Åpenhetsloven

Her samles ofte stilte spørsmål knyttet til Åpenhetsloven og hvordan St1 gjennomfører aktsomhetsvurderinger i vår verdikjede.
Denne
siden kommer til å oppdateres fortløpende.

Prossessen

Vi forankrer våre aktsomhetsvurderinger i OECDs retningslinjer for multlinasjonale selskaper og UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Vi har utviklet et egenvurderingsskjema og utifra partneres svar og egen analyse, etableres et risikonivå. Risikonivået, industri og land setter et dokumentasjonskrav.

Alle innsynsbegjæringer sendes til apenhetsloven@st1.no

bærekraft

Ansvar

Styret i St1 Norge AS har vedtatt vår forpliktelse til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDS retningslinjer og rapportere etter Åpenhtslovens krav. 

Mer informasjon om vårt bærekraftsarbeid og fokusområder finnes i den årlige rapporten fra 2021. Vi rapporter også årlig til UN Global Compact.