St1 og SCA starter storskala produksjon av fornybart drivstoff i Göteborg

Göteborg Bioraffineri, et fellesforetak mellom St1 og SCA, ble offisielt åpnet den 10. april. Innvielsen ble foretatt av Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch, og anlegget markerer en viktig milepæl i reisen mot mer bærekraftig energiproduksjon.

Etter en omfattende oppstartsfase siden begynnelsen av året, har bioraffineriet nå startet produksjonen av fornybart flydrivstoff (SAF), biodiesel (HVO), bio-nafta og bio-LPG. Med en investering på 4 milliarder SEK og over 2,5 millioner arbeidstimer, har prosjektet gått fra visjon til virkelighet, klar til å revolusjonere det fornybare energilandskapet.

Henrikki Talvitie, administrerende direktør i St1 Nordic Oy, sier: "Göteborg bioraffineri representerer vår største enkeltstående investering i St1s historie og en betydelig milepæl i vår veikart for energiomstilling. Det understreker skalaen og bredden av vårt ambisjonsnivå for å drive energiomstillingen. Dette markerer et viktig skritt mot å realisere vår visjon om å bli ledende på produksjon og salg av CO2-bevisste energier."

Bioraffineriet har en årlig designkapasitet på 200 000 tonn produksjon av fornybart drivstoff. Designet på bioraffineriet gir fleksibilitet i prosessen ved å tillate bruk av et bredt spekter av råvarer. Brukt matolje, animalsk fett og tallolje fettsyrer, sistnevnte fra SCAs papir- og massefabrikker, vil bli integrert.

Gjennom prosjektet har det blitt gjort intensivt arbeid for å kartlegge potensielle leverandører av råvarer, fremme utviklingen av en global råvareforsyningskjede og etablere sterke, langsiktige partnerskap med forsyningskjedepartnere. St1-eide Brocklesby Ltd, spiller en avgjørende rolle i å sikre innsamling av råvarer i form av matavfall.

Helen Ljungqvist, administrerende direktør for St1-raffineriet, uttrykker sin stolthet over at prosjektet er fullført, og uttaler: "Jeg er veldig stolt av det harde arbeidet som har brakt dette prosjektet til virkelighet. Designet på bioraffineriet tilbyr prosessfleksibilitet, som muliggjør bruk av et bredt spekter av råvarer som møter dagens og fremtidens spesifikasjoner for fornybare drivstoff. Det er tilfredsstillende å være vitne til slutten av våre anstrengelser, noe som resulterer i en robust verdikjede fra råvarer til bærekraftig flydrivstoff."

[14.21] Frida Nilsen Mrad Ebba Busch inaugurated St1 biorefinery with Mikael Källgren and Henrikki Talvitie

Ebba Busch forklarer hvor viktig bioraffineriet er både for Sverige og EU.

"Økt innenlands produksjon av bioenergi er viktig for Sverige og EU for å oppnå våre ambisiøse klimamål, men det er også viktig å øke vår evne til å produsere våre egne drivstoff. Det er helt klart at bioenergi er nødvendig; ikke all transport vil bli elektrifisert, men alle gode krefter trengs for å dytte Sverige mot netto nullutslipp, og dette raffineriet er et steg på veien," sier hun.

"Dette er et historisk skritt for SCAs fornybare energivirksomhet, og partnerskapet med St1 gir oss muligheten til å skape tilleggsverdi og større klimafordel fra hvert tre. Ved å raffinere vår tallolje, som er et biprodukt av selskapets massefabrikk, kan vi bli enda mer ressurs­effektive og bidra til å gjøre samfunnet bedre rustet til å overgang den bredere transportsektoren. SCAs totale klimafordel er allerede rundt 13 millioner tonn CO2-ekvivalent, som utgjør omtrent en fjerdedel av Sveriges territoriale utslipp, og vi er trygge på at dette anlegget kan bidra til å øke vårt positive bidrag enda mer," sier Mikael Källgren, president i SCA Renewable Energy.

Drivstoffene produsert ved bioraffineriet vil føre til en årlig reduksjon i utslipp fra vei- og lufttrafikk på omtrent 500 000 tonn CO₂, sammenlignet med deres fossile ekvivalenter. All produksjon ved Göteborg Bioraffineri vil være sertifisert i henhold til bærekraftsertifiseringen ISCC (International Sustainability & Carbon Certification).

arrow-right
Forrige
Læring og utvikling gir motivasjon

19.03.24

Relaterte artikler

Les alt