Vindkraft og energieffektivitet – fordelene med et stort vindkraftanlegg

Med et planområde på 63 kvadratkilometer, vil Davvi vindpark være et betydelig – men samtidig svært energieffektivt – vindkraftanlegg. Det er nettopp størrelsen på anlegget som bidrar til færre negative konsekvenser for biomangfold per energienhet som produseres.

- Ett konsentrert naturområde er mer effektivt i forhold til energiproduksjon og har færre negative konsekvenser enn mange små, innleder Svein Skudal Aase, sjef for vindkraft hos St1 Norge.

LES MER OM VÅRE VINDPROSJEKTER HER  

Det faktum at en større vindpark er mer energieffektiv krever en forklaring, og den er, for det meste, ganske enkel. Et vindkraftanlegg, uansett størrelse, vil påvirke omgivelsene utenfor planområdet eller det såkalte «influensområdet».

For hvert av disse anleggene må tilkomstveier bygges, og disse kan påvirke det naturlige økosystemet. I tillegg, uansett størrelsen på parken, vil vindturbinene være synlige langt unna selve vindparkens geografiske område, forklarer Skudal Aase.

Illustrasjon Davvi vindpark

Hva definerer størrelsen på et vindkraftanlegg?

Skudal Aase mener at det ikke primært er arealet som definerer vindparkens størrelse, men heller hvilken kraftproduksjon man klarer å oppnå ved å bruke samme areal.

- Jeg mener at det som primært avgjør størrelsen er hvor mange megawatt (MW) anlegget leverer, sier Skudal Aase.

- I tillegg kan antallet turbiner variere mye. En enkeltturbin kan for eksempel generere alt fra 3 til 8 MW, legger han til.

Davvi vindpark vil være et stort og energieffektivt vindkraftanlegg

Utsnitt fra planområdet i Lebesby kommune

Davvi vil betraktes som en stor vindpark, både i forhold til areal og kapasitet, og uansett om den til slutt har 60 eller 166 turbiner.

- Det er et stort område, men det produserer også mye kraft. Vi må finne det riktige antallet turbiner og vurdere hvilken type som er mest effektiv med tanke på vindforholdene på stedet. Noen ganger kan det være en fordel å bruke mindre turbiner fordi det gir enklere tilgang til området, sier Skudal Aase.

På Davvi vindpark sine hjemmesider finner du mer informasjon og artikler.

Kostnadseffektivitet

Det er selvsagt også økonomisk fordelaktig å bygge storskalaanlegg når de uansett skal bygges. Stordriftsfordelene er tydelige, spesielt der du har gode vindressurser og dermed et høyt antall produksjonstimer.

- Det er kostnadseffektivt å bygge et stort vindkraftanlegg. De faste kostnadene synker, slik at man kan produsere energi til en lavere pris, noe som i sin tur tiltrekker seg ny industri, understreker Skudal Aase.

Her kan du også lese om våre planer for produksjon av grønn ammoniakk basert på kraft fra Davvi vindpark.

arrow-right
Forrige
Nordisk storsatsing på hurtiglading

26.07.23

Neste
Oslo Kommune gir støtte til Biogass Energi for flytende biogassanlegg i Oslo

27.09.23

Relaterte artikler

Les alt