Selskapsinformasjon og nøkkeltall

Selskapsstruktur

St1 fokuserer på markedsføringsaktiviteter for drivstoff samt oljeraffinering og fornybare energiløsninger som avfallsbasert avansert etanoldrivstoff og industriell vindkraft. Konsernet har 1400 St1- og Shell-bensinstasjoner i Norge, Sverige og Finland. St1 har hovedkontor i Helsingfors og rundt 750 ansatte i Norge, Sverige og Finland.

company-structure-2019

 

Tuuliwatti

Tilknyttede selskaper

Virksomheten vår styrkes av langsiktige strategiske partnerskap på ulike områder.

North European Oil Trade Oy er et viktig uavhengig drivstofforsyningsselskap i Baltikum.

TuuliWatti Oy er den ledende aktøren innenfor industriell vindkraft i Finland.

Aviation Fuelling Services Norway AS er en leverandør av drivstofftjenester til norsk luftfart.

 

 

St1s verdikjede

Fossile brensler er fortsatt vår viktigste inntektskilde og lar oss bygge opp kompetanse i verdensklasse med tanke på innføring av stadig mer fornybar energi i markedet. Kundene våre drar nytte av konkurransefortrinnet vi oppnår ved å håndtere hele verdikjeden, fra råstoff og energikilder til service ved pumpene.

St1 som samfunnsansvarlig selskap

St1 Nordics samfunnsansvar

Et ansvarlig selskap må alltid legge vekt på å se helhetsbildet. Vi må holde oss oppdatert på hva som skjer i verden, og forstå hva kundene vil trenge i fremtiden. Vi bygger den voksende energivirksomheten vår på nordiske samfunnsverdier. Som nordisk samfunnsborger tror vi på åpenhet, rettferdighet, ansvar, like muligheter og sosial sikkerhet – som resulterer i likeverdig utdanning og helseomsorg.

St1s visjon er å være den ledende produsenten og selgeren av CO₂-bevisst energi. Fossile brensler er fortsatt vår viktigste inntektskilde og lar oss bygge opp kompetanse i verdensklasse med tanke på innføring av stadig mer fornybar energi i markedet.

Nøkkelen til de solide resultatene er kombinasjonen av de enestående medarbeiderne, samarbeidspartnerne, forretningsteknologiene og finansieringstjenestene våre, samt kontantstrømmen og egenkapitalavkastningen vår. Den økonomiske utviklingen vår muliggjør nye, bærekraftige investeringer i fornybar energi. Engasjementet for erstatning av fossilt drivstoff ligger også bak vår forskning på og utvikling av nye, bærekraftige og innovative CO₂-bevisste energiløsninger. Kundene våre drar nytte av konkurransefortrinnet vi oppnår ved å håndtere hele verdikjeden, fra råstoff og energikilder til service ved pumpene.

Basert på en slik forståelse samt etterspørsel løser vi globale energiutfordringer ved å bevege oss fra en fossilbasert til en bærekraftig verden. Vi legger vekt på at alt vi gjør i hele verdikjeden, skal være basert på vinnermentalitet og engasjement.

2018 Investments Personnel costs  Excise and property taxes  Income taxes
Finland 66,4 M EUR 24,1 M EUR 708,8 M EUR 5,6 M EUR
Sverige 45,7 M EUR 33,3 M EUR 831,8 M EUR 4,1 M EUR
Norge 19,8 M EUR 15,5 M EUR 636,4 M EUR 5,6 M EUR

Nøkkeltall / St1 Nordic Group

St1 Nordic Group 2018 2017 proforma unaudited 2017 2016 2015 2014
Net sales, MEUR 6885,2 6534,4 5093,5 4390,4 3602,4 2720,8
Operating profit/loss, MEUR  63,1 263,1 176,6 150,5 86,7 45,3
Operating profit, % of net sales 0,9 4,0 3,5 3,4 2,4 1,7
Profit for the period, MEUR 55,3 209,1 372,8 112,7 72,4 38,2
Return on equity, % 7,0   23,4 (* 30,9 28,0 24,0

*) Calculated without merger profit

 

St1 Integrated Report 2018

Nøkkeltall / St1 Group

Markedsposisjoner

St1 har sterke markedsposisjoner i alle land der vi har virksomhet.

Ved utgangen av 2017 hadde vi 1370 bensinstasjoner i nettverket vårt. I Finland var det 219 Shell-stasjoner og 258 St1-stasjoner i drift, i Sverige 201 Shell-stasjoner og 288 St1-stasjoner. I Norge var det til sammen 404 Shell-stasjoner.

