Nordisk storsatsing på hurtiglading

St1 gjør store investeringer på sine stasjoner slik at de går fra å kun tilby tradisjonelle drivstoff, til å sidestille elbilisten og deres energibehov. Markedet er raskt stigende, og St1 satser på hurtiglading i hele Norden.

I den kunderettede delen av St1s virksomhet forblir mobilitet den største kilden til energiforbruk. Dermed er det å levere infrastrukturen som gjør elbiler til det naturlige valget avgjørende for å realisere energiomstillingen.

Dette er oppfatningen som driver Oscar Sandström, direktør for strategi og energiomstilling hos St1. Sandström har sett med egne øyne hvordan overgangen til elbiler endrer rollen stasjoner spiller.

- Da vi begynte å bygge ladepunkter ved våre norske stasjoner i 2016, var det ingen av oss som kunne ha tippet hvor raskt elektrisk mobilitet ville vokse. Fra mindre enn hundre tusen elbiler da, har Norge i dag mer enn en halv million elbiler på veien, i forhold til en samlet flåte på rundt 2 millioner biler, og Sverige er i ferd med å ta oss igjen, forklarer Sandström.

Den raske veksten i antallet elbiler har tvunget St1 til å oppskalere ladetilbudet, med 55 stasjoner ved slutten av 2022 som foreløpig tilbyr 300 hurtigladepunkter i hele Norge.

Hurtigladere i kjørebanen på Shell Klett

- Vi endrer hva det vil si å tanke bilen. Stasjonene våre er destinasjoner i seg selv, der vi vil at folk på farta skal ønske å oppholde seg. Derfor oppgraderer vi stasjonene med stilige, gjestfrie innredninger og fokuserer på nylaget mat. På noen av stasjonene tilbyr vi til og med lekeplasser og hundeparker, legger Sandström til.

Tallene tyder på at det lønner seg. Mens gjennomsnittlig ladetid ved en hurtiglader i Norge er rundt 15 minutter, velger kunder å bruke i overkant av 20 minutter ved Shell-stasjoner, noe som tyder på at de ønsker å være der.

- Vi ønsker å utløse en endring i tankegangen og fullstendig endre hvordan folk ser på opplevelsen ved å tanke på stasjonen.

Lading må være så enkelt som mulig

Selv om ferske bakevarer og nylagde burgere selvsagt tiltrekker, er infrastrukturen den viktigste siden. St1 har fokusert på å tilby et betydelig antall hurtigladepunkter ved hver stasjon, slik at hvert sted kan betjene flere kunder og redusere køer.

Selv om det definitivt gjenstår utfordringer, ser Sandström disse som bevis på at St1 er på rett vei mot energiomstillingen.

- For at denne trenden skal fortsette, er det avgjørende at byttet til elektrisk må være så enkelt som mulig. Lading må være enkelt tilgjengelig for alle, og det er nettopp slik vi planlegger å bidra, avslutter han.

arrow-right
Forrige
Investeringsbeslutning tatt for å bygge seks biogass (LBG) fyllestasjoner i Norge

08.06.23

Neste
Vindkraft og energieffektivitet – fordelene med et stort vindkraftanlegg

26.07.23

Relaterte artikler

Les alt