Brukervilkår og salgsbetingelser

1. MOBILAPPEN OG VILKÅRENES OMFANG

Disse bruksvilkår gjelder for bruk av mobilappen Norgesvask installert på Kundens enhet.

Norgesvask applikasjonen inneholder tilbud og tjenester i forbindelse med kjøp av bilvask. Via appen får Kunden anledning til å kjøpe bilvasktjenester hos St1 sine utsalgsteder i Norge

St1 forbeholder seg muligheten til å legge til egne tjenester eller tjenester fra tredjeparts tjenesteleverandør i appen.

Ved bruk av appen samtykker Kunden til at St1 kan sende elektronisk markedsføring som tilbud og informasjon om tjenester, via tjenesten.

For å bruke Norgesvask-appens tjenester kreves det at Kunden registrerer seg.

Bestilling av bilvask gjennom Norgesvask-appen forutsetter at Kunden godtar Vipps som betalingstjeneste samt deres vilkår for bruk.

 Vipps er ansvarlig for betalingstjenestefunksjonen i appen. St1 Norge AS er ansvarlig for øvrig innhold.

 

2. TJENESTELEVERANDØRER

Norgesvask applikasjonen og tjenesten for kjøp av bilvask tilbys av St1 Norge AS (heretter St1).

St1 Norge AS (Heretter St1) er et selskap eid av St1 Nordic Oy og benytter Shells varemerke under en lisens bevilget av Shell Brands International AG.

St1 Norge AS – Drammensveien 134, 0107 Oslo, Norge. Telefonnummer +47 22665050. Hjemmeside: www.st1.no 

Kunder som har spørsmål om applikasjonen Norgesvask kan ringe St1 Norge AS kundeservice telefon: 22665050 Mandag- fredag 8.00-16.00 (eksklusive helligdager) eller sende e-post til info@st1.no.

 

3. VILKÅR FRA TREDJEPART SOM GJELDER FOR NORGESVASK-APPEN

Kunden skal overholde vilkår som stilles av tilbydere av betalingstjenester, teleoperatører, utstyrsprodusenter og andre tredje parter så langt dette er nødvendig for bruken av St1-appen og tjenesten.

 

4. ANSVAR FOR NORGESVASK-APPEN OG APPENS INNHOLD

St1 tar forbehold om å endre og/eller stenge appen, enten helt eller delvis, når dette anses nødvendig. St1 er ansvarlig for tjenester som produseres og anvendes via Norgesvask-appen i samsvar med avtalevilkårene for nevnte tjenester. Forstyrrelser i telekommunikasjonen kan påvirke oppdatering av informasjon og innhold, samt synlighet i Norgesvask-appen. St1 er ikke ansvarlig for skade forårsaket av en tjeneste levert av en annen tjenesteleverandør, ei heller for at en tjeneste levert av en annen tjenesteleverandør er tilgjengelig uten avbrudd.

St1 er ikke ansvarlig for innholdet i tjenester eller produkter fra andre tjenesteleverandører som det henvises til i Norgesvask-appens lenker. For markedsføring og reklame i Norgesvask-appen er det den aktuelle tjenesteleverandør som markedsfører og reklamerer for et produkt eller en tjeneste som er ansvarlig.

 

5. BRUK AV NORGESVASK APPEN

5.1. Kundegrupper

Norgesvask appen er en applikasjonsbasert tjeneste som gir sluttbruker tilgang til bilvasktjenester hos St1.

Norgesvask appen er satt opp med tilbud til følgende tre ulike kundegrupper;

Privat. Med Privat menes enhver bil som brukes privat eller som privatpersoner disponerer for å utføre arbeidet i form av å transportere person(er) fra ett sted til et annet, og uten at transporten gjøres som ledd i kommersiell virksomhet.

Bedrift. Med Bedrift menes enhver bil som brukes for å transportere person(er) fra ett sted til et annet for å utføre kommersielle tjenester, men uten at transporten som sådan anses som det sentrale del av den kommersielle virksomhet. Bedrift omfatter i denne sammenheng alle biler som benyttes til et slikt formål. Dette omfatter kjøretøy til kjøreskoler, transport- og budbiler, håndverksbiler, og andre øvrige kjøretøy som ikke faller inn under disse brukervilkårenes definisjon av Privat og Taxi.

