utvikling og utbygging av prosjekt, til finansiering, planlegging, innkjøp og konstruksjon. For vindkraftverk i driftsfase tilbyr vi også teknisk og kommersiell ledelse (Tecnical and commercial management – TCM)

Hvorfor vi gjør det

A windmill upclose with another in the background over a green field

Bærekraftig el-produksjon

Elektrisitet fra vindturbiner er noe av det mest miljøvennlige storskala el-produksjon vi har i de nordiske landene. Ved å bruke denne fantastiske energikilden kan vi bidra til å levere mer fornybar energi og dermed også redusere utslipp.

Hvem vi er

Thomas Hansen

Direktør for fornybar energi St1 Norden

Svein Skudal Aase

Leder vindkraft i Norge og Daglig leder i Grenselandet DA

Ørjan Larssen

Samfunnskontakt i Lebesby kommune, Davvi vindpark

Ragna Sørlundsengen

Bærekraftspesialist

Wilhelm Kiil Rød

Ansvarlig for myndighetskontakt

Lillian Aasheim

Kommunikasjonssjef