Markedsandeler 2017 Finland Sverige Norge
Bensin 21.9 19.0 23.4
Diesel 18.7 14.6 21.5
Lett fyringsolje 23.2 22.4  
Marin gassolje     23.9

St1 Nordic Corporation – investorrelasjoner

Verdipapirprogram

St1 Nordic har lansert et verdipapirprogram på EUR 100 millioner. Midlene vil bli brukt som kortsiktig arbeidskapital. Danske Bank og Nordea fungerer som fondshandlere for programmet.

 

ØKONOMISK KALENDER

31.3.2020 – offentliggjøring av årsregnskapet 2019

30.4.2020 – publisering av den integrerte rapporten 2019

31.8.2019 - Publication of January – June 2018 Interim Report

IR-KONTAKT

Hvis du har spørsmål om virksomheten eller investorrelaterte aktiviteter i St1 Nordic Corporation, er det bare å ta kontakt.

St1 Nordic Oy                                                                                                                                                           P.O. Box 100, Purotie 1                                                                                                                                           FI-00381 Helsinki, Finland

Kati Ylä-Autio, CFO, kati.yla-autio@st1.fi, +358 10557 5263                                                                       Liisa Joenpolvi, Communications Manager, liisa.joenpolvi@st1.fi, +358 10557 2419

 

VEDTEKTER

Articles of Association

Unofficial translation

1 § The name of the company is St1 Nordic Oy; in Swedish, St1 Nordic AB; and in English, St1 Nordic Corporation.

2 § The company domicile is Helsinki.

3 § The sphere of operations of the company is trade, storage and manufacturing of fuels, owning of shares and holdings in companies in the energy sector or engaged in operations supporting or serving same, as well as providing and selling professional, finance, marketing and administrative services. The company may own shares or holdings in companies or entities, real estate, machinery and equipment and to buy, sell or lease the same, and sell, govern and rent patent, product and other immaterial rights.

4 § The company shall have a Board of Directors with one (1) to five (5) regular members, and at least one (1) deputy member if fewer than three (3) regular members are elected. Members of the Board of Directors are elected for an indefinite term of office.

5 § The Board of Directors collectively, the chairman of the Board of Directors and the CEO both severally, and members of the Board of Directors two together, shall sign for the company. The Board of Directors may also assign a procuration or authorisation to sign for the company to specific individuals.

6 § The company shall have one regular auditor and one deputy auditor. If an audit firm is elected as auditor, a deputy auditor need not be elected.

7 § Notice of a General Meeting shall be delivered no earlier than two months and no later than one week prior to the General Meeting to each shareholder whose address is known to the company. The notice may also be sent by email to the address informed to the company by the shareholder.

8 § The Annual General Meeting shall be held each year within six (6) months of the end of the previous financial year, on a date determined by the Board of Directors.

At the Annual General Meeting, the following shall be decided:

    1. adopting the financial statements,
    2. disposing of the profit shown on the balance sheet,
    3. discharging from liability the members of the Board of Directors and the CEO,
    4. if necessary, electing the Board of Directors and the auditor.

9 § If a company share is transferred to a third party from a shareholder other than the company itself, the company shall be entitled to redeem such a share. The provisions of the Limited Liability Companies Act shall apply to the redemption.

Code of Business Conduct

The professional competence of the management personnel of St1 is the company's greatest asset. Expertise and commitment will ensure the company's competitiveness and ensure its prosperity in the long term. The company management and personnel are responsible for developing adopting and implementing plans and functions to attain the company's goals. Attaining goals is important, but so are the means for attaining them. The company management and personnel are expected to comply with the highest principles of business ethics.

St1's Nordic Management

Henrikki Talvitie

CEO
St1 Nordic Oy

Mika Wiljanen

CEO
St1 Oy, St1 Norge AS

Hilde Wahl

CEO
St1 Sverige AB

Jari Suominen

CEO
St1 Renewable Energy

Kati Ylä-Autio

CFO

Mika Aho

Director, Public Affairs

Marko Korhonen

CIO

Bo-Erik Svensson

CEO
St1 Supply AB
St1 Refinery AB

Board of Directors

Mika Anttonen

Chairman of the Board of Directors
St1 Nordic Oy

Mikko Koskimies

Managing Director
eQ Varainhoito Oy

Kim Wiio

St1 Nordic Oy