Taxi. Med Taxi menes enhver bil som brukes for å transportere person(er) fra ett sted til et annet og hvor transporten som sådan anses som en sentral del av den kommersielle virksomhet. Taxi omfatter i denne sammenheng all transport med biler som forutsetter løyve, herunder turvognløyve, drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede.

Abonnementsvilkår og priser kan variere for de ulike kundegruppene.

5.2. Registrering og administrasjon

Registrering og administrasjon av tjenesten skjer i St1’s applikasjon Norgesvask som kan lastes ned via App Store eller Google Play.

Ved registrering må bruker velge hvilken type kundegruppe de skal tilknyttes.

Ved valg av Privat/Bedrift kan brukeren velge ett abonnement, eller kjøpe enkeltvask. For Taxi tilbys eget sett med abonnement og enkeltvask.

Kjøretøy (registreringsnummer) samt bank- eller kredittkort som skal tilknyttes VIPPS for kjøp må registreres for å kunne benytte tjenesten. Tilknyttet bank- eller kredittkort må være åpent for kjøp på internett for å kunne benyttes som betalingsmiddel.

Bruker kan endre hvilket kjøretøy som er tilknyttet tjenesten en gang innenfor hver påbegynte 6 måneders periode. Man kan når som helst endre abonnement som er tilknyttet tjenesten. Endring av abonnement effektueres først ved utløp av inneværende periode.

5.3. Abonnement

Det kreves ett abonnement for hvert tilknyttet kjøretøy for å benytte abonnementstjenesten. Prøveskilter er ikke tillatt i bruk med abonnement.

Det er mulig å tegne flere abonnement på ett kundeforhold dersom dette er ønskelig.

Abonnementet gir brukeren mulighet til å vaske bilen så mange ganger man ønsker innenfor et månedsabonnement (1 måned). Etter vask med abonnement vil det derimot legges inn en tørkepause på 1 time før den registrerte bilen kan vaskes på ny. Tjenesten er ikke stedsspesifikk, og et abonnement kan benyttes på alle av St1’s salgssteder som har digital vaskeløsning og som tilbyr Norgesvask.

Ved kjøp av abonnement, kan bruker fritt velge blant de vaskeprogram som er tilgjengelig via tjenesten. Det vil til enhver tid ligge inne et foretrukket standardvalg for bilvask som kunden selv velger. Dette vil være aktivt til enhver tid frem til kunden eventuelt velger å endre type bilvask. Det nye valget vil da fungere som nytt standardvalg frem til dette eventuelt endres på ny. Denne muligheten gjelder ikke for valg av Takstativ/Pick-up vask, da disse kun skal benytte nevnte program. Utvalget av vaskeprogram og abonnement er til enhver tid de gjeldende program som er tilgjengelige via Norgesvask appen.

Kunden er ansvarlig får å endre standard vaskeprogram i applikasjonen dersom det monteres noe på bilen (eks. skiboksprogram) til et egnet program.

5.4. Kjøp av enkeltvask

Registrerte brukere kan kjøpe enkeltvask gjennom Norgesvask appen. Kjøp av enkeltvask i Norgesvask appen forutsetter at kjøretøyet er registrert i appen med bilens registreringsnummer. Kjøp av enkeltvask i Norgesvask appen er gyldige i 30 dager etter kjøp. Kjøp som ikke er benyttet etter utløp kan ikke krediteres eller kompenseres på annet vis. Kjøper har ikke anledning til å overføre eller gi bort vask til andre. Kjøpt enkeltvask er kun gyldig for det kjøretøyet som er registrert i applikasjonen ved kjøp.

Brukeren skal gjøre seg kjent med bestemmelsene for bruk av bilvask som gjelder for hvert utsalgssted og er selv ansvarlig for at valgt program er egnet for det aktuelle kjøretøy. St1 bærer intet ansvar for skade eller uhell som er et resultat av bruk av feil vaskeprogram.

