Baner vei for neste generasjon terminalteknikere

Siden 2016 har St1 tatt imot lærlinger på depotet i Lillesund. «Det er viktig å få ungdommen i arbeid og bidra til at de får et fagbrev. Det gir dem god ballast videre i livet», understreker terminalsjef Clas Bjelland.

Bjelland har vært en ivrig pådriver for å få lærlinger på depotet sitt, og oppfordrer gjerne sine kollegaer rundt om i landet til å gjøre det samme.

«Ja, det er litt arbeid til å begynne med, før de blir selvgående, men vi får mer og mer igjen for det ettersom tiden går. Dessuten kan de mye som bidrar til å gjøre oss bedre sammen», sier han og trekker spesielt frem datakunnskapene hans lærlinger har bidratt med.

Han forteller at det har vært lett å få gode kandidater, spesielt gjennom utplasseringsordningen som elevene har mens de tar andre trinn på yrkesskolen.

«Hvert år har vi fire elever utplassert hos oss i tre uker, hvor vi har to elever før jul og to etter. Så det blir nesten som et tre uker langt jobbintervju. Begge de to første lærlingene våre var utplassert gjennom denne ordningen og ønsket å komme tilbake når de skulle ta læretiden for å bli produksjonstekniker», forteller han.

«Og så er det selvsagt godt å ha et aldersspenn i virksomheten, og ha noen til å overta. Slik kan vi drifte sikkert hele veien».

Ole-Petter Bjørdal som leder St1’s logistikkavdeling roser arbeidet som blir gjort i Lillesund, og håper på sikt at enda flere depot vil gjøre det samme.

«I St1 sin kultur ønsker vi å bidra vi tilbake til samfunnet og gi muligheter. Vi henter folk fra yrkesskolen som blir rekruttert og får jobbe på en sikker og trygg arbeidsplass. Her lærer de både hvordan de forholder seg til en arbeidsplass og ikke minst til gode arbeidsrutiner, sikkerhetsrutiner», sier han og legger til at det også er en stor belønning vi får tilbake:

«Vi får inn unge som stiller spørsmål som du ikke en gang visste var et spørsmål. Da må vi grave litt i kjelleren for å huske hvorfor vi egentlig gjør saker og ting», humrer han. Ungdommen har gitt inspirasjon til flere av de med lang erfaring på terminalen til å ta et fagbrev også.

Læringer og ledere på Lillesund depot

En av dem som har bidratt med sine spørsmål er Svein Andre Onarheim. Han var den første lærlingen som kom i 2016.

«Jeg var veldig fornøyd etter at jeg var på utplassering her, og jeg søkte kun hit da jeg skulle bli lærling. Jeg liker godt at det er varierte arbeidsoppgaver og ikke minst at vi jobber mye utendørs. Det er herlig om sommeren – og kanskje litt mindre herlig om høsten. Dessuten føler jeg at jeg bidrar til noe jeg ser verdien av», forteller Onarheim.

«Opplæringen jeg fikk er jeg veldig fornøyd med. Det var læring via praktiske arbeidsoppgaver, først sammen med noen som kunne det, og deretter mer og mer selvstendig. Etter hvert fikk jeg også mer ansvar og kunne være en avlastning for andre, noe som gav meg eieransvar for oppgavene.», sier han.

Tredje lærling i rekken er nå Daniel Strand som startet i august 2021 og skal ta fagbrevet sitt neste år. Han forteller at det var muligheten for en variert arbeidsdag som lokket han til St1.

«Jeg føler meg bra tatt imot, og har hatt en bratt læringskurve. Samtidig får jeg lære på min måte. Jeg har et godt opplegg for å se progresjonen min og hva jeg trenger å lære mer av. Da kan jeg snakke med mine overordnede og få mer praksis på det jeg trenger. Det fungerer bra for meg», sier han.

Om Strand blir værende etter lærlingetiden er for tidlig å spå, men ifølge Onarheim er det et godt sted å stoppe opp. Etter «Meget Bestått» fagprøve startet et nytt kapittel som fast ansatt.

«Clas har lagt til rette for at vi får utvikle oss, og jeg trives godt. Dette er en god og trygg plass å være. I tillegg er jeg glad for den gode dialogen med logistikkavdelingen på hovedkontoret. Om jeg kontakter dem får jeg tips, hjelp og gode svar ved spørsmål. Det gjør at jeg kjenner meg som en del av et større lag. Det kollegiale stopper liksom ikke innenfor porten på terminalen», avslutter han.

arrow-right
Forrige
Utenfor boksen-tenking resulterte i sykkelbane

05.05.22

Neste
Iskald logistikk

19.05.22

Relaterte artikler

Les alt