Får 42 millioner til å bygge biogassanlegg i Norge

Enova har tildelt 42,2 millioner kroner til Biogass Energi for å bygge syv anlegg for biogass i Norge. Biogass Energi er eid av St1, Norlog og Knapphus Energi og har som ambisjon å bygge et nasjonalt fyllenettverk for biogass i Norge.  

I denne tildelingsrunden godkjente Enova 14 innkomne søknader, og hele syv av disse gikk til Biogass energi.  

Anleggene er tenkt plassert i Bærum, Koppang, Vestby, Bergen, Åndalsnes, Rudshøgda og Seljord. Biogass Energi har fra før fått godkjent å bygge et anlegg i Aksdal, øst for Haugesund.  

Vi er veldig fornøyde med å ha fått godkjent støtte til nettverket av mulige biogassanlegg, sier markedsansvarlig B2B i ST1 Jonas Bæk  

Dialog med transportbransjen 

I prosessen fremover vil bransjen involveres til dialog for å kartlegge hvor den mest hensiktsmessige rekkefølgen for bygging av anleggene. 

Vi tror det er viktig at vi har en dialog med transportbransjen for å se hvor behovet er som størst og dermed evaluere hvor det vil være hensiktmessig å bygge først, sier Bæk. 

Flytende biogass viktig for langtransport – og miljøet 

To sterke fordeler med flytende biogass er at det vil gi en bedre rekkevidde enn for tyngre kjøretøy som går på komprimert biogass, ettersom det har en større energitett. I tillegg er flytende biogass ansett som en energibærer som kan erstatte fossilt drivstoff og dermed bidrar til å kutte klimagasser.  

Ifølge miljødirektoratet står transportbransjen for 8,5% av de totale klimagassutslippene i løpet av et normalår.  

Det er derfor viktig å få på plass gode nettverk for alternative energikilder med lavere utslipp av klimagasser 

St1 investerer i fornybar energi 

Satsningen på flytende biogassanlegg som fremtidig energibærer er i tråd med selskapets visjon om å være ledende på produksjon -og salg av C02 bevisst energi.  

Fra før av har St1 kjøpt opp det britiske selskapet Brocklesby LTD, som har spesialisert seg på gjenvinning av brukt matolje og matavfall til raffinerbar råvare som blir til fornybart drivstoff. Oppkjøpet  styrker St1s tilgang til råvarer, og dermed hele verdikjeden i selskapet. Les mer om Brocklesby her. 

I tillegg er St1 er i gang med byggingen av et bio-raffineri inne på sitt raffineri i Gøteborg. Bio-raffineriet vil ha en årlig kapasitet på produksjon av 200.000 tonn fornybart drivstoff, og det ventes å settes i drift i 2023. 

Bygger fullverdig energistasjon 

Ved Lohnelier på den nye E39-strekningen mellom Kristiansand og Mandal har St1 fått godkjennelse fra Nye Veier til å bygge en ny Shell-stasjon. Her vil det også bli sett på muligheten til å etablere fyllestasjoner for biogass ved kommende anlegg. 

Dette gjør at den tradisjonelle «bensinstasjonen» vi alle kjenner i dag blir i større grad en energistasjon med flere energibærere.  

Les også: 

St1 skal bygge 6 fyllepunkter for biogass (LBG) i Norge

Åpnet ny Shell-energistasjon langs nye E39 mellom Kristiansand og Mandal

 

arrow-right
Forrige
Dyrker frem egne talenter

31.05.22

Neste
Vantaa Energy og St1 inngår samarbeid om distribusjon av syntetisk drivstoff

12.06.22

Relaterte artikler

Les alt