REx-diesel

Renere energi til din bil - opptil 60% fornybart 

REx-diesel - Reduserer CO2-utslipp med 40 %

Vår visjon er å erstatte liter for liter med fornybart drivstoff, samtidig som produktene skal kunne brukes av alle.

REx er et fornybart drivstoff tilpasset bruk i alle dieselbiler. I juni 2017 lanserte Shell som første bensinstasjonskjede det fornybare drivstoffet REx. Dette er en diesel som inneholder inntil 60 prosent fornybart materiale og som samtidig tilfredsstiller EN590-standarden. Det betyr at det kan brukes i alle dieselbiler som et reelt alternativ til tradisjonell diesel, samtidig som det er stort første steg på veien mot et 100% fornybart drivstoff (RE100-variant), men med dagens teknologi vil ikke et slikt produkt tilfredsstille EN590-standarden.

Den høye andelen fornybart drivstoff sørger for at REx reduserer CO2-utslippet med inntil 40 prosent sammenlignet med tradisjonell diesel. Drivstoffet er også miljøsertifisert og følger EUs bærekraftskriterier.

REx er tilgjengelig på utvalgte Shell stasjoner. Stasjoner med REx-Diesel finner du her:

St1 og biodrivstoff

Vi i St1 har som mål å bidra til å kutte utslippene fra norsk transportsektor. Biodrivstoff er en viktig del av løsningen for å gjøre dagens bilpark grønnere. I 2018 er omsetningskravet for biodrivstoff i Norge på 10 prosent, og målet er at det skal øke til 20 prosent i 2020.

I dag produserer St1 avansert fornybart drivstoff på seks etanolfabrikker i Sverige og Finland. I 2016 signerte vi en intensjonsavtale for produksjon av avansert bioetanol på Follum i Buskerud. For øyeblikket jobber vi med å legge om deler av virksomheten ved vårt raffineri i Gøteborg til produksjon av biodiesel.

I tillegg til vår satsing på forskning, utvikling og produksjon av avansert biodrivstoff lokalt i Norden, kjøper vi inn biodrivstoff på det internasjonale markedet. I henhold til gjeldende regelverk overholder alt biodrivstoff St1 omsetter EUs bærekraftskriterier og norske myndigheters krav. St1 kan garantere for at også det biodrivstoffet som omsettes utover omsetningskravet oppfyller disse kravene. Slik vil vi være med på å begrense utslipp fra dagens bilpark, og bidra til å nå de framtidsrettede klimamålene norske myndigheter har satt.

Elektrifiseringen av norsk transportsektor har begynt, og Norge er i dag verdensledende på andelen elbiler av den totale bilparken. Dette mener vi er en positiv samfunnsutvikling. Likevel står elbilene bare for om lag 5 prosent av en personbilpark som teller nesten tre millioner kjøretøy. Det vil derfor fortsatt være et behov for flytende drivstoff i mange år fremover, og det er nettopp derfor biodrivstoff spiller en så viktig rolle.

Hva er biodrivstoff?

Biodrivstoff fremstilles av biologisk materiale og fungerer som et alternativ til fossil bensin og diesel. CO₂ som slippes ut gjennom forbrenning av biodrivstoff produsert på bærekraftig vis, tilfører ikke det naturlige kretsløpet fossil CO₂.

Man skiller gjerne mellom konvensjonelt og avansert biodrivstoff. Konvensjonelt biodrivstoff fremstilles av landbruksvekster som raps og soya. Avansert biodrivstoff er på sin side fremstilt av rester og avfall fra blant annet skogbruk.

Som kunde hos St1 vil du kunne være trygg på at alt drivstoffet du kjøper hos oss alltid overholder de europeiske produktkravene til bensin og diesel, henholdsvis EN228 og EN590. Dette gjelder bensin og diesel både med og uten innblanding av biodrivstoff.

Råstoff til produksjon av biodrivstoff

Vårt drivstoff imøtekommer EUs bærekraftskriterier, omsetningskravene satt av norske myndigheter samt motorfabrikantenes krav til drivstoff. Det representerer også en reell reduksjon av CO₂-utslipp sammenlignet med tilgjengelige alternativer. Hvilke produksjonsmetoder og råstoffer som benyttes for å fremstille biodrivstoffet er av stor betydning for både kvalitet og klimagevinst.

