Vi utforsker X i «Power to X»

Globalt ønsker vi å erstatte fossilt drivstoff med mer bærekraftige løsninger. St1 ser nå på hvordan fornybar energiproduksjon, som for eksempel vindkraft, kan omgjøres til «X», der «X» står for flere former for en helt ny form for drivstoff, også kalt syntetisk bensin og diesel.

Vann kan splittes til hydrogen og oksygen. Høye strømpriser har gjort at prosessen ikke har blitt mye brukt frem til nå. 

Hydrogen kan lagres og brukes som drivstoff, og oksygen er nyttig blant annet i industrielle apparater og brenningsprosesser. Videre kan hydrogen kombineres med karbondioksid (CO2) ved hjelp av syntese, og «voila»: Nå har du uendelige muligheter til å lage kjeder av molekyler som representerer forskjellige flytende eller gassformige syntetiske drivstoff, som vi kjenner som elektrisk drivstoff eller e-drivstoff.

Denne prosessen er imidlertid enormt kraftkrevende, og for at e-drivstoffet skal være virkelig bærekraftig må prosessen i hele verdikjeden drives av fornybare energikilder, som vindkraft.

«I St1 jobber vi bredt med dette i Finland, Sverige og Norge. Ett av prosjektene, som er i forstudiefasen, gjennomføres i samarbeid med Horisont Energi i Norge. Målet er å utvikle et grønt ammoniakkanlegg i Nord-Norge som igjen skal knyttes til vindkraftambisjonene for Finnmark.» sier Riitta Silvennoinen, som leder avdelingen for fremtidens energiløsninger i St1.

Riitta Silvennoinen, som leder avdelingen for fremtidens energiløsninger i St1

I Finland gjennomføres en forstudie i samarbeid med LUT University for å etablere en pilot for eMethanol (syntetisk metanol).

«Vi har blant annet jobbet med eMetan, som er det samme som biogass, men produsert ved syntese. I tillegg jobber vi med å etablere et nettverk for biogass, og finne ut hvordan vi kan utnytte denne best mulig», forklarer Silvennoinen.

I Sverige har St1 fokus på å bygge et bioraffineri, og her utforsker også Silvennoinens team potensialet for elektrisk jetdrivstoff (eKerosine).

Utfordringer og muligheter

Å være pioner har sine utfordringer.

«Vi har ikke mye å sammenligne med. Vår største utfordring ligger i å optimalisere transformasjonen av vindkraft til syntetisk drivstoff. Ingen har gjort dette i industriell skala tidligere. For eksempel å beregne størrelse på utstyr og oppbevaring som skal brukes, er en enorm utfordring», sier Silvennoinen.

Til tross for utfordringene finnes det også store muligheter.

«I de nordiske landene vi opererer i, finnes unike muligheter til å utvikle syntetiske drivstoff, og teknologien det krever. Potensialet for å produsere vindkraft er betydelig, og vi kan bruke karbondioksid fra luften eller lokal industri. I tillegg til etterspørsel innenlands, er det betydelig potensial for eksport av syntetisk drivstoff, siden vi forventer at den globale etterspørselen vil øke raskt.» avslutter hun.

arrow-right
Forrige
Vantaa Energy og St1 inngår samarbeid om distribusjon av syntetisk drivstoff

12.06.22

Neste
Hater du vindkraft – og trenger vi den virkelig?

13.06.22

Relaterte artikler

Les alt