AdBlue

AdBlue fra Shell

Du får kjøpt AdBlue på alle Shell-stasjoner over hele landet.


Hvis du har et yrkeskjøretøy som er utstyrt med SCR-teknologi med standardene Euro 4, Euro 5 eller Euro 6, trenger du AdBlue. Dette omfatter følgende typer kjøretøy:

  • Yrkeskjøretøy med SCR, f.eks. lastebiler, søppelbiler, brannbiler, osv. 
  • Varebiler med SCR eller tungtransportkjøretøy
  • Kjøretøy som transporterer passasjerer, f.eks. turbusser, busser, minibusser, osv
     

For personbiler -og varebiler, som krever mindre mengder av AdBlue, har vi beholdere tilgjengelig på alle våre stasjoner som dekker disse behovene. For tungtransport finnes det egne pumper lett tilgjengelig på ulike Shell-stasjoner i landet.