St1 og SCA samarbeider om flytende biodrivstoff

SCA og St1 inngår samarbeid om å produsere og utvikle flytende biodrivstoff. 

«Partnerskap med SCA er et sentralt element i implementeringen av vårt investeringsprogram for fornybare drivstoff, og det sikrer tilgangen på fornybare råvarer for å nå de ambisiøse nordiske klimamålene for 2030», sier Henrikki Talvitie, administrerende direktør i St1 Nordic Oy.

Joint venture selskap mellom SCA og St1

Det investeres for 600 mill. svenske kroner i et joint venture-selskap. SCA og St1 vil være likeverdige aksjonærer i joint venture -selskapet, som selv vil ha en andel på 50% i St1 Gothenburg Bioraffinery, som nå investerer i et bioraffineri med en total kapasitet på 200 000 tonn flytende biodrivstoff, anslått til en total investeringSkostnad på 2,5 milliarder SEK.

Det nye bioraffineriet vil være i drift i 2. kvartal 2023.

«I tråd med vår kommuniserte langsiktige strategi, vil vi nå med joint venture med St1 gå fra å være leverandør av tallolje til kjemisk industri og drivstoffindustri til å bli aktive i videre raffinering av våre fornybare råvarer», sier Ulf Larsson , President og administrerende direktør i SCA.

«Vi vil fortsette å utvikle forretningspotensialet til de fornybare biproduktene vi har fra våre skoger og næringer for å videreutvikle verdikjeden vår og bidra til EUs ambisiøse klimastrategi.»

St1 bygger bioraffineriet i Göteborg

Det nye bioraffineriet er under bygging på St1 -raffineriet i Göteborg og vil ha en total kapasitet på 200 000 tonn flytende biodrivstoff. Det er designet for å optimalisere produksjonen av fornybar HVO-diesel og biojetdrivstoff og å bruke talloljebasert råstoff. Fellesforetaket får tilgang til SCAs tallolje, et biprodukt fra kraftmasseproduksjonen ved SCAs fabrikker i Östrand, Obbola og Munksund.

Bioraffineriet vil også kunne bruke et bredt spekter av andre råvarer og forventes å være operativt i 2. kvartal 2023. Som en del av avtalen blir St1 også 50% eier av SCA Östrand Bioraffinery. Östrand bioraffineringsprosjekt har nylig mottatt miljøtillatelser for produksjon av 300 000 tonn flytende biodrivstoff basert på svartlut (et biprodukt fra kraftmasseproduksjon) og fast biomasse (som sagflis eller bark).

Bioraffinaderiet i Östrand er et utviklingsprosjekt der en rekke teknologiske utfordringer gjenstår å løse før en prosjektering kan fullføres.

arrow-right
Forrige
Slik sparer du enkelt drivstoffutgifter

18.10.21

Neste
Ny Shell-stasjon i Brumunddal

31.01.22

Relaterte artikler

Les alt