Vindkraft skaper arbeidsplasser

Industrien i kjølvannet av god og stabil tilgang på fornybar kraft har man bare så vidt sett rekkevidden av. Allerede nå planlegger St1 og Horisont Energi et produksjonsanlegg for grønn ammoniakk i Finnmark.

I en region med netto fraflytting er industrivekst svært kjærkomment. For dette anlegget alene dreier det seg om en betydelig mengde nye arbeidsplasser.

­– Det er for tidlig å si hvor mange det dreier seg om, men det vil nok være opp mot hundre, sier prosjektleder for Power-2-X i St 1, Simen Hauland.

LES MER OM POWER-2-X HER

Simen Hauland

Areal, sjø og kraft

St1 og Horisont Energi samarbeider om grønn ammoniakk-prosjektet i Finnmark. Sistnevnte har to hovedfokusområder: Ammoniakkproduksjon og Co2-fangst og lagring.

– Vi er to selskap med veldig utfyllende kompetanse som gjør at det er kan bli et veldig positivt partnerskap, sier Hauland.

– Vi er nå i dialog med forskjellige kommuner, og har pekt ut noen potensielle lokasjoner for etableringen av et slikt anlegg, fortsetter han.

Han merker stor interesse for denne type industriprosjekter, og Hauland har fått mange henvendelser, fra øst til vest i Finnmark. Nå er det i første omgang 5 lokasjoner for anlegget som skal utredes videre i henholdsvis Lebesby og Alta kommune. Noen ting har vært vesentlig. Areal, tilgang til sjø og ikke minst kraft.

– Vi har bedt om landareal på minst 200 mål, og gjerne opp mot 1000 mål. Vi ønsker å ha mulighet til å bygge ut produksjonen, eller invitere inn andre prosjekter som kan gi felles synergier. Vi tenker også det er helt klart bedre å ha ett stort industriområde enn å fylle ut hver eneste odde med småprosjekter, sier prosjektlederen.

Erstatter fossilt drivstoff

Men hva er egentlig grønn ammoniakk, og hva kan det brukes til? Ammoniakk produseres av kraft, vann, som blir til hydrogen, og nitrogen. Når kraften er fornybar, er sluttresultatet grønn ammoniakk.

– Vann kan man ta fra ferskvannskilder eller havet. Fornybar kraft kan komme fra vind, vann og sol. Nitrogen tar vi direkte ut fra luften. Det man får vil være oksygen, varme og ammoniakk. En helgrønn prosess, forklarer Hauland.

Ammoniakk har blitt benyttet i over hundre år i jordbruksnæringen for å produsere gjødsel, men det har også andre bruksområder.

– Det seiler frem som et aktuelt drivstoff til skip i fremtiden, og det er det området vi hovedsakelig ser på. Vårt mål er å erstatte så mye som mulig av den norske skip og offshore-flåten med ammoniakk som drivstoff i stedet for diesel, forteller prosjektlederen.

– Vi kan oppleve at både fiskebåter og traktorer, snøscootere vil drives på ammoniakk i fremtiden. Da har man et helt kretsløp lokalt og får faktisk kjent verdien av hele prosessen, fortsetter han.

Positiv respons

Hauland er ikke overrasket over at kommunene har tatt imot invitasjonene med stor interesse.

– Regionen veldig spennende lokalisert, med tanke på produksjon av denne type energibærere for bruk i Norge, men også for eventuell eksport til Europa og bruk av skip som potensielt kan bruke nord-passasjen, sier han.

Han merker ikke bare interesse på ammoniakk-prosjektet. Responsen er utelukkende positiv, både i inn- og utland. I kontrast til vindkraftprosjekter, som gjerne møter mer motstand.

– Det er litt påfallende at det er så stor forskjell, men det er kanskje lett å glemme at energien er en forutsetning for at man skal klare å gjøre noe med klimakampen og foreta et grønt skifte, sier han.

Trenger tilgang på kraft

For det er en forutsetning for en etablering som dette at det finnes stabil tilgang til billig fornybar kraft.

– Uten kraft kan ikke denne type prosjekter muliggjøres. Da seiler prosjekter som Davvi opp som utrolig viktig, understreker Hauland.

LES MER OM DAVVI HER

Prosjektlederen har tro på at det er viktig å vise nettopp de positive ringvirkningene av et vindkraftanlegg. Hvor store muligheter det gir. Enten direkte knyttet til vindparken, eller som en følge av følgeindustrier som grønn ammoniakk.

– Det jobbes eksempelvis med prosjekter knyttet til landbaserte oppdrettsanlegg. I produksjonen av grønt hydrogen, som inngår i ammoniakkprosessen, vil man blant annet få ut veldig mye oksygen og varme. Dette er noe som kan være verdifullt for oppdrettsnæringen og dermed gi en god del spennende synergier, sier prosjektlederen.

– En vindpark muliggjør ekstremt mange typer prosjekter som kan være med å gjøre oss mindre fossilavhengige. Fornybar kraft er nøkkelen for å kunne muliggjøre noen av disse, fortsetter han.

Viser en hel verdikjede

Simen Hauland mener grønn ammoniakk-prosjektet viser at en vindpark ikke bare handler om å produsere strøm, men om å vise en hel verdikjede. Fra strømproduksjon til et ferdig produkt kundene kan bruke som en erstatning for fossil energi.

– Det går inn på vårt selskaps visjon som er å være ledende på produksjon og salg av Co2-bevisst energi. Vi skal ikke bare produsere, og vi skal ikke bare selge, sier Hauland.

Ikke minst er dette et godt eksempel på at en vindpark sjelden kommer alene, men gir nye muligheter i mange retninger. Enten det dreier seg om utstyr eller kompetanse ønsker St1 å invitere både lokal og regional industri til deltagelse. 

– For Davvi vindkraft har vi gjennom konsesjonssøker Grenselandet AS et næringsfond som skal gjøre lokal og regional industri i stand til å delta. Uten blir det kun import av ekstern arbeidskraft, noe som vil være imot vårt tankesett om å være med på å bygge bærekraftige lokalsamfunn for fremtiden, sier bærekraftansvarlig i St1, Ragna Sørlundsengen.

Dette anlegget kan bli et av de første i sitt slag, men Simen Hauland tror det vil skje enormt mye fremover.

– Nå har vi hatt 50 år med å effektivisere oljenæringen. Det tar litt tid før vi har effektivisert det fossilfrie, men det planlegges prosjekter over hele verden. Behovet vi har for å erstatte det fossile er så stort, sier han.

arrow-right
Forrige
Vindkraft og bærekraft

02.11.22

Neste
Fremgang i planer for biogass produksjonsanlegg

21.12.22

Relaterte artikler

Les alt