St1 går videre med ammoniakkprosjekt - inngår opsjonsavtale med FeFo om leie av næringsareal

St1 Norge AS og Finnmarkseiendommen (FeFo) har inngått en opsjonsavtale om leie av et næringsareal på 350 dekar for mulig fremtidig produksjon av grønn ammoniakk produsert med ny fornybar elektrisitet. Tomten ligger på Skjånesodden i Lebesby kommune. St1 Norge er majoritetseier i selskapet som har søkt konsesjon for Davvi vindpark i samme kommune, og de to prosjektene er en del av selskapets satsning på produksjon av fornybare energiløsninger i egen verdikjede.

I fjor ble alle kommuner i Finnmark med kystlinje invitert til å komme med forslag til egnede tomter for ammoniakkproduksjon. Etter en god prosess der mange kommuner viste interesse, er nå Skjånesodden i Lebesby kommune blitt det foretrukne alternativet.

«Det er ennå tidlig i prosessen, så vi må ta et visst forbehold mens vi gjør videre undersøkelser. Men vi er fornøyde med en god dialog som førte til opsjonsavtalen med FeFo», sier prosjektleder i St1 Norge, Simen Hauland.

St1 Norge og Horisont Energi har siden 2021 samarbeidet om en forstudie av grønn ammoniakkproduksjon i Finnmark, og St1 tar nå stafettpinnen videre inn i neste fase mot en realisering.

Avhengig av konsesjon for Davvi Vindpark

I tillegg til fysiske forhold rundt tomten, er en viktig forutsetning for realisering at anlegget kan forsynes med kraft fra Davvi Vindpark.

«Ja, dette prosjektet er basert på elektrisitet fra Davvi Vindpark, og er derfor nært sammenknyttet konsesjonsprosessen for vindkraftverket. Davvi er det prosjektet vi mener best kan sannsynliggjøre grønn industriutvikling i Finnmark», sier Hauland.

«Vi er forberedt på å jobbe hurtig og effektivt med fremgangen i dette prosjektet. Samtidig er det ingen tvil om at det hefter usikkerhet rundt tidslinjen ettersom ammoniakkprosjektet avhenger av kraft fra Davvi Vindpark, som har ligget på bordet hos NVE siden 2019. Så håper og tror vi at behandlingen av konsesjonssøknaden snart kommer i gang», understreker Hauland.

Veien videre

Hauland forklarer at opsjonsavtalen med FeFo sikrer at prosjektet kan ta steget videre, men at det også ses på andre tomter i samme geografiske område.

«Vi går nå i gang med en detaljert kartlegging av det som bør utredes rundt Skjånesodden og bruken av denne tomten. Det er som kjent mye vær i Finnmark, og det blir for eksempel viktig å få detaljert kunnskap om bølgehøyder og bølgemønster.», forklarer han.

Tomten er allerede regulert til industriformål.

Forstudien utforsket potensialet for grønn ammoniakkproduksjon basert på elektrolyse ved bruk av vindkraft, hydrogen fra forskjellige grønne kilder, og bruken av ulike teknologiløsninger for grønn ammoniakkproduksjon.

St1 skal videre jobbe med vurdering og kvalitetssikring av de ulike teknologiene som ble analysert i forstudien.

Skal produsere drivstoff for skip

St1 ser på utviklingen av ammoniakkproduksjon med tanke om å kunne levere grønn ammoniakk som drivstoff til marin sektor hvor de allerede er en betydelig leverandør i dag med fossilt- og biodrivstoff.

«For St1 er dette ammoniakkprosjektet et viktig bidrag til å endre vår verdikjede. Det er nettopp denne type prosjekter som gjør det mulig for oss å erstatte det fossile drivstoffet vi i dag selger til våre kunder med fornybare alternativer», understreker Hauland.

arrow-right
Forrige
Aneo, HitecVision and St1 join forces with the intention to consolidate ownership in Biokraft International, which would trigger a mandatory bid obligation

18.12.23

Neste
Læring og utvikling gir motivasjon

19.03.24

Relaterte artikler

Les alt