Fremskritt innen karbonfjerning

Nye teknologier skyter fart

Karbonfangst -og lagring SHIFT av St1 Nordic

BÆREKRAFTIGE TEKNISKE LØSNINGER

Karbonfangst og -lagring

Den pågående teknologiske utviklingen av løsninger for karbonbinding er avgjørende for å tilfredsstille behovet for reduksjon i karbonutslipp og fjerning av overflødig karbon fra atmosfæren. Geologisk lagring av fanget karbon er én lovende teknologi. Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS) og Bio Energy Carbon Capture and Storage (BECCS) er andre veier for å oppskalere teknologiske løsninger for karbonfangst og lagring.. All ny teknologi må vurderes nøye for å avgjøre hvor fanget karbon best kan brukes, med tanke på den begrensede lagringskapasiteten.

Biokull SHIFT av St1 Nordic

TIDLIGE LØSNINGER

Biokull

Som et nordisk selskap ligger utvikling og forvaltning av skog vårt hjerte nært. Skogbruk gir muligheter til å produsere fornybart drivstoff og bruke restproduktene til å erstatte andre fossile produkter – som lagrer karbon samtidig. Det organiske materialet lignin, som er en rest fra produksjon av fornybart drivstoff, kan raffineres til biokull, som i sin tur kan brukes i jordtilsetningsprodukter og/eller som et tilsetningsstoff i asfalt. Den totale karboneffektiviteten beregnes ved å trekke fra de totale livsløputslippene fra mengden lagret karbon. Biokull er et velkjent produkt med solid varighet.

Blått karbon SHIFT av St1 Nordic

LOVENDE LØSNINGER

Blått karbon

I dag binder havene rundt 70% av verdens karbondioksid gjennom naturlige prosesser. Vi ønsker å ivareta og forbedre denne kapasiteten gjennom forskjellige initiativer. Vi følger utviklingen i karbonbinding i alger, mangrovebevaring og restaurering av våtmarker tett. Mangrover og våtmarker er viktige karbonlagre og -reservoarer. De har også viktige økosystemfunksjoner, for eksempel i vannsyklusen, samt rikt biologisk mangfold. Algeprosjekter kan være en svært effektiv løsning for å binde store mengder karbon., Alger kan også høstes og brukes som råstoff for å produsere biodrivstoff, naturlig gjødsel, biokull og dyrefôr.