5.5. Bruk av Norgesvask

Ved bruk av tjenesten forplikter brukere av Norgesvask appen seg til å:

  • Følge de fysiske anvisning og instruksjoner som St1 har eller gir ved sine utsalgssteder.
  • Kun registrere bank- eller kredittkort i VIPPS tilhørende forbruker (eller bedrift) av tjenesten.
  • Ikke medvirke til uautorisert eller unødvendig bruk av tjenesten, herunder abonnement- og enkeltvask.
  • Omgående rapportere feil med tjenesten eller ved Norgesvask appen til St1

Det er brukerens ansvar å påse at registrerte kjøretøyets mål ikke overstiger de maksimale mål som gjelder for det enkelte vaskeanlegg, samt setter seg inn i, og overholder instruksjoner tilgjengelig ved vaskehallen. Ved bruk av tak- skiboks eller annet påmontert utstyr er det viktig at det velges et eget vaskeprogram tilpasset dette formålet. Kunden er selv ansvarlig for at korrekt vask benyttes.

St1 forbeholder ser retten til når som helst å utføre vedlikehold, service eller reparasjoner på våre anlegg, samt Norgesvask applikasjonen. Nevnte tiltak gir ingen rett til kompensasjon eller erstatning for kunde.

5.6. Betaling

Kunden som er tilknyttet tjenesten debiteres for abonnementsutgiften månedlig. En abonnementsutgift debiteres for hvert abonnement som er tilknyttet tjenesten. Betaling skjer automatisk fra det bank- eller kredittkort for er registrert hos Vipps for bruk av abonnementstjenesten. Månedsabonnement følger abonnementsperioden, og vil ha samme forfallsdato for hver måned, avhengig av når man først inngikk avtalen om kjøp av abonnement. Da det kun er 28 dager i februar, utenom skuddår, vil kjøp foretatt på en høyere dato (29, 30 eller 31) får justert forfallsdato til 28 i måneden første gang abonnementsperioden kommer til februar og vil deretter blir værende på den 28. hver måned.

Dersom betaling ikke kan gjennomføres, f.eks. som følge av at kortet er sperret, manglende dekning eller annet som forhindrer at transaksjonen kan gjennomføres, vil abonnementstjenesten stanses frem til gjennomført transaksjon er registrert som betalt hos St1. Ved kjøp av enkeltvask gjennomføres transaksjonen samtidig med kjøp i Norgesvask applikasjonen.

5.7. Abonnementsperiode

Abonnementsperioden starter den dato brukeren registrerer sitt abonnement på et kjøretøy og gjelder for en periode på 1 måned (dato til dato). Abonnementet fornyes automatisk med nye abonnementsperioder på 1 måned. Ved registrering av flere kjøretøy kan ulike perioder for trekk forekomme avhengig av når abonnementsperioden startet for det aktuelle abonnement/kjøretøy. Informasjon om dato for gjeldende abonnementsperiode finnes i Norgesvask appen, eller opplyses ved å kontakte kundeservice.

5.8. Oppsigelse av avtale

Brukeren kan si opp abonnement for kjøretøy via Norgesvask Appen, eller ved å kontakte kundeservice. Oppsigelse av abonnement effektueres ved utgangen av gjeldende abonnementsperiode. Det gis ikke kompensasjon, tilbakebetaling eller kreditering for resterende del av abonnementsperiode. Abonnementet kan benyttes frem til utløp av inneværende periode selv om avtalen sies opp.

Dersom oppsigelse av abonnement ikke meldes senest dagen før utløpet av inneværende abonnementsperiode, vil oppsigelsen først tre i kraft etter utløp av påfølgende abonnementsperiode. Brukeren vil dermed debiteres for ytterligere en periode på 1 måned, hvor bruker har full rett til å benytte tjenesten frem til avtalens utløp.

Brukeren har rett til å benytte abonnementstjenesten via Norgesvask appen så lenge brukeren har et gyldig abonnement. St1 forbeholder seg retten til å si opp avtalen, eventuelt nekte forlengelse dersom St1 mistenker at tjenesten misligholdes. Dersom tjenesten misligholdes forbeholder St1 seg retten til å kreve erstatning. St1 har også rett til å si opp avtalen, eventuelt nekte forlengelse, med 1 måneds varsel dersom St1 beslutter at tjenesten opphører, dersom det spesifikke tilbudet brukeren er registrert med skulle opphøre (f.eks. et gitt abonnement opphører i sin helhet), eller tjenesten av andre grunner ikke kan leveres.

