St1 ansetter samfunnskontakt for Davvi Vindpark

Konsesjonssøknaden for Davvi vindpark er under behandling fra NVE, og for å sikre lokal tilstedeværelse har majoritetseier i vindparken, energiselskapet St1, ansatt Ørjan Larssen fra Lebesby kommune som samfunnskontakt for prosjektet.

«Ørjan har vist seg å være den perfekte personen for en slik rolle. Han har et genuint engasjement for sitt lokalsamfunn og ønsker en åpen og ærlig dialog om kommunens fremtid. Han har stor integritet og stiller de gode spørsmålene», sier Lillian Aasheim, kommunikasjonssjef i St1 Norge. Hun har selv erfaring fra det som i sin tid var Norges største industriutbygging til lands, Ormen Lange landanlegg på Nyhamna i Aukra kommune. Nå brukes denne erfaringen til å sørge for at innbyggerne i Lebesby kommune får god oppfølging og mulighet til innflytelse.

«Vi så i Aukra kommune hvor viktig det var å være involvert og engasjert i helheten. Og hvor essensiell den daglige dialogen var mellom den store industriaktøren og alle de som ble involvert og påvirket i lokalsamfunnet. Dette er for oss en kritisk rolle for å kunne fortsette en god, åpen og gjensidig dialog i tiden som kommer», understreker hun.

Mobilt kontor

Ørjan Larssen (42) er gift med Cathrine Sandvær Larssen og har to barn. Familien er bosatt i Kjøllefjord. Da Ørjan ble ansatt og skulle opprette kontor var han klar på at det måtte være bedre med et mobilt kontor istedenfor et permanent kontor i Kjøllefjord.

«Lebesby kommune er jo en stor kommune i utstrekning, så ideen om et mobilt kontor er for å kunne flytte på seg mellom Kjøllefjord, som er kommunesenter, til Lebesby og Kunes som ligger nærmest planområdet for parken. Dette er en ypperlig løsning som skal romme gode diskusjoner og skape synlighet i bygdene», forklarer han.

Fra oktober kan kontorvogna ses rundt om i kommunen, med Ørjan som fast inventar, med sitt engasjement og invitasjon til dialog.

«Som lokalpatriot ser jeg med bekymring på framtiden for småbygdene i Finnmark, og når et så fantastisk prosjekt som Davvi vindpark "banker på døra" tror jeg dette kan være en før/etter situasjon for Lebesby kommune og hele regionen! Det er også utrolig spennende å få jobbe for et så stort og seriøst konsern», sier han.

Det er mulig med sameksistens

Ørjan legger ikke skjul på at det å jobbe for en sak som også skaper mye debatt var noe han måtte reflektere over.

«Ja, jeg var litt bekymret for dette med reaksjoner fra venner og bekjente før jeg kom i gang. Men jeg er veldig positivt overrasket så langt. Det å ha respekt for hverandre, og kunne skille sak og person er utrolig viktig. Reaksjonene jeg har fått så langt er stort sett positive. Veldig mange setter stor pris på å få informasjon om Davvi vindpark, og spesielt morsomt er det å ha møter med lokalt næringsliv som ser mulighetene dette kan gi. Men jeg har også mange gode samtaler med de som ikke er så positivt innstilt», sier Ørjan.

Av utfordringer han fremhever er det å komme til enighet med reindriftsnæringen, men han har stor tro på at det er mulig å sameksistere, og ha en dialog om hvordan man løser utfordringer.

«Vi trenger mer kraft i årene som kommer, både med tanke på forsyningssikkerhet og industriutvikling, og vi mener Davvi vindpark er et godt prosjekt som kan sameksistere med reindrift innenfor dette området. Størrelsen på influensområdet er stort sett det samme uavhengig av størrelsen på vindparken, og konsekvensutredningen som Multiconsult har gjort viser at dette er en av Norges desidert beste områder med tanke konsekvenser for artsmangfold og sameksistens med reindrift.  Da tenker jeg det må være fordelaktig for alle parter å gå for et prosjekt som Davvi enn å bygge flere mindre parker, som vil bety et mye større inngrep totalt sett», avslutter han.

arrow-right
Forrige
Hyundai forlenger med Shell

09.09.22

Neste
Få en sniktitt på vår nye energistasjon

01.11.22

Relaterte artikler

Les alt