Informasjon til allmenheten – ref. Storulykkeforskriften (DSB)