5.9. Kjøpers rettigheter ved feil og mangler

St1 er ansvarlig for at bilvaskehallene og tjenestene fungerer tilfredsstillende.

St1 kan ikke garantere at bilvask kjøpt via Norgesvask appen til enhver tid fungerer. Det må påregnes tilfeldig nedetid på vaskemaskin/hall som følge av teknisk svikt, service, reparasjoner eller andre grunner – eksempelvis ved ekstrem kulde hvor hallen må stenges for å unngå skader på kjøretøy eller maskin. St1 garanterer heller ikke for bilvask som følge driftsstans eller vedlikehold av Norgesvask appen. Det tas videre forbehold for at all informasjon via Norgesvask appen til enhver tid er komplett eller oppdatert. St1 har ikke noe ansvar for problemer knyttet til Vipps, eller registrerte bank- eller kredittkort, som medfører at transaksjoner ikke kan gjennomføres eller benyttes som betaling for tjenesten.

Dersom Brukeren oppdager feil og mangler ved tjenesten som ønskes å gjøre gjeldende overfor St1, må det gis beskjed innen rimelig tid. Forsinkelse likestilles med feil og mangler. Misligholdsbeføyelser kan gjøres gjeldende i samsvar med lovens bestemmelser.

Bruk av tjenesten via Norgesvask appen begrenser ikke brukerens ansvar i henhold til betingelser satt av Vipps og/eller kontobestemmelser satt av utsteder av registrerte bank- eller kredittkort.

5.10. Endring i vilkår

Disse vilkår gjelder frem til det tidspunkt St1 melder om endring av vilkårene. St1 har rett til, etter å ha orientert brukere av tjenesten (eks. via Norgesvask appen) å foreta endringer i brukervilkår, endre tjenesteinnhold samt justere produkttilbud, utvalg og pris.  Endringer i tjenesten trer i kraft 15 dager etter at endringen er formidlet til brukeren, dog tidligst ved den etterfølgende avtaleperioden dersom dette gjelder for abonnement. Dersom endringen som følge av lovpålagte bestemmelser krever samtykke fra Brukeren, vil dette bli innhentet før endringen blir iverksatt.

5.11. Personopplysninger

Ved installasjon og bruk av mobilappen (Norgesvask) og bruk av tjenesten samles det inn informasjonen som benyttes av St1.

St1 er ansvarlig for personopplysninger og øvrig informasjon som registreres i Norgesvask appen og i forbindelse med bruken av tjenesten. Dette gjelder blant annet bilder av registrerte kjøretøy tatt   ved vaskehaller, samt øvrige opplysninger som registreres ved bruk av Norgesvask appen. Brukeren samtykker til at St1 behandler personopplysninger for de formål angitt under.

Formålet med St1’s behandling av personopplysninger er å kontrollere og administrere avtaleforholdet med brukeren, sikre etterlevelse av gjeldende lovgivning, følge pålegg fra myndigheter samt gjennomføre markeds- og kundeanalyser for å sikre relevante tilbud til brukeren. Behandlingen omfatter data om brukeren, herunder brukerens registrerte betalingsopplysninger, bilder av brukerens registrerte kjøretøy, samt data om brukerens abonnement som benyttes som underlag for fakturering- og reskontrobehandling, abonnementsverifisering, statistikk, produktutvikling, risikostyring samt tilpassede kundefordeler. Personopplysninger kan også bli delt med eksterne foretak, som f.eks. samarbeidspartnere (i Norge og utlandet), men da i tråd med kravene i personopplysningsloven.

Brukeren samtykker til mottak av reklame og er innforstått med at det automatisk kan komme informasjon om kundetilbud. Brukeren gir i dette tilfelle St1 rett til å behandle opplysninger om brukerens bruk av tjenester.

