SHIFT av St1 Nordic

SHIFT-programmet er under stadig utvikling

Shift logo

SHIFT-FOKUS

Invester i å redusere klimaendringer

Å redusere  klimaendringer, bevare naturen og å ha en positiv innvirkning på samfunnet er viktige sider ved et bærekraftig miljøinitiativ. Mens CO2-nivåene fortsetter å øke, trenger vi ikke bare å redusere utslipp – men å samtidig fjerne overflødig karbon fra atmosfæren. SHIFT er vår måte å gi deg en mulighet til å investere i effektive løsninger for å fjerne karbon, som er med på å bidra til å redusere klimaendringene.

SHIFT-HISTORIEN OG HVORDAN DET FUNGERER

Mot en bærekraftig fremtid

SHIFT av St1 Nordic er et initiativ som gir våre kunder og partnere muligheten til å investere i prosjekter som bidrar til å bekjempe klimaendringer. Vi i St1 forplikter oss til å møte de globale energiutfordringene, og hjelpe våre kunder med å redusere sine utslipp. Med SHIFT ønsker vi å støtte overgangen for din virksomhet til å bli klimapositiv gjennom vitenskapelig godkjente investeringer. Fremfor å bare hjelpe deg med å kompensere for utslipp, tilbyr SHIFT en mulighet til å investere i reell karbonfangst. Har du 75 sekunder til overs? Se HISTORIEN til SHIFT!

Teknologiske løsninger Shift St1 Nordic

SHIFT-PROSJEKTER

Løsninger for karbonfangst

Vi trenger både naturbaserte og teknologiske løsninger for karbonfangst. Naturen spiller en viktig rolle, med vegetasjon og hav som binder karbon fra atmosfæren og fungerer som effektive karbonlagre. I dag fremmer vi skogplantnings- og gjenplantningsprosjekter som tilbyr verifisert karbonfangst, samtidig som de også gir lokalsamfunn betydelige fordeler. 

Fremtidige muligheter med karbonfangst Shift av St1 Nordic

FREMTIDIGE MULIGHETER

Lovende karbonfangst

Teknologisk- og havbasert binding av karbon blir stadig mer gjennomførbare. SHIFT følger flere initiativ tett og vil investere i ulike prosjekter. Løsningene for teknologisk CO2-fangst er fortsatt for dyre for utbredt bruk, men takket være dedikerte investorer, skyter forskningen fart. 

Klar til å investere i reduksjoner i klimaendringer? Slik gjør du det:

1. Har du en St1-nettkonto?
– Hvis ja, kan du kjøpe karbonkreditter i St1-nettportalen.
– Hvis ikke, kontakt din lokale St1-salgsavdeling (Bedriftskunde).
2. Bestill og betal for dine karbonkreditter.
3. Sjekk e-posten din for en bekreftelse med ditt unike sertifikat.

... eller kontakt en av våre selgere.

Einar Haave

Tim Klarpås

Gjert B. Olsen

Kent Edvardsen

Lars Thøring

Alexander Svensen

Séverine Ducasse