Fremgang i planer for biogass produksjonsanlegg

St1 og Valio planlegger å bygge Finlands største biogassproduksjonsanlegg i Upper Savo, Finland gjennom sitt felles selskap Suomen Lantakaasu Oy. Departementet for sysselsetting og økonomi har gitt 19. 2 millioner Euro i støtte til bygging av biogass- og kondenseringsanleggt. Biogassanlegget vil bruke husdyrgjødsel og biprodukter fra landbruket til å produsere fornybar, flytende biogass til bruk som transportdrivstoff. 

Suomen Lantakaasu Oy har som mål å produsere totalt 1 TWh fornybart transportdrivstoff, noe som tilsvarer en fjerdedel av Finlands biogassmål innen 2030. St1 vil distribuere biogassen gjennom sitt eget landsdekkende nettverk av fyllestasjoner for tunge kjøretøy. Planlagt årlig produksjonskapasitet for det første produksjonsanlegget for biogass er 125 GWh, og målet er at anlegget skal være i drift innen 2026. 

Finansieringsbeslutningen er betinget, da det er underlagt godkjenning av EU-kommisjonen. Finansieringen vil komme fra Europas RRF Recovery and Resilience Facility. 

Prosjektet har utviklet seg jevnt og trutt gjennom året, og med tildelingen av investeringstilskuddet vil neste skritt være å starte anbud for bygging av anlegget og en mer detaljert anleggsdesign. Prosjektet vil gå videre til investeringsbeslutningsfasen når miljø- og byggetillatelsene er gitt. 

For øyeblikket jobbes det med å etablere intensjonsavtaler med landbruksselskaper i Øvre Savo-regionen. Gjødsel og agro-biomasse de genererer kan brukes til å produsere flytende biogass. 

– Vi har vært fornøyd med den positive mottakelsen i Øvre Savo når det gjelder planene for biogassanleggene våre. Gårdene i regionen er interessert i prosjektet, og gjennom intensjonsavtalene har vi sikret mer enn halvparten av gjødselråstoffet som kreves for sentralanlegget. Imidlertid trenger vi fortsatt flere landbruksbedrifter i regionen for å bli agro-biomasseleverandører. Det har også vært interesse for områdene rundt de potensielle satellittanleggene, og neste år vil vi begynne å signere disse intensjonsavtalene. Målet er at hybridanlegget i Upper Savo skal nå hundrevis av gårder,  sier direktør Leena Helminen, som er ansvarlig for forretningsutvikling innen biogass i Valio. 

Valio truck foran biogassanlegg i Norge

Biogassanlegget vil gi betydelige investeringer, skatteinntekter og ny økonomisk aktivitet til Upper Savo. Anleggskomplekset vil gi sysselsetting, både direkte og indirekte, for eksempel til logistikkoperatører i regionen.   

Målet med en produksjonskapasitet på 1TWh tilsvarer 100  millioner liter tradisjonell  diesel, og produksjonsanlegget i Øvre Savo vil tilsvare 12 millioner liter diesel.  

Biogass har potensial til å øke sin markedsandel som drivstoff for tungtransport  

Biogass produsert av husdyrgjødsel skaper betydelige klimafordeler og styrker Finlands selvforsyning av energi og drivstoff. Biogass har alle muligheter til raskt å øke sin markedsandel som drivstoff for tungtransport. 

"Markedsvekst vil muliggjøre produksjonsprosjektene og samtidig øke Finlands energiforsyning i overgangen til et lavkarbon energisystem. Biogassteknologi gjør det mulig å produsere nytt fornybart drivstoff til markedet ved å utnytte råvarer som ellers ikke ville blitt gjenvunnet, sier Matti Oksanen,  direktør for St1's Gas Business. 

Biogassproduksjon er en del av Valios klimaprogram som har som mål å redusere melkens karbonavtrykk til null innen 2035. Biogass spiller også en viktig rolle i St1s energiomstilling, og selskapet har investert tungt i biogassvirksomheten i Norden de siste årene. 

Finlands største biogassanlegg  

Suomen Lantakaasus anlegg, som er planlagt for Upper Savo, er et såkalt hybridanlegg. Dette betyr at det er ett industrielt skala, sentralisert produksjonsanlegg for flytende biogass i Kiuruvesi og mindre satellittbiogassanlegg i klynger av flere gårder andre steder i Øvre Savo-regionen  
Dette vil holde transportavstandene for biogassråstoff så korte som mulig. Suomen Lantakaasu vil samle gjødsel fra gårder og vil gi gårdene bio-gjødsel som generes gjennom produksjonen av biogass. Gårdens kostnad for nitrogen vil dermed reduseres fordi mengden løselig nitrogen i bio-gjødsel er opptil 20-30 prosent høyere enn i husdyrgjødsel. 

arrow-right
Forrige
Vindkraft skaper arbeidsplasser

15.11.22

Neste
Pilot-brønner for geotermisk energi blir overlatt til vitenskapelig forskning

31.01.23

Relaterte artikler

Les alt