St1 og Horisont Energi i samarbeid om produksjon av grønn ammoniakk i Finnmark

St1 og Horisont Energi vil gjennomføre forstudier av potensialet for grønn ammoniakkproduksjon i Finnmark basert på elektrolyse ved bruk av vindkraft, hydrogen fra forskjellige grønne kilder, og i tillegg undersøke bruken av et antall nye og alternative teknologier i grønn ammoniakkproduksjon. Partnerne vil også utforske hele verdikjeden for negative utslipp – fra karbonfangst til endelig lagring – for å skape lagrede CO2-kreditter (LCK) eller carbon removal credits (CRCer), for kommersialisering og for å bidra til utviklingen av relevant lovgivning.

Fra vindkraft til grønn ammoniakk

Ved å kombinere kompetansen på sine respektive felt, vil partene modellere en fungerende ikke-fossil ammoniakkverdikjede fra råvare til sluttforbruker. Som en del av studien vil partnerne også vurdere mulige lokasjoner for grønn ammoniakkproduksjon i Finnmark. Elektrolysen vil kreve vindkraften som St1 planlegger å produsere i Finnmark. St1 har allerede levert konsesjonssøknad for utvikling av Davvi vindpark (800 MW), i tillegg til andre mulige prosjekter.

Positive resultater fra forstudiene kan føre til felles utvikling av et hybrid grønt ammoniakkanlegg.

Drevet av vår visjon om å være en ledende europeisk leverandør av tjenester innen ren energi og karbonlagring er vi glade for å samarbeide med St1 for å bringe grønne produkter til markedet og utforske forretningsmodeller for negative utslipp, som en del av den globale utviklingen mot avkarbonisering. Grønt hydrogen omdannet til ammoniakk utløser potensialet i fornybare energikilder som vindkraft, sikrer effektivitet i energisystemet og legger til rette for en karbonnøytral kilde for drivstoff og varme for hjemmene våre, for transport og for industri, og blir dermed essensielt for å oppfylle EUs klimamål, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

 

Vi er veldig glade for å samarbeide med Horisont Energi om å utrede mulighetene for å utvikle dette prosjektet sammen. Avkarbonisering av transport og industri er en enorm utfordring, og for å løse dette må vi koble kraftsektoren til sluttbrukere i transportsektorer som skipsfart, luftfart og veitransport, samt industri. I tillegg er vi entusiastiske når det gjelder å videreutvikle et kommersielt og regulert karbonmarked for handel med lagrede CO2-kreditter. I Horisont Energi har vi funnet en partner med kompetanse som passer perfekt for å oppnå vår visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi, sier Kristine Vergli Grant-Carlsen, administrerende direktør i St1 Norge.

Horisont Energi er allerede engasjert i Barents Blue-prosjektet i Finnmark, Europas første storskala produksjon av blå ammoniakk. Ved bruk av naturgass fra Barentshavet vil Barents Blue ha en produksjonskapasitet på 3000 tonn ammoniakk per dag når anlegget kommer i drift i 2025.

arrow-right
Forrige
Skal produsere biogass av husdyrgjødsel

28.07.21

Neste
- Et bidrag for Trondheims klimasatsning

14.09.21

Relaterte artikler

Les alt