Investeringsbeslutning tatt for å bygge seks biogass (LBG) fyllestasjoner i Norge

Samarbeidsselskapet Biogass Energi AS, som eies 33,33% av St1, vil bygge seks biogassfyllestasjoner over hele Norge som vil være operative innen utgangen av 2024. Dette er en del av et statlig initiativ fra Enova for å etablere et landsdekkende nettverk av biogassfyllepunkter.

Enova SF eies av Klima- og miljødepartementet. De arbeider for å redusere klimagassutslipp, utvikling av energi- og klima-teknologi, og styrking av forsyningssikkerheten.

Enova tildelte tidligere midler for å hjelpe til med å etablere dette nettverket, og Biogass Energi fikk 42 millioner NOK for å bygge opptil åtte stasjoner. Ved investeringsbeslutningen bestemte Biogass Energi seg for å gå for seks av disse, på grunn av mangel på eiendommer på de to siste stedene.

I tråd med vår visjon

"Med vår visjon om å være den ledende produsenten og leverandøren av CO2-bevisst energi, er dette definitivt et skritt i riktig retning, spesielt siden våre kunder nå kan utvide sin flåte av biogassbiler. Vi ser stor interesse for dette fra våre eksisterende kunder, og tror biogass er en viktig del av fremtidens energimiks, sammen med de kommende tiltakene for å etablere lading av elektriske kjøretøyer for tunge kjøretøy", sier Kristine V. Grant-Carlsen, administrerende direktør i St1 Norge.

Kristine V. Grant-Carlsen

"Biogass spiller en betydelig rolle i St1s egen energiomstilling og bidrar til å redusere utslippene i transportsektoren. I Sverige er vi markedsleder innen biogassvirksomheten. Vi har nylig kunngjort at distribusjonen av flytende biogass (LBG) også vil utvides til Finland. Nå er det riktig tidspunkt å også gjøre markedsinngangen til Norge. Jeg vil gjerne takke alle som har vært involvert i prosessen så langt", sier Matti Oksanen, St1s direktør for gassektoren.

Salgsteamet gleder seg

Anniken Heder, salgsdirektør i St1 Norge, er glad for at de nå kan fortsette med den videre prosessen, og å begynne å informere kundene.

"Det har vært en lang reise frem til investeringsbeslutningen, og jeg er veldig glad for at vi nå kan fortsette og bidra til et større nettverk av biogassfyllestasjoner. Salgsteamet vårt ser frem til å kommunisere dette til kundene våre, og vi er sikre på at denne meldingen vil bli godt mottatt", sier hun.

Les også pressemeldingen fra Enova her.

St1 har solid ekspertise innen både biogassproduksjon og distribusjon i Norden.

I Sverige er St1 allerede en ledende aktør innen biogass i transportsektoren. Vi importerer og eksporterer biogass og leverer den til kunder gjennom flere salgskanaler. St1 har seks biogassproduksjons- og oppgraderingsenheter, hvorav to er delvis eide selskaper, Söderåsen Bioenergi AB og Falkenbergs Biogas AB. I tillegg er St1 i ferd med å bygge en biogassoppgraderings- og flytende-gass-raffineri i Sobacken, Borås, i Sverige. Biorefineriet forventes å starte drift innen utgangen av 2023.

I løpet av 2022 ble St1 også den nest største aksjonæren i Scandinavian Biogas Fuels International AB. Scandinavian Biogas er en av de ledende biogassprodusentene i Norden.

I Finland har St1 og matvareselskapet Valio etablert et fellesforetak for å produsere fornybar biogass fra husdyrgjødsel og andre landbruksavfallsprodukter som drivstoff for tungtransport. Fellesforetaket, Suomen Lantakaasu Oy, planlegger å bygge Finlands største biogassproduksjonsanlegg i Øvre Savo, Finland. Det finske nærings- og arbeidsdepartementet har bevilget 19,2 millioner euro i finansiering for byggingen av Suomen Lantakaasu Oy's biogass- og flytende-gassanlegg.

arrow-right
Forrige
Åpnet ny energistasjon for fremtiden

24.05.23

Neste
Nordisk storsatsing på hurtiglading

26.07.23

Relaterte artikler

Les alt