Velkommen til Norges største og mest komplette energistasjon

"Vi har drømt om å åpne en energistasjon som setter en helt ny standard i Norge i lang tid, og det er fantastisk at vi nå endelig er i gang" - sier etableringssjef retail i St1 Norge AS Bård Granerud.

Åpning Shell Tvedestrand

Mandag åpnet dørene hos Shell Tvedestrand langs nye E18.  Det nye vegserviceanlegget på Grenstøl utenfor Tvedestrand inneholder blant annet en energistasjon, tretti døgnhvileplasser, treningsapparater, hundeluftegård, bilvask og en sterk miljøprofil som setter en helt ny standard  for energistasjoner i Norge. Stasjonen har seks pumpestasjoner for flytende drivstoff for personbilister.

"Å bygge denne energistasjonen har vært utrolig spennende. Vi skrev kontrakt med Nye Veier på forsommeren 2019, og har brukt det siste året til å detaljregulere tomten, få den prosjektert og bygd. Vi er stolte over det som er Norges mest moderne energistasjon og komplette vegserviceanlegg", sier Bård A. Granerud, etableringssjef retail i St1 Norge AS, som drifter de fleste Shell-stasjonene i Norge.

Shell Tvedestrand

Ta en titt på vår nye stasjon!

Vi viser deg rundt på området. 

Porten til Tvedestrand

 Porten til Tvedestrand

Vegserviceanlegget har av noen allerede blitt kalt porten til Tvedestrand, og er også kjent som Aktiv Rast. Aktiv Rast er et initiativ fra Tvedestrand kommune for å tilføre det tradisjonelle vegserviceanlegget en ny dimensjon ved å etablere Norges første aktive rasteplass. Målet er å skape et attraktivt stoppested som vil sette en ny standard for morgendagens rasteplasser for vegfarende, der folkehelse står sentralt. I tillegg skal Aktiv Rast gi en attraksjonsverdi for Tvedestrand by og områdene rundt.

-"Tanken bak Aktiv Rast er at det skal øke aktivitetsnivået, redusere stillesitting og bidra til økt trivsel for reisende under oppholdet, sier ordfører i Tvedestrand Kommune," Marianne Landaas.Bokbyen - Tvedestrand

Tvedestrand er også kjent som bokbyen, og på vegserviceanlegget kan du finne en to meter høy bok, som også inneholder turistinformasjon om Tvedestrand. Kystkultur er også relevant for Tvedestrand, og en gigantisk fiskeruse er satt opp på anlegget, og denne vil også fungere som et lekestativ. Næs Jernverksmuseum har også satt opp en installasjon på anlegget.

Shell Tvedestrand tak

Miljø i fokus

Men det er ikke bare når det gjelder lading av elbiler det er tenkt miljø. Selve butikken på Shell Tvedestrand har grønt tak, såkalt sedumtak. I tillegg blir det sådd en blomstereng på 5000 kvadratmeter på området, samt 32 trær, 135 busker, 3500 stauder og 400 løk er satt ned, noe som vil gi over 4000 planter til våren. Som om ikke det er nok er det et insekthotell på veggen ved vaskehallen.

"Miljø har også vært viktig for oss når vi har bygget denne energistasjonen. Vi har for eksempel 16 ladepunkter i samarbeid med Recharge, og dette skal etter planen fordobles før sommeren 2021", sier Granerud.

Bygningsmassen er kledd med spiler av treverk og stasjonen er utstyrt med et mer miljøvennlig CO2-anlegg fryserom og disklinje. Underlaget på kjørearealene, med unntak av døgnhvileplassene, har såkalt permeabelt underlag, som gjør at vannet renner gjennom overflaten og ned i underlaget.

Et eldorado for yrkessjåfører

Et eldorado for yrkessjåførene
Shell Tvedestrand har et eget område for lastebiler, hvor to kjøretøy kan fylle samtidig. I tillegg er det tretti oppstillingsplasser for tunge kjøretøy på døgnhvileplassen, og tre egne plasser for busser. Det er også satt av egne plasser til bobiler.

Det er sjåførrom, og det kommer utvendige treningsapparater spesielt tilpasset for yrkessjåførene. På sikt planlegges det utleie av elsykler på stasjonen, som vil gjøre det enklere for yrkessjåførene å ta seg en tur til Tvedestrand sentrum for eksempel.

Shell Tvedestrand - Trailer - parkering

"Det er stort behov for en slik stasjon i dette område, og vi i bransjen er veldig positive til dette", sier Bjørn Bjellerås i selskapet Nordren AS i Arendal, som kjører mye i dette området.