FAQ

Ofte stilte spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål

Hva er SHIFT? 

SHIFT er et undermerke av St1 Nordic som gir kunder mulighet til å investere i reduksjon av klimaendringer gjennom SHIFT-karbonkreditter. SHIFT-karbonkreditter utstedes fra investeringer i registrerte karbonbindingsprosjekter med høy integritet. 

Hva er en SHIFT-karbonkreditt? 

En SHIFT-karbonkreditt er det du kjøper gjennom SHIFT-programmet. 1 SHIFT-karbonkreditt representerer reduksjon eller fjerning av tilsvarende 1 tonn CO2. SHIFT karbonkreditter selges som en frivillig investering på et frivillig karbonmarked. 

Kan SHIFT-karbonkreditter brukes som kvoter for EU ETS? 

Nei. Kvoter håndteres separat; det frivillige karbonmarkedet er ikke tilknyttet EU ETS. 

Hvorfor lanserer St1 SHIFT? 

St1 jobber med energiomstillingen mot et bærekraftig karbonkretsløp i alle markeder. Å fange overflødig karbon fra atmosfæren er et av de essensielle trinnene i arbeidet med å redusere klimaendringene. SHIFT tilbyr kun prosjekter med høy integritet som har en positiv påvirkning på samfunnet, bevarer biologisk mangfold, og samtidig binder karbon. 

Gir karbonkreditter deg rett til å forurense? 

Nei, vi må gjøre alt vi kan for å redusere utslipp og fange opp utslipp som ikke kan reduseres. Vi må også fjerne karbon fra atmosfæren. Pengene fra karbonkreditter går til å støtte bærekraftig utvikling ved for eksempel nye jobbmuligheter og etablering av naturverninnsats i bestemte regioner. 

Hva er et frivillig karbonmarked? 

Et frivillig karbonmarked er en plattform som gjør det mulig for kunder å investere i tiltak i kampen mot klimaendringene. Ved kjøp av SHIFT-karbonkreditter kan kunder hjelpe ved å finansiere prosjekter som bidrar til å skape en mer bærekraftig fremtid. Frivillige markeder er et supplement til lovfestede initiativer og reguleringer. 

Hvordan kjøpe SHIFT-karbonkreditter? 

Alle SHIFT-karbonkreditter kjøpes i nettportalen til St1. Vennligst kontakt ditt lokale salgskontor for videre hjelp. 

Hva kan SHIFT-karbonkreditter brukes til? 

Karbonkreditter kan brukes til å vise ditt engasjement i å stoppe klimaendringene som strekker seg utover lovpålagte forpliktelser. 

Får jeg sertifikat for mine investeringer i tiltak for utslippsreduseringer eller karbonfjerning? 

Du mottar en SHIFT-verifisering og et Verra-pensjonssertifikat etter at det er trukket ut kreditter på dine vegne. Pensjonsprosessen/registrering av utgåtte kreditter gjennomføres månedlig. 

Kan jeg se mine utløpte kreditter i registeret? 

Vi registrerer og pensjonerer alle kjøp en gang i måneden. Det kan derfor ta inntil 30 dager før du ser pensjonering av kredittene i Verra-registeret. Hvis du ikke ser pensjonerte kreditter etter 60 dager, ber vi deg å kontakte oss. 

Hvordan kan jeg være sikker på at SHIFT-kredittene er ekte? 

Alle kreditter er oppført i et tredjepartsregister for å sikre åpenhet og troverdighet. Du finner dine pensjonerte kreditter i Verra-registeret ved å søke på unike serienummer som står oppført på pensjonsbeviset. Hvis du trenger ytterligere veiledning, ikke nøl med å kontakte oss. 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får bekreftelse på e-post? 

Kontakt oss. Bekreftelse skal mottas samme dag som bestilling av SHIFT-kreditter. 

Hvilke prosjekter er det SHIFT støtter? 

For tiden fokuseres det på naturbaserte prosjekter. Dette kan være skogplanting, unngåelse av avskoging eller blått karbon. Vi undersøker også nye løsninger basert på nye teknologier, som direkte luftfangst og bio-energikarbonfangst. Disse teknologiene er fremdeles under utvikling, men kan gi spennende muligheter for fremtidige investeringer. 

Hva skjer etter 30 år, når kredittperioden er over? 

I alle prosjekter jobber vi for å sikre at forvaltningsplanen er til stede lengre enn selve prosjektet. I skogbruksprosjekter har vi som mål å fremme langsiktig skogplanting innenfor prosjektområdet. Avhengig av område, er kravene om bestand mellom 50 og 100 år. I tillegg har hvert prosjekt en buffer for å dekke reverseringer fra utilsiktet skade, for eksempel brann, før varighetstiden er over. Buffer er vanligvis 10 %. 

Hva er Verra-registeret? 

Dette er en plattform hvor det registreres og listes informasjon om sertifiserte prosjekter, samt utstedte og utgåtte enheter. Handel er også mulig gjennom registeret. Registeret er den sentrale lagringsplass for all informasjon og dokumentasjon knyttet til Verra-prosjektet og kreditter. Verra-registeret sikrer det unike ved prosjekter og kreditter. 

Hva er VERRA (Kort beskrivelse må legges ved til Kenya-prosjektet) 

Verra er et tredjeparts sertifiseringsorgan som verifiserer prosjekter og utstedte kreditter. SHIFT-karbonkreditter er oppført i registeret. Verra er åpen rundt deres metodikk for å vedlikeholde registeret. Registeret er tilgjengelig for alle, noe som minimerer risiko for dobbeltelling av kreditter. Når kreditter er trukket tilbake i registeret, kan de ikke brukes på nytt. 

Hva vil det si å investere i SHIFT-prosjektet? 

Ved å investere i SHIFT-karbonkreditter, støtter du bærekraftige initiativ og prosjekter som har fokus på å redusere klimaendringene. SHIFT gir ingen penger i retur, du investerer i en bedre fremtid gjennom karbonfjerning. Ved å støtte SHIFT muliggjør du utvikling av ytterligere klimasparende prosjekter, forskning og utvikling.