Satser stort på bioraffinering

Energiselskaper rundt om i verden ønsker å gå over fra fossilt brensel til fornybare kilder. Det samme gjelder St1. Vårt tradisjonelle raffineri i Gøteborg i Sverige er midt i en omstilling, og mens mange raffinerier legger ned, oppskalerer vi, og forbereder oss på fremtiden. Vi tar det neste store skrittet for å starte storskalaproduksjon av fornybart drivstoff.

Vi har gjort vår største investering noensinne i Green Processing Unit (GPU). Bioraffineriet vil ha en årlig kapasitet på produksjon av 200 000 tonn fornybart drivstoff, og ventes å starte driften i 2023. Raffineriet er utformet for å optimalisere produksjon av fornybar diesel og bærekraftig flydrivstoff. Vi har også undersøkt muligheten for å bruke vår eksisterende infrastruktur og teknologi til å behandle både fossilt brensel og drivstoff av fornybare råvarer.

"Vi søker muligheter, og jobber med prosjekter for å endre virksomheten på raffineriet til fornybar produksjon, og gradvis fase ut fossilt råstoff. Vi tror det vil være effektivt å utnytte den eksisterende infrastrukturen på raffineriet, og investere i utviklede teknologier», sier Oskar Bengtsson, leder for strategiske prosjekter på St1-raffineriet.

For en vellykket endring er det viktig at raffineriet tiltrekker folk med rett kompetanse, men også å finne andre utviklede teknologier å investere i. Forsknings- og utviklingshjelpen fokuserer ikke bare på bruk av fornybare råvarer, men også på CO2 som råstoff i power-to-X-løsninger, for å gi energieffektive løsninger for å produsere syntetisk brensel.

Lær mer om power-to-X her

arrow-right
Forrige
Vattenfall og St1 etablerer partnerskap for å produsere fossilfritt elektrodrivstoff til luftfart i Sverige

30.06.22

Neste
Fra bensinstasjoner til energistasjoner

05.07.22

Relaterte artikler

Les alt