Vattenfall og St1 etablerer partnerskap for å produsere fossilfritt elektrodrivstoff til luftfart i Sverige

Vattenfall og St1 har undertegnet en intensjonsavtale om å utvikle en fossilfri verdikjede for produksjon av syntetisk elektrodrivstoff. Neste steg er å gjennomføre en felles mulighetsstudie. Studien har som mål å ta for seg hele verdikjeden for produksjon av elektrodrivstoff fra havvind, med start i 2029 og gradvis vokse mot målet om en million kubikkmeter.

Vattenfall og St1 vil i fellesskap gjennomføre en mulighetsstudie med ambisjoner om å utvikle en fossilfri verdikjede for produksjon av elektrodrivstoff ved hjelp av havvind. I partnerskapet har Vattenfall som mål å utvikle en offshore vindkraftbasert infrastruktur for hydrogenforsyning på vestkysten av Sverige, og St1 planlegger å produsere én million kubikkmeter med elektrodrivstoff, primært rettet mot bærekraftig flydrivstoff ved bruk av fossilfritt hydrogen. Slike volumer tilsvarer for eksempel den årlige etterspørselen etter flydrivstoff på Arlanda flyplass. De første dråpene er planlagt levert i 2029.

«Jeg er svært glad for samarbeidet med St1. Vi er to selskaper som deler ambisjonen om å bekjempe klimaendringer. For Vattenfall er elektrifisering av samfunn og industri kjernen i vår forretningsstrategi. Utvikling og optimalisering av verdikjedene basert på havvind og fossilfritt hydrogen er en interessant vei fremover. Vår sterke og voksende svenske portefølje for offshore vindutvikling på mer enn 20 TWh gir store muligheter», sier Anna Borg, president og CEO i Vattenfall.

To tredjedeler av dagens svenske utslipp av karbondioksid kommer fra industri og transport. Vattenfall samarbeider med ulike næringer om direkte elektrifisering og indirekte elektrifisering ved hjelp av fossilfri hydrogengass. Vattenfall ser et enormt potensial for avkarbonisering på den svenske vestkysten for bransjer som raffineri og petrokjemi.

«Energiselskaper må vise lederskap i arbeidet med å fremme og utvikle skalerbare løsninger som endrer spillereglene. Vi er svært stolte av samarbeidet med Vattenfall, siden vi deler et ekte engasjement for å sikre dette betydelige gjennombruddet i energiomstillingen. Strategisk langsiktig samarbeid på ulike områder er nøkkelelementene i implementeringen av St1s program for investeringer i bærekraftige drivstoff, og viser viktigheten av bransjesamarbeid på tvers av flere verdikjeder for å møte de ambisiøse nordiske klimamålene», sier Henrikki Talvitie, administrerende direktør i St1 Nordic Oy.

St1 investerer allerede i energiomstilling gjennom skalerbar produksjon av fornybar energi. Et nytt bioraffineri er under bygging på S1ts raffineri i Gøteborg. Bioraffineriet vil ha en årlig kapasitet på 200 000 tonn fornybart drivstoff og forventes å være satt i drift fra 2023. Det er utviklet for å optimalisere produksjonen av fornybar diesel og bærekraftig flydrivstoff. St1 produserer allerede avansert etanol og biogass fra avfall.

arrow-right
Forrige
Hva er et drivstoffkort og hvorfor bør du ha det?

23.06.22

Neste
Satser stort på bioraffinering

05.07.22

Relaterte artikler

Les alt