Tiltak mot spredning av koronaviruset

Hva St1/Shell gjør for å minimere risiko for smittespredning

Din helse og sikkerhet er viktig for oss

Du skal føle deg trygg når du besøker en Shell-stasjon. Derfor har vi iverksatt en rekke smitteverntiltak på våre stasjoner over hele landet.

Vi tar del i den nasjonale dugnaden om å begrense smittespredningen, samtidig som vi gjør det vi kan for å sørge for stabil og trygg tilgang på drivstoff, mat og drikke langs veien. Tiltakene som gjennomføres skal sikre at alle våre kunder, ansatte, leverandører og deres familier unngår å bli utsatt for unødvendig smitterisiko. 

Vi har forsterket smittevernet på Shell-stasjonene i kommunene som nå har fått strengere tiltak fra myndighetene. Dette innebærer blant annet tydelig merking av kundeflyten i butikken, for å sørge for god avstand mellom kundene som er på besøk. Alle kunder oppfordres til å benytte munnbind, i tråd med retningslinjene fra FHI. Vi har også intensivert renhold og desinfeksjon av kontaktpunkter ytterligere.

Vi takker alle våre kunder for at vi står sammen i denne dugnaden slik at vi kan fortsette å holde stasjonene våre åpne og tilgjengelige for deg som kunde.

Tiltak

  • Shell-stasjonene har allerede strenge og gode rutiner for å ivareta mathygiene og generell hygiene. Disse blir nå innskjerpet ytterligere, både inne i butikken og ute ved drivstoffpumpene. Derfor har vi blant annet økt hyppigheten på rengjøring av toalettene, vask av kontaktpunkter som drivstoffpistoler, kortterminaler, håndtak og kaffemaskiner.
  • Vi strekker oss langt for å opprettholde så normal drift som mulig, men endringer i åpningstider vil forekomme. Oppdaterte åpningstider finner du i stasjonsfinneren på våre nettsider www.st1.no/stasjoner eller i snarveien-appen. Kortterminalene ute i kjørebanen vil være åpne selv om butikken er stengt slik at du kan tanke drivstoff eller lade bilen din hele døgnet.
  • Vi etterlever alle råd og pålegg fra helsemyndighetene, både nasjonalt og lokalt, derfor vil endringer i driftsrutiner oppdateres fortløpende. 

Matsikkerhet

  • Selvbetjent mat selges emballert. Salg av smågodt i løsvekt er åpnet og du har valget mellom selvplukk eller innpakket smågodt i beger. Kontaktflater vaskes og desinfiseres hyppig.  
  • Åpne sitteplasser - Vi har redusert antall plasser ved våre sittegrupper for å sikre 1 meter avstand og redusere smitte.  
  • Vi vasker og desinfiserer alt av selvbetjent tilbehør som ketchup, sennep, hot dog-dressing, grillkrydder og lignende fra butikken hyppig.  
  • Kaffesirup, rørepinner og bestikk er plassert ved våre kaffemaskiner. Tilbehør som kaffesirup vaskes og desinfiseres hyppig.

Vi beklager enhver ulempe som måtte forårsakes av endrede driftsrutiner og smittebegrensende tiltak, og vi takker for forståelsen under de rådende omstendighetene.