Aktuelle prosjekter

Reduksjon av klimaendringer og samfunnsstøtte 

Kenya Forest Projects

AKTUELLE PROSJEKTER

Kenya Forest Project

Vårt skogplantingsprosjekt i Kenya tar sikte på å redusere klimaendringer, samtidig som det bevarer det biologiske mangfoldet i området. Treplantingsprosjekt er drevet av felleskapet og forbedrer lokale inntekter samtidig som det støtter samfunnsutvikling og styrker kvinners posisjon i samfunnet.

Skogreisningsprosjekt

Prosjekt i fremtiden

Storskala skogreisingsprosjekt

Snart håper vi å annonsere et planlagt storskala skogsplantingsprosjekt i et land med gode vekstforhold. Prosjektet tar sikte på å binde mer enn 1 million tonn karbondioksid ved å plante trær, samtidig som nåværende skog gjenopprettes. Mer informasjon kommer snart. 

Skogreisningsprosjekt

Potensielle nye prosjekter

Bevaring av naturlige karbonlagre

Vi vurderer for tiden flere prosjekter som tar sikte på å bevare naturlige leveområder og beskytte truede skoger og andre viktige karbonlagre. Disse prosjektene vil komplettere våre skogreisingsprosjekter og passer godt inn i den bærekraftige karbonbindingsporteføljen vi tilbyr våre kunder muligheten til å investere i. Mer kommer i løpet av 2022.

Veien til et regulert marked

VEIEN TIL ET REGULERT MARKED

EU-finansiert LIFE-prosjekt

St1 leder LIFE Carbon Farming Scheme-prosjektet, et EU-finansiert initiativ som identifiserer og fremmer eksempler på beste praksis for en sertifiseringsordning for karbonlandbruk i EU. Våre prosjektpartnere representerer hele verdikjeden, fra bønder til forskningssentre. St1 skal levere en endelig rapport til EU-kommisjonen i april 2022, inkludert omfattende forskningsstudier om karbonbindingspotensialet i jordbruk og skogbruk, et forslag for en incentivordning, resultater fra et handelspilotprosjekt og en risikovurdering.