Firmaopplysninger og nøkkeltall

St1 Nordic Oy er et privateid nordisk energikonsern som har en visjon om å være den ledende produsenten og selgeren av CO₂-bevisst energi.

Selskapsstruktur

St1 fokuserer på markedsføringsaktiviteter for drivstoff samt oljeraffinering og fornybare energiløsninger som avfallsbasert avansert etanoldrivstoff og industriell vindkraft. Konsernet har 1250 St1- og Shell-bensinstasjoner i Norge, Sverige og Finland. St1 har hovedkontor i Helsingfors og rundt 980 ansatte.

company-structure

 

SUNSET

Tilknyttede selskaper

Virksomheten vår styrkes av langsiktige strategiske partnerskap på ulike områder.

North European Oil Trade Oy er et viktig uavhengig drivstofforsyningsselskap i Baltikum.

Aviation Fuelling Services Norway AS er en leverandør av drivstofftjenester til norsk luftfart.

 

St1s verdikjede

Fossile brensler er fortsatt vår viktigste inntektskilde og lar oss bygge opp kompetanse i verdensklasse med tanke på innføring av stadig mer fornybar energi i markedet. Kundene våre drar nytte av konkurransefortrinnet vi oppnår ved å håndtere hele verdikjeden, fra råstoff og energikilder til service ved pumpene.

St1 som samfunnsansvarlig selskap

St1 Nordics samfunnsansvar

Et ansvarlig selskap må alltid legge vekt på å se helhetsbildet. Vi må holde oss oppdatert på hva som skjer i verden, og forstå hva kundene vil trenge i fremtiden. Vi bygger den voksende energivirksomheten vår på nordiske samfunnsverdier. Som nordisk samfunnsborger tror vi på åpenhet, rettferdighet, ansvar, like muligheter og sosial sikkerhet – som resulterer i likeverdig utdanning og helseomsorg.

St1s visjon er å være den ledende produsenten og selgeren av CO₂-bevisst energi. Fossile brensler er fortsatt vår viktigste inntektskilde og lar oss bygge opp kompetanse i verdensklasse med tanke på innføring av stadig mer fornybar energi i markedet.

Nøkkelen til de solide resultatene er kombinasjonen av de enestående medarbeiderne, samarbeidspartnerne, forretningsteknologiene og finansieringstjenestene våre, samt kontantstrømmen og egenkapitalavkastningen vår. Den økonomiske utviklingen vår muliggjør nye, bærekraftige investeringer i fornybar energi. Engasjementet for erstatning av fossilt drivstoff ligger også bak vår forskning på og utvikling av nye, bærekraftige og innovative CO₂-bevisste energiløsninger. Kundene våre drar nytte av konkurransefortrinnet vi oppnår ved å håndtere hele verdikjeden, fra råstoff og energikilder til service ved pumpene.

Basert på en slik forståelse samt etterspørsel løser vi globale energiutfordringer ved å bevege oss fra en fossilbasert til en bærekraftig verden. Vi legger vekt på at alt vi gjør i hele verdikjeden, skal være basert på vinnermentalitet og engasjement.

2021 Investments Personnel costs  Excise and property taxes  Income taxes
Finland 37.5 MEUR 29.7 MEUR 732.6 MEUR 2.5 MEUR
Sweden 222.1 MEUR 45.8 MEUR 869.1 MEUR 28.9 MEUR
Norway 19.5 MEUR 20.9 MEUR 544.8 MEUR 10.7 MEUR

Nøkkeltall / St1 Nordic Group

St1 Nordic Group 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsetning, MEUR 4923.1 6588.3 6885.2 5099.8 4390.4 3602.4
Driftresultat, MEUR  162.9 150.1 63.1 176.6 150.5 86.7
Driftresultat, % av nettoomsetning 3.3 2.3 0.9 3.5 3.4 2.4
Årsresultat, MEUR 126.8 119.1 55.3 372.8 112.7 72.4
Egenkapitalavkastning, % 13.5 14.3 7.0 23.4 30.9 28.0
             

 

 

St1 Nordic Integrated Report 2019

Nøkkeltall / St1 Group

St1 Group Oy ble slått sammen med St1 Nordic Oy 31. desember 2017.

Markedsposisjoner

St1 har sterke markedsposisjoner i alle land der vi har virksomhet.

Ved utgangen av 2020 hadde vi rundt 1250 energistasjoner i nettverket vårt. I Finland var det 216 Shell-stasjoner og 249 St1-stasjoner i drift, i Sverige 203 Shell-stasjoner og 279 St1-stasjoner. I Norge var det til sammen 310 Shell-stasjoner.

