Selskapsinformasjon og nøkkeltall

Selskapsstruktur

Et nordisk energikonsern

St1 Nordic Oy er et privateid nordisk energikonsern med en visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi.

St1 fokuserer på salg av drivstoff, oljeraffinering og fornybare energiløsninger som avfallsbasert avansert etanol og industriell vindkraft. Konsernet har 1400 St1- og Shell-merkede stasjoner i Norge, Sverige og Finland. Hovedkontorene er i Helsinki og St1 har i dag rundt 750 ansatte i de tre landene.

Tilknyttede selskaper

Våre aktiviteter styrkes av våre strategiske og langsiktige partnerskap innenfor ulike områder.

North European Oil Trade Oy (NEOT) er et uavhengig drivstofforsyningsselskap i den baltiske regionen.

TuuliWatti Oy er den ledende operatøren av industriell vindkraft i Finland.

Aviation Fuelling Services Norway AS er en tilbyder av drivstofftjenester for luftfart i det norske markedet.

St1 som samfunnsaktør

St1 Nordic sitt samfunnsansvar

Et ansvarlig selskap må til enhver tid ta inn over seg det store bildet. Vi må holde oss oppdaterte på hva som skjer rundt oss i verden og forstå hva våre kunder trenger i fremtiden. Vi baserer vårt voksende energiselskap på nordiske sosiale verdier. Som en nordisk samfunnsaktør tror vi på transparens og åpenhet, rettferdighet, ansvar, like muligheter og sosial sikkerhet som resulterer i lik utdanning og like helsetjenester.

St1s visjon er å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi. Selv om fossilt drivstoff fremdeleser er vår primære inntektskilde, tillater det oss å investere i, og bygge opp, verdensledende ekspertise på fornybare løsninger som vi introduserer til markedet.

Det som muliggjør våre solide resultater er våre verdensledende ansatte, partnere, forretningsteknologi, finansielle tjenester og kontantstrøm sammen med vår avkastning. Våre økonomiske resultater tillater oss å investere i bærekraftige og fornybare energiløsninger. Vår lidenskap for å erstatte fossilt drivstoff styrker også vår forskning og utvikling av nye, bærekraftige og innovative CO₂-bevisste energiløsninger. Våre kunder er tjent med det konkurransefortrinnet vi har gjennom å kontrollere hele verdikjeden fra råmateriale og energikilder til service ved pumpene.

Med vår visjon og vårt utgangspunkt, er vi med på å løse globale eneergiutfordringer ved å ta steg i retningen bort fra fossile løsninger til fornybare løsninger. Vi prøver å sikre at alt vi gjør i hele vår verdikjede baserer seg på dette.