Brukeren tillater at St1 på selvstendig grunnlag, gjennom informasjonsinnhenting og samkjøring med andre personregister, kan etablere, oppdatere et register, og tilføye personopplysninger som er nødvendig for en effektiv og velfungerende bruk. Eksempler på personopplysninger som kan innhentes er korrekte navn- og adresseopplysninger så vel som e-post og telefonopplysninger.

Brukeren har rett til å skriftlig etterspørre informasjon om hvilke opplysninger som finnes registrert på bruker, og be om at personopplysninger rettes, begrenses eller slettes. Brukeren kan når som helst orientere St1 skriftlig om at opplysninger ikke lenger skal benyttes til direkte markedsføring/reklame.

Ved håndtering av innsamlet informasjon følger Tjenesteleverandørene personvernloven og øvrige bestemmelser om individets personvern i Norsk lovgivning. Personopplysninger som innsamles i appen håndteres på samme måte som kundeopplysninger i St1’s kundeprogram og Betalingstjenester (Vipps). Tjenesteleverandørens retningslinjer for personvern finner du her: snarveien.no/personvernerklaering/https://vipps.no/vilkar/vilkar-privat/ for Betalingstjenester og www.st1.no for alle andre tjenester.

5.12. Angrerett

Dersom Brukeren er en forbruker har denne angrerett i 14 dager fra den dag avtale om tjenesten ble inngått, jfr. angrerettloven § 20. Bruk av angrerett skal varsles skriftlig til St1’s kundeservice. Ved benyttelse av angreretten refunderes det betalte beløp. Dersom forbruker har benyttet tjenesten før angreretten er benyttet, skal brukeren betale for de vask som er gjennomført tilsvarende pris uten abonnement eller rabatter. Refusjon av betalt beløp avkortes tilsvarende pris for hver enkeltvask som er gjennomført. St1 har rett til å debitere brukerens bank- eller kredittkort for aktuelle vask gjennomført, samt kreditere bruker for eventuelle resterende verdi av innbetalingen.

8. INFORMASJONSSIKKERHET OG SIKKERHETSANVISNING

Kunden aksepterer at ved å registrere seg og logge inn i tjenesten, er tjenesten i bruk uten at ny innlogging er nødvendig frem til Kunden logger ut av appen.

Kunden må ta hånd om enheten de er logget inn på. Dersom Kunden mister enheten, eller det finnes annen risiko for uautorisert bruk av tjenesten, må Kunden ta kontakt med St1’s sperretjeneste og gi beskjed om at tjenesten skal sperres.

9. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alle St1-appens immaterielle rettigheter (varemerke, domenenavn, opphavsrettigheter og eventuelle patent) tilhører Tjenesteleverandøren.

10. ERSTATNINGSANSVAR

Kunden er ansvarlig for å erstatte Tjenesteleverandøren for skader forårsaket av bruk i strid med loven eller disse vilkår for bruk. Tjenesteleverandørens ansvar er begrenset til maksimalt erstatningsansvar under foreliggende lovverk.

11. KONFLIKTLØSNING

Om Kunden mener at St1 har handlet i strid med disse vilkår for bruk, skal Kunden primært kontakte den part hos St1 som Kunden mener har brutt vilkårene. Reklamasjoner skal skje skriftlig innen rimelig tid.
Dersom uenighet angående Avtalen ikke kan avgjøres gjennom forhandlinger mellom partene kan Kunden ta saken til norske domstoler eller, dersom Kunden oppfyller kravene for dette, bringe saken inn til Forbrukerrådet; 
www.forbrukerradet.no Postadresse: Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo Telefon: +47 23 400 500.

Dersom uenigheten gjelder behandling av personopplysninger kan Kunden ta kontakt med datatilsynet.

12. GJELDENE LOV OG JURISDIKSJON

Disse vilkårene er underlagt norsk lov. Dersom Kunden (kundegruppe «Privat») er en forbruker reguleres avtalen av lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven) og lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (Angrerettloven). For næringsdrivende (kundegruppe «Bedrift» og «Taxi») reguleres avtalen av lov om kjøp (Kjøpsloven).

Om en uenighet ikke kan løses gjennom forhandlinger avgjøres tvisten av norske domstoler i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

 

Versjon pr. 22.06.2023

Vilkår og betingelser