Market Shares 2020 (%) Finland Sweden Norway
Petrol 23.1 20.8 18.0
Diesel 18.6 16.0 17.8
Light Fuel Oil 18.2 16.4  
       

St1 Nordic Corporation – investorrelasjoner

Verdipapirprogram

St1 Nordic har lansert et verdipapirprogram på EUR 200 millioner. Midlene vil bli brukt som kortsiktig arbeidskapital. Danske Bank, Nordea og Swedbank fungerer som fondshandlere for programmet.

 

ØKONOMISK KALENDER

31.3.2021 – offentliggjøring av årsregnskapet 2020

30.4.2021 – publisering av den integrerte rapporten 2020

IR-KONTAKT

Hvis du har spørsmål om virksomheten eller investorrelaterte aktiviteter i St1 Nordic Corporation, er det bare å ta kontakt.

St1 Nordic Oy    
P.O. Box 68, FI-00521 Helsinki, Finland


Kati Ylä-Autio, CFO, kati.yla-autio@st1.fi, +358 10557 5263
                                                                     
Liisa Joenpolvi, Head of Communications, liisa.joenpolvi@st1.fi, +358 10557 2419

 

VEDTEKTER

Articles of Association

Unofficial translation

1 § The name of the company is St1 Nordic Oy; in Swedish, St1 Nordic AB; and in English, St1 Nordic Corporation.

2 § The company domicile is Helsinki.

3 § The sphere of operations of the company is trade, storage and manufacturing of fuels, owning of shares and holdings in companies in the energy sector or engaged in operations supporting or serving same, as well as providing and selling professional, finance, marketing and administrative services. The company may own shares or holdings in companies or entities, real estate, machinery and equipment and to buy, sell or lease the same, and sell, govern and rent patent, product and other immaterial rights.

4 § The company shall have a Board of Directors with one (1) to five (5) regular members, and at least one (1) deputy member if fewer than three (3) regular members are elected. Members of the Board of Directors are elected for an indefinite term of office.

5 § The Board of Directors collectively, the chairman of the Board of Directors and the CEO both severally, and members of the Board of Directors two together, shall sign for the company. The Board of Directors may also assign a procuration or authorisation to sign for the company to specific individuals.

6 § The company shall have one regular auditor and one deputy auditor. If an audit firm is elected as auditor, a deputy auditor need not be elected.

7 § Notice of a General Meeting shall be delivered no earlier than two months and no later than one week prior to the General Meeting to each shareholder whose address is known to the company. The notice may also be sent by email to the address informed to the company by the shareholder.

8 § The Annual General Meeting shall be held each year within six (6) months of the end of the previous financial year, on a date determined by the Board of Directors.

At the Annual General Meeting, the following shall be decided:

    1. adopting the financial statements,
    2. disposing of the profit shown on the balance sheet,
    3. discharging from liability the members of the Board of Directors and the CEO,
    4. if necessary, electing the Board of Directors and the auditor.

9 § If a company share is transferred to a third party from a shareholder other than the company itself, the company shall be entitled to redeem such a share. The provisions of the Limited Liability Companies Act shall apply to the redemption.

Etiske retningslinjer

Den faglige kompetansen til ledelsen i St1 er selskapets største ressurs. Ekspertise og engasjement vil sikre selskapets konkurranseevne og lønnsomhet på lang sikt. Selskapets ledelse og ansatte har ansvaret for å utvikle, godkjenne og gjennomføre planer og funksjoner for å oppnå selskapets mål. Det er viktig å oppnå mål, men målet helliger aldri middelet. Selskapets ledelse og ansatte forventes alltid å handle i samsvar med de strengeste prinsippene for forretningsetikk.

St1s nordiske ledelse

Henrikki Talvitie

CEO
St1 Nordic Oy

Mika Wiljanen

CEO
St1 Oy, St1 Norge AS

Hilde Wahl

CEO
St1 Sverige AB

Jari Suominen

CEO
St1 Fornybar energi

Kati Ylä-Autio

CFO

Mika Aho

Director, Public Affairs

Marko Korhonen

CIO

Bo-Erik Svensson

CEO
St1 Supply AB
St1 Refinery AB

Styre

Mika Anttonen

Chairman of the Board of Directors
St1 Nordic Oy

Mikko Koskimies

Managing Director
eQ Varainhoito Oy

Kim Wiio

St1 Nordic Oy