St1 og Horisont Energi ser etter tomt i Finnmark for produksjon av grønn ammoniakk

Denne uken tar St1 og Horisont neste skritt for å realisere sine planer om å bygge en fabrikk for produksjon av grønn ammoniakk i Finnmark basert på fornybar energi.

«Invitasjonen blir sendt til alle kommuner i Finnmark som har en kystlinje, og vi håper å starte en prosess for å identifisere mulige områder som passer med våre behov», sier prosjektleder Simen Hauland i St1.

Invitasjonen sendes til Loppa, Harsvik, Alta, Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Porsanger, Nordkapp, Lebesby, Tana, Gamvik, Berlevåg, Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø, Båtsfjord og Vardø kommune, samt Troms- og Finnmark fylkeskommune.

«Finnmark har seilt opp som en av de beste regionene i verden for å etablere konkurransedyktig produksjon av grønn ammoniakk. Med fylkets ambisjoner for etablering av fornybar energi, europeisk klimapolitikk som driver transportsektoren over på nye fornybare energibærere, kombinert med Finnmarks naturgitte ressurser for vindkraft, er dette et svært spennende område for oss», sier Hauland.

Simen Hauland

Finnmark fylkeskommune har vedtatt en målsetning om at det skal bygges ut til sammen 2000 MW vindkraft i Finnmark innen 2030. Øst-Finnmark Regionråd støtter i sin høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft på land (NVE, 2019) opp om denne målsetningen. Status per februar 2019 var at om lag 245 MW vindkraft var satt i drift eller under bygging, noe som tilsier at ytterligere 1755 MW vindkraft må bygges innen 2030 dersom fylkeskommunens målsetning skal nås.

«Vi ser dette som et signal om å tilrettelegge for kraftkrevende industri som kan bidra til å erstatte fossilt drivstoff i europeisk sammenheng. Grønn ammoniakk er et viktig alternativ, spesielt innen maritim sektor. Men for å kunne være konkurransedyktig i dette markedet er vi helt avhengig av konkurransedyktige fornybare energiressurser», sier Hauland.

St1 og Horisont Energi annonserte i august et samarbeid om forstudier av mulig grønn ammoniakkproduksjon i Finnmark basert på elektrolyse ved bruk av vindkraft, og andre grønne innsatsfaktorer, og i tillegg undersøke bruken av et antall nye og alternative teknologier i grønn ammoniakkproduksjon.

Et anlegg vil skape positive ringvirkninger for vertskommunen som nye lokale og regionale arbeidsplasser, samt andre mulige positive synergier for eksempel for oppdrettsnæringen ved å utnytte avfall fra denne næringen til produksjon av biogass.

Prosjektet ser etter et tomteareal på rundt 250 til 300 mål med mulighet for å utvide. Forventet årlig energibehov vil være om lag 800 000 til 900 000 MWh, og ny fornybar kraftproduksjon er avgjørende for om prosjektet vil kunne realiseres.. Det er også en forutsetning med tilgang på både ferskvann og sjøvann.

«Som et ekstra sikkerhetstiltak vil vi også foretrekke en tomt hvor grunnforholdene tilsier at det er mulig å bygge undergrunns fjellhaller for lagring av ammoniakk», avslutter Hauland.

Les også: https://www.st1.no/samarbeid-om-gronn-ammoniakk 

arrow-right
Forrige
St1 styrker råvaretilgang av avfall ved oppkjøp av Brocklesby Ltd i Storbritannia

01.02.22

Neste
Shell Brumunddal offisielt åpnet

03.03.22

Relaterte artikler

Les alt