Adblue

AdBlue

Tilgjengelig på Shell stasjoner store deler av landet


For personbiler, som krever mindre mengder av AdBlue, har vi beholdere tilgjengelig på alle våre stasjoner som dekker disse behovene. Tungtransport er derimot avhengig av langt større mengder, og hyppigere påfyllinger. Derfor er det viktig for oss at pumpene våre er lett tilgjengelig for deg. Under finner du en oversikt over hvilke stasjoner som tilbyr AdBlue-pumper.

Kravene til kjøretøy

Hvis du har et yrkeskjøretøy som er utstyrt med SCR-teknologi med standardene Euro 4, Euro 5 eller Euro 6, trenger du AdBlue. Dette omfatter følgende typer kjøretøy:

  • Yrkeskjøretøy med SCR, f.eks. lastebiler, søppelbiler, brannbiler, osv. 

  • Varebiler med SCR eller tungtransportkjøretøy

  • Kjøretøy som transporterer passasjerer, f.eks. turbusser, busser, minibusser, osv.

AdBlue kan kjøpes med ditt Shellkort, og ligger i de aller fleste tilfeller inne i kortavtalene i Fleet Hub, ettersom alle tungtransportskjøretøy trenger AdBlue for å fungere i dag. 

Hvordan brukes AdBlue? 

Forbruket av AdBlue varierer fra kjøretøy til kjøretøy. Det er betydelig større forbruk av AdBlue hos tungtransportkjøretøy enn hos privatbiler. Dette har også en sammenheng med antall liter drivstoff som brukes, og hyppigheten av påfyll av diesel. 

Tommelfingerregelen er at det gjennomsnittlige forbruket av AdBlue er 1,5 liter per tusen kilometer. For kjøretøy som oppfyller Euro-4 og Euro-5 kravene, er standardforbruk 4-6% av drivstofforbruket. 

AdBlue skal alltid fylles på egen tank, ikke sammen med diesel. 

Hva vil skje dersom du går tom for AdBlue? 

Lenge før du går helt tom for AdBlue vil en varselslampe lyse i dashbordet, og du får en oppfordring til å fylle på ved første anledning. Antageligvis vil du kunne kjøre hundrevis av kilometer før du vil møte på problemer, selv om lampen lyser. 

Dersom du derimot skulle gå helt tom for AdBlue, kan du risikere at motoren ikke starter eller at den går i “nødmodus”, slik at den har redusert kapasitet. Ettersom AdBlue kan oppbevares over lengre tid, anbefaler vi at du har med deg en liten beholder ekstra i bilen, i tilfelle du skulle gå tom. 

Holdbarhet, oppbevaring og transport

AdBlue må ikke blandes med andre væsker, inkludert diesel. Produktets holdbarhet er ett år etter produksjonsdato, som står oppført på beholderen. Denne holdbarheten forutsetter at den oppbevares på anbefalt vis. Informasjon om dette finnes også på beholderen. 

Transport av dette stoffet regnes å være ufarlig. AdBlue er relativt ufarlig for både dyr og mennesker, det er ikke giftig og det kan hverken antennes eller eksplodere. Derfor er det ufarlig å oppbevare den i bil, dersom du ønsker å ha med deg en flaske.