De senere årene har biodrivstoff vært mye diskutert i media. Temaet er komplekst og debatten kan være vanskelig å sette seg inn i. En del av denne debatten har sentrert rundt råstoffbruk og hvorvidt visse råstofftyper kan bidra til avskoging. Bruk av palmeolje som råstoff i biodrivstoff er et kontroversielt tema som skaper mye engasjement, og det er en god ting. Vi vet at det kan være utfordringer knyttet til palmeoljeproduksjon. Nedhugging av regnskog og annen ødeleggelse av det biologiske mangfoldet for å lage drivstoff er uholdbart.

Vi tar ansvar for at det råstoffet vi benytter er sertifisert og sporbart. St1 selger i dag biodrivstoff hvorav en andel kan ha bærekraftig palmeolje som råstoff. Dette er palmeolje produsert på en måte som ikke utgjør en trussel mot det biologiske mangfoldet og som ikke bidrar til avskoging. Vår viktigste jobb er å stille strenge krav til hele verdikjeden om at vi kun aksepterer bærekraftig biodrivstoff som er sertifisert. Vi krever full åpenhet av leverandører, og på den måten kan vi sikre at palmeoljeproduksjonen ikke bidrar til avskoging, ødeleggelse av det biologiske mangfoldet eller økte klimagassutslipp. Du kan spore palmeoljen vi benytter helt tilbake til den enkelte plantasje ved å gå inn her.

Hvorfor palmeolje?

Palmeplanten er en av de mest produktive oljeplantene som finnes. Dette betyr at palmeplanten egner seg svært godt til produksjon av biodrivstoff. Jordområder for dyrking av oljevekster til energiformål er en knapp ressurs. Derfor er det viktig å ta i bruk de mest produktive oljeplantene. Hvis ikke risikerer vi at nettoeffekten er økte CO₂-utslipp. Ved å innlemme bærekraftig palmeolje i råstoffmiksen til biodrivstoff, vil dette kunne bidra til betydelige kutt i klimagassutslippene.

Det er altså ikke palmeplanten i seg selv som utgjør en utfordring. Utfordringen ligger i avskoging. Det sentrale argumentet mot bruk av palmeolje i produksjon av biodrivstoff er at det enten direkte eller indirekte bidrar til avskoging. St1 er enige i at dette er en reell utfordring, men at det ikke gjelder for all palmeoljeproduksjon.

St1 mener at dersom flere store aktører stiller krav til sertifisering og sporbarhet, vil dette stimulere til bærekraftig produksjon av palmeolje og reduksjon av produksjon som forårsaker avskoging. St1 ønsker debatten rundt bærekraftig produksjon av palmeolje velkommen, og understreker viktigheten av en debatt med bakgrunn i korrekt informasjon.

st1 biodrivstoff

Les mer om vår biodrivstoffsatsing

Drivstoff fra avfall

Vi har seks fabrikker for produksjon av avansert avfallsbasert biodrivstoff i Finland og Sverige. Vi satser på produksjon i Norge innen få år.

Hos Shell får du kvalitetsdrivstoff og valgfrihet

Drivstoff

Hvilket drivstoff passer deg? 

Shell V-Power logo

V-power Nitro + 98

Shell V-Power Nitro+ blyfri er utviklet med en dobbeltvirkende formel designet for aktivt å rengjøre motoren din og umiddelbart sette i gang prosessen med å få renset bort avleiringer som kan svekke motorytelsen.

Shell Fuelsave logo

Fuelsave 95

Når du tanker Shell FuelSave oppnår du en umiddelbar virkning av et mer effektivt drivstoff. Dette er fordi drivstoffet er tilsatt drifstoffbesparende additiv som virker fra første tank.

Shell Diesel Extra logo

Diesel Extra

Shell Diesel Extra er spesielt designet for å hjelpe til med å holde motoren din ren og beskytte mot korrosjon - og hjelper deg å få maksimalt utbytte av hver eneste dråpe.

Shell V-Power Diesel logo

V-power Nitro + Diesel

Shell V-Power Nitro+ blyfri er utviklet med en dobbeltvirkende formel designet for aktivt å rengjøre motoren din og umiddelbart sette i gang prosessen med å få renset bort avleiringer som kan svekke motorytelsen.

REx Diesel logo

REx-diesel

I REx Diesel blander vi inn 60 % diesel produsert av fornybare råvarer. Ved å blande inn 60 % fornybar diesel vil vi samtidig redusere de totale utslippene av CO2 med 40 %