Vantaa Energy og St1 inngår samarbeid om distribusjon av syntetisk drivstoff

Vantaa Energy planlegger å ferdigstille Power-to Gas-anlegget (P2G) i 2025 i Finland. Anlegget skal produsere karbonnøytral syntetisk gass, og produksjonsprosessen utnytter vann og karbondioksid gjenvunnet fra avfallsbehandlingsprosessen på en ny og innovativ måte. Syntetisk gass kan brukes som transportdrivstoff i stedet for fossil naturgass. Det sirkulærøkonomiske energiselskapet Vantaa Energy og energiselskapet St1 har signert en foreløpig samarbeidsavtale om distribusjon av gassen som lages av det elektriske forbrenningsanlegget, og tiltak knyttet til dette, helt frem til sluttbruker.

Den foreløpige avtalen mellom Vantaa Energy og St1 er et betydelig steg mot mer klimavennlig transport. Dette vil bidra til å oppnå både sektorspesifikke og bedriftsspesifikke mål for utslippsreduksjon. Den foreløpige avtalen mellom Vantaa Energy og St1 dekker samarbeid om distribusjon av gass produsert av Vantaa Energys P2G-anlegg, til St1s kunder. Anlegget er planlagt ferdigstilt i 2025.

Samarbeidet mellom Vantaa Energy og St1 er et tydelig og konkret eksempel på muligheten for grønn omstilling av transportsektoren, da den karbonnøytrale syntetiske gassen distribueres gjennom St1s bensinstasjonsnett. Produktet blir dermed lett tilgjengelig for sluttbrukere. St1s mål er å starte distribusjonen av flytende fornybar gass i Finland, Sverige og Norge i 2023, og bygge landsdekkende distribusjonsnett i de kommende årene.

«Med prosjektet for elektrisk forbrenningsanlegg tar Vantaa Energy nok et viktig skritt mot fossilfri og karbonnegativ energiproduksjon. Prosjektet er spesielt viktig for Vantaa Energy fordi vi for første gang har fremstilt et konkret karbondioksidprodukt. Det er stort å jobbe med dette progressive prosjektet i samarbeid med St1», sier Kalle Patomeri, Business Director i Vantaa Energy, City Energy.

«Prosjektet er et viktig tydelig skritt fremover i produksjon av syntetisk drivstoff og vil kunne fremme karbonnøytralitet i veitransporten. For oss i St1 er det viktig å kunne tilby kunder produkter som kan brukes til å fremme karbonnøytralitet. Syntetisk gass er et naturlig tillegg til St1s fornybare gass og biogass på våre fremtidige stasjoner. Det er veldig bra å kunne samarbeide med Vantaa Energy på konkrete prosjekter for å nå felles mål», sier Matti Oksanen, direktør for St1s Gassvirksomhet.

Power-to-Gas-anlegg-prosjektet nærmer seg investeringsbeslutning

Vantaa Energy Power-to-Gas-anleggsprosjektet fortsetter som planlagt mot en investeringsbeslutning. Utredningene av miljømessige konsekvenser for prosjektet er i gang og  går videre. Plasseringen av det elektriske drivstoffanlegget er planlagt tilknyttet Vantaa Energy Waste-to-Energy-anlegget, noe som muliggjør utnyttelse av avfallsenergien til varme. Vantaa Energy P2G-anleggsprosjektet kombinerer på en unik måte fordeler for flere bransjer, gjennom å betjene drivstoffproduksjon, så vel som varme-, gass- og elektrisitetsmarkedene.

Betydelige usikkerhetsmomenter er eliminert i den tekniske utformingen av prosjektet, og kommersielle driftsforhold er i stor grad sikret. Prosjektet avventer avgjørelse om finansiering, og avgjørelsen forventes i løpet av året. I henhold til den foreløpige tidsplanen skal P2G-anlegget ferdigstilles i 2025.

Prosjektet for elektrisk brenselsanlegg er en del av prosjektet Vantaa Energy Fossil-Free 2026, som jobber for utfasing av fossilt brensel i energiproduksjonen i Vantaa-regionen innen 2026. Vantaa Energy jobber mot karbonnegativitet i 2030.

Hvis implementeringen går som planlagt, vil den årlige produksjonen av det elektriske drivstoffanlegget utgjøre 80.000 MWh flytende syntetisk gass, noe som tilsvarer det årlige forbruket til ca. 160 gassdrevne tunge kjøretøy.

Les også mer om St1s satsing på syntetisk drivstoff (engelsk)

arrow-right
Forrige
Får 42 millioner til å bygge biogassanlegg i Norge

08.06.22

Neste
Vi utforsker X i «Power to X»

13.06.22

Relaterte artikler

Les alt