Rapporter

Her får du hjelp og forklaring med hva en transaksjons -og forbruksrapport er og hvordan du kan finne rapportene i kundeportalen Shell Fleet Hub

Her kan du se hvordan du henter ut en transaksjonsrapport

I denne videoen viser vi deg hvordan du selv kan hente ut transaksjonsrapport og lage en egen mal for fremtidige rapporter inne i Shell's kundeportal, Shell Fleet Hub.

Transaksjonsrapport

Med en transaksjonsrapport får du oversikt og detaljer over hver transaksjon du har gjort med ditt Shell drivstoffkort. Du kan blant annet se hvilken stasjon, type drivstoff og fakturabeløp. 

Her finner du en guide for å finne transaksjonsrapport i Shell Fleet Hub

 

Forbruksrapport

Med en forbruksrapport kan du hente ut rapporter om forbruket ditt på en eller flere kontoer, eller et bestemt kort hele 2 år tilbake i tid. Last ned hele forbruket ditt direkte ned på et regneark.

Her finner du en guide for å finne forbruksrapport i Shell Fleet Hub