- Et bidrag for Trondheims klimasatsning

Onsdag 8. september ble Shells mest moderne energistasjon i Norge, Shell Klett åpnet, og ordføreren var klar på at stasjonen spiller en sentral rolle for Trondheim.

-Denne energistasjonen er et svært viktig bidrag i Trondheims klimasatsning, sa Ordfører Rita Ottervik i Trondheim da hun stod for den offisielle åpningen av Shell Klett.

Ladestasjoner viktig for Trondheims klimamål

-Dersom Trondheim skal nå klimamålene sine så må de fleste kjøretøyene være elektriske, eller gå på andre fornybare energiklider. Dette krever massiv utbygging av ladestasjoner, understreket hun i sin åpningstale.

Hele 16 nye ladepunkter har det blitt plass til på Shell Klett, hvor flere av dem også er under tak i kjørebanen sammen med de åtte tradisjonelle drivstoffpumpene.

Ladestasjoner er viktig for Trondheim sitt klimamål

Flytende drivstoff fortsatt veldig viktig

I sin tale under åpningen av Retaildirektør i St1, Anita Bakås Sørlundsengen understreket viktigheten av at det tradisjonelle drivstoffet får mer og mer andel av biodrivstoff:

-Flytende drivstoff er viktig og vil være viktig i mange år fremover. Heldigvis inneholder dagens flytende drivstoff mye biodrivstoff som betyr at det slipper ut mye mindre CO2 enn den gjorde tidligere. Dermed er også det flytende drivstoffet viktig for å redusere CO2 utslippene fra dagens bilpark. Vårt mål i St1 er å erstatte fossilt drivstoff med fornybar energi: liter for liter.

Etter den offisielle åpningen fikk ordfører Rita Ottervik omvisning på det nye anlegget, med blant annet orientering fra St1 om mulighetene for etablering av andre fornybare energikilder for transport på området.

Allerede i dag satser St1 på utbygging av et fyllenettverk av biogass, og utelukker ikke at det kan bli aktuelt på Klett i fremtiden.

Biogass kan komme til Shell Klett i fremtiden

 

arrow-right
Forrige
St1 og Horisont Energi i samarbeid om produksjon av grønn ammoniakk i Finnmark

16.08.21

Neste
Ny Shell energistasjon på Klett

14.09.21

Relaterte artikler

Les alt