Pilot-brønner for geotermisk energi blir overlatt til vitenskapelig forskning

I pilotprosjektet til St1 på det geotermiske energiverket i Otnäs i Esbo i Finland ble det boret to energibrønner med en dybde på over seks kilometer, hvor temperaturen i fjellgrunnen ligger på omtrent 120 grader. Prosjektet ble avbrutt, da det ikke lyktes med å få tilstrekkelig med vann til å strømme fra den ene brønnen til den andre, og energiverket ville vært kommersielt ulønnsomt. Nå tilbyr St1 brønnene i prosjektet til bruk i vitenskapelig forskning.

Finlands dypeste brønner, som er boret i hard finsk granitt, har vakt stor interesse som forskningsobjekter. Brønnene gjør det mulig å skape et internasjonalt og helt unikt forskningsmiljø for alt fra utvikling av geotermisk energi og annen geovitenskap til forskning av mikrobiologi. I tillegg til internasjonale aktører har blant annet de finske forskningssentralene Teknologiska forskningscentralen VTT og Geologiska forskningscentralen GTK samt Helsingfors universitet meldt sin interesse.

- GTK ser på forskningsbruken av brønnene i Otnäs som en unik mulighet til å løfte frem den finske og internasjonale kompetansen innen geometrisk energi og annen geovitenskap, sier ledende geoenergiekspert i GTK, Teppo Arola.    

Otnäs-prosjektet en veiviser i utviklingen av energibrønner

St1 satser fremdeles sterkt på utviklingen av geometrisk varmeproduksjon. Som et godt grunnlag i utviklingsarbeidet har man fått en enestående kompetanse innen geofysikk og geologi i Otnäs-prosjektet.

- Det har lyktes å føre kompetansen vi har fått i Otnäs videre til utviklingsarbeidet av energibrønner, noe som gir enda mer konkurransedyktige løsninger for oppvarming av større bygninger, som for eksempel borettslag og butikksentre. Avanserte geoenergiløsninger vil spille en vesentlig rolle i overgangen til utslippsfri varmeproduksjon. En grønn overgang krever både et fordomsfritt utviklingsarbeid og betydelige investeringer i nye utslippsfrie energiløsninger, avslutter sjefen for Heat from the Ground-enheten i St1, Hannes Haapalahti.

arrow-right
Forrige
Fremgang i planer for biogass produksjonsanlegg

21.12.22

Neste
Fra 1. april kan du få E10 på tanken hos Shell

22.03.23

Relaterte artikler

Les alt