Kundens fotavtrykk

Kundens fotavtrykk

Ved å investere i SHIFT-karbonkreditter, støtter du prosjekter som reduserer klimaendringer. For hver karbonkreditt som kjøpes, fjernes 1 tonn CO2 fra atmosfæren. Vi lover å tilby kvalitetsprosjekter med høy grad av åpenhet, som er vår måte å sikre deg at investeringen bidrar til bedre miljø og samfunn. 

Gitt at disse karbonkredittene annonseres på et frivillig karbonmarked, kan de bare brukes til å vise ditt bidrag og investering i en mer bærekraftig fremtid, og for å redusere fotavtrykket ditt. De er ikke erstatning for overholdelse eller pålagte CO2-reduksjonsmål. 

For å beregne avtrykket ditt, må du forstå mengden utslipp som produseres når du bruker en viss mengde energi. For eksempel produserer 1 liter diesel ca. 3 kilogram CO2. Hvis dieselen har CO2 reduksjon, bør denne prosentandelen trekkes fra i beregningen. 

Avtrykket ditt beregnes på tre områder. De tre områdene, som hver representerer ulike deler av verdikjeden din, er: 

  • Direkte utslipp fra egen produksjon i tillegg til eide og disponerte ressurser 

  • Indirekte utslipp fra innkjøpt energi eller varer 

  • Indirekte utslipp i den totale verdikjeden 

Unngå – Reduser – Fang opp – Fjern

Selskaper som investerer i frivillige karbonkreditter, bør forstå sin egen verdikjede. De bør aktivt gå inn for å redusere sine nåværende utslipp mens de kjøper karbonkreditter. Unngåelse og reduksjon av utslipp i alle sektorer er sentralt for å nå 1,5-gradersmålet, i tillegg til å utvikle egnet teknologi for å fange opp utslipp som ikke kan reduseres. For utslipp som ikke kan reduseres og/eller fanges opp, må vi skape og implementere prosjekter for fjerning av karbon. Det er avgjørende at vi reduserer dagens karbongjeld og motvirker den årlige økningen av CO2 i atmosfæren ved bruk av forskjellige teknikker for fjerning av karbon.