Kenya Forest Project

Prosjektbeskrivelse

Kenya Forest Project ble utviklet av The International Small Group and Tree Planting Program (TIST) i Kenya, et program for å hindre klimaendringer og som støtter små grupper av selvstendige bønder med teknologi, ferdigheter og tjenester for å minimere effektene av avskoging, tørke, matsikkerhet og fattigdom.  

Bønder som jobber med TIST eier sin egen jord, i tillegg til alle trærne de planter, samt frukten, nøttene, fôret og drivstoffet de produserers som følge av det. Bøndene betales for kostnaden av å plante og vedlikeholde trær, og får sin andel av netto karboninntekter. TIST tilbyr opplæring i effektivt landbruk og bidrar til økt omstillingsevne ved eventuelle klimaendringer.  

The Kenya Forest Project startet i 2004 og inkluderer nå 5 168 små grupper og 76 319 aktive TIST-medlemmer, sammen med andre interessenter som National Environmental Management Authority (NEMA), samfunnsgrupper, myndighetspersoner, frivillige organisasjoner og lokale kirkerepresentanter.  

Med beliggenhet i den sentrale provinsen, Rift-dalen og de østlige provinsene i Kenya, er det meste av prosjektaktiviteten i Meru og Nanyuki. Prosjektet omfatter 19 073 områder som dekker 9 806 hektar på stort sett karrige landområder, med enkelte beskyttede skoger i nærheten av prosjektområdet.  

Karbonfjerning og bevaring av biologisk mangfold

Hittil har The Kenya Project oppnådd en netto utslippsfjerning av 1 108 743 tCO2e, med flere enn 3,2 millioner trær plantet og karbonkreditter juridisk opparbeidet i 30 år. For å fremme biologisk mangfold har 411 068 trær og 22 017 utrydningstruede Meru-eik blitt plantet. Prosjektet tar også sikte på å styrke dyrelivet ved å skape korridorer mellom områder med høy bevaringsverdi, som er nødvendige for habitatet, og migreringen av sunne dyrebestander.  

Sosio-miljømessige fordeler

Med 35 776 bønder som har mottatt bidrag, har Tthe Kenya Project forbedret jobbmuligheter og skapt inntektsgenererende aktiviteter som forbedrede avlinger samt produksjon av frukt, nøtter, animalske produkter, kompost, honning og frøplanter. I tillegg har TIST gitt støtte i form av opplæring i effektivt landbruk, planteskole, skogplantings- og forvaltningsteknikker, helsetemaer, klimaendringer, biologisk mangfold og energieffektive ovner. 

Kapasitetsutvikling

The Kenya Project har bidratt til kapasitetsbygging i effektivt landbruk, utvikling av treplanteskoler, skogplanting og forvaltning av naturressurser, klimaendringer, biologisk mangfold, helsetemaer, forretningskunnskaper, overvåkning og rapportering, TIST-dataadministrasjon, og styrking av kvinner gjennom bedre kjønnsbalanse i rekruttering til arbeid, lederskap og representasjon. 

Kenya Forest Projects

Kort om prosjektet

KENYA FOREST PROJECT

  • The Kenya Project er en Verified Carbon Standard (VCS), Climate, Community and Biodiversity (CCB)-type utviklet av «The International Small Group and Tree Planting Program, Kenya, (TIST)», et program for hindre klimaendringer med tilstedeværelse i Uganda, Kenya, India og Tanzania. 
  • Prosjektet fjerner 1 108 743 tCO2e karbon fra atmosfæren og har en krediteringsperiode på 30 år (2004-2033). 
  • Prosjektet tilbyr opplæring i bærekraftig utvikling som hjelper lokalsamfunn med å bygge kompetanse og forbedre folks levekår.  
  • I tillegg til forskjellige inntektsgenererende aktiviteter, får bønder og lokalsamfunn også en direkte inntekt fra karbonkreditter. 
  • TIST-medlemmer har også opplæring i effektivt landbruk, som bidrar til å bygge opp motstandsdyktighet mot klimaendringer.  
  • Prosjektet har plantet 160 forskjellige arter hittil, inkludert særegne og truede trearter.  
  • Prosjektet er spesielt forpliktet til 7 av FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG-er) 1, 3, 5, 6, 7, 13 og 